Nastavení pro kontrolní hlášení

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Kontrolní hlášení

V nastavení přibylo několik údajů, které vám usnadní podání kontrolního hlášení. Tyto údaje se po zadání již vždy načtou do souborů vygenerovaných v iDokladu a nemusíte je tak vyplňovat při každém podání kontrolního hlášení.

Nastavení firmy

V nastavení vaší firmy v části Účetní údaje je potřeba nastavit několik informací.

Nastavení firmy pro generování podkladů pro kontrolní hlášení

Nastavení firmy pro generování podkladů pro kontrolní hlášení

IK_odrazka Členění DPH – tuto možnost zatrhněte, chcete-li generovat podklady pro kontrolní hlášení

IK_odrazka Zdaňovací období – vedle pole Typ plátce zvolte frekvenci, ve které podáváte přiznání k DPH

IK_odrazka Typ subjektu – určete, zda jste fyzická nebo právnická osoba

IK_odrazka Finanční úřad vyberte územní pracoviště, pod které spadáte

Svoje nastavení si nezapomeňte uložit.

Nastavení nově vytvořených faktur

V nastavení prodeje a nákupu naleznete v části Nastavení pro nové faktury políčko Kód plnění, které slouží pro nastavení kódu předmětu plnění u faktur v režimu přenesení daňové povinnosti. Zde si nastavíte vámi nejpoužívanější kód plnění a ten se pak přednastaví do každé nově vytvořené faktury v tomto režimu.

Nastavení Kódu plnění u nově vytvořených faktur vydaných

Nastavení Kódu plnění u nově vytvořených faktur vydaných

Nastavení Kódu plnění u nově vytvořených faktur přijatých

Nastavení Kódu plnění u nově vytvořených faktur přijatých

Máte-li v nastavení firmy zatrženou možnost Členění DPH, lze v nastavení prodeje a nákupu zvolit pro vaše doklady nejběžnější členění DPH. Tento kód se pak předvyplní do každé položky nově vytvořené vydané nebo přijaté faktury a také do příjmových a výdajových pokladních dokladů a bankovních pohybů.

Nastavení členění DPH u nově vytvořených faktur vydaných

Nastavení členění DPH u nově vytvořených faktur vydaných

Nastavení členění DPH u nově vytvořených faktur přijatých

Nastavení členění DPH u nově vytvořených faktur přijatých

IK_upozorneni Aby byly doklady do kontrolního hlášení generovaného na základě členění DPH zahrnuty, musí být na každé položce dokladu, který má vstupovat do kontrolního hlášení, nastavený kód členění DPH.

Nastavení v detailu faktury

V detailu přijaté a vydané faktury najdete po rozkliknutí Více podrobností v části Další údaje nové políčko Kód plnění, které automaticky přebírá kód zadaný v Nastavení prodeje a nákupu. Zde si ho můžete libovolně změnit. Zadaný kód potom platí pro všechny položky v režimu přenesené daňové povinnosti v dané faktuře.

IK_upozorneni V případě, že máte na jedné faktuře položky v režimu s různými kódy plnění kódy, je nutné po načtení souboru na daňovém portálu tyto položky upravit (pomocí tlačítka Úprava ve formuláři). Do formuláře se všechny položky načetly jako jeden řádek s jedním kódem a proto je potřeba tyto položky rozdělit na více řádků a ke každému doplnit příslušný kód plnění.

Nastavení Kódu plnění na faktuře

Nastavení Kódu plnění na faktuře

 

Používáte-li členění DPH, přenese se kód z nastavení prodeje a nákupu na každou položku nově vytvořené faktury. Na detailu faktury lze pak u jednotlivých položek členění DPH změnit.

Členění DPH na položce faktury

Členění DPH na položce faktury

Nastavení na položce ceníku

Další možností nastavení, která vám může velmi usnadnit práci, pokud používáte ceník, je vyplnit členění DPH přímo v položce ceníku. Zadané členění se pak bude přenášet při přidání této položky do faktury a má vyšší prioritu než kód členění zadaný v nastavení prodeje a nákupu.

Nastavení členění DPH na položce ceníku

Nastavení členění DPH na položce ceníku

Nastavení v pokladních dokladech a bankovních pohybech

Do kontrolního hlášení mohou vstupovat také příjmové i výdajové pokladní doklady a bankovní pohyby. Podmínkou však je, že musí mít vyplněný kód členění DPH.

Nastavení členění DPH na pokladním dokladu

Nastavení členění DPH na pokladním dokladu

Nastavení členění DPH na bankovním pohybu

Nastavení členění DPH na bankovním pohybu