Kontrolní hlášení

Finance / DPH

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Finance

IK_skok_jinam Návaznost na oddíly kontrolního hlášení

S účinností od 1. 1. 2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

IK_upozorneni Právnické osoby podávají kontrolní hlášení měsíčně, fyzické osoby ve stejné periodě jako přiznání k DPH. První kontrolní hlášení se podávají za leden 2016 (nebo za 1. čtvrtletí 2016 pro čtvrtletní plátce).

Kontrolní hlášení se podává pouze elektronicky, a to ve formátu xml a struktuře zveřejněné správcem daně. Podrobnější informace naleznete na stránkách finanční správy. Doporučujeme vám si pročíst Časté otázky a odpovědi.

 

V iDokladu můžete generovat podklady pro kontrolní hlášení z přijatých a vydaných faktur, dobropisů, daňových záloh, pokladních dokladů a bankovních pohybů na základě zadaného členění DPH. Pro využití této možnosti je nutné mít v nastavení firmy zatrženou volbu Členění DPH a v položkách dokladů, pro které generujete kontrolní hlášení mít vyplněný kód členění DPH. Položky bez členění DPH do kontrolního hlášení nevstoupí.

Jaké kódy členění spadají do jednotlivých oddílů kontrolního hlášení, ukazuje tabulka návazností oddílů kontrolního hlášení na kódy členění DPH.

 

Před generováním podkladů pro kontrolní hlášení si nezapomeňte doplnit údaje v nastavení.

Nastavení pro kontrolní hlášení

 

IK_upozorneni Seznam kódů členění DPH je předfiltrovaný, což vám usnadní práci při zadávání členění do dokladů. Kódy jsou filtrovány podle toho, zda se jedná o přijaté nebo uskutečněné plnění, podle státu partnera - ČR, EU nebo mimo EU a podle typu ceny - S daní/Bez daně nebo Jen základ (pro režim přenesené daňové povinnosti). Tyto filtry se navzájem kombinují a na položkách se vám tak nabízejí jen ty kódy členění, které vyhovují vámi zadávanému dokladu.
 
Příklad: Na položce přijaté faktury od tuzemského dodavatele s typem ceny Bez daně se nabízejí kódy - 0P, 40-41, 40-41k, 40-41m a 40-41mk. Změníte-li typ ceny na Jen základ, nabídne se vám jen kód pro přenesenou daňovou povinnost - 10-11.
 
Filtr zrušíte pomocí odkazu Zobrazit další kódy a můžete vybírat ze všech kódů členění. Filtr opět aktivujete pomocí odkazu Zobrazit jen vyhovující kódy.

Filtr kódů členění DPH

Filtr kódů členění DPH