Pokladna

Finance / Pokladna

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Finance

V iDokladu lze tisknout pokladní doklady k fakturám, které mají nastavený Způsob úhrady na hodnotu Hotově, dále je potřeba mít na zdrojové faktuře zaškrtnuté pole Uhrazeno a vyplněné Datum platby – jen v takovém případě je tiskový výstup naplněný správnými hodnotami.

Nastavení faktury pro vytvoření pokladního dokladu

Nastavení faktury pro vytvoření pokladního dokladu

Pokladní doklad se za těchto okolností vytvoří zcela automaticky při uložení faktury a má přidělené vlastní číslo generované na základě Číselné řady zadané v Nastavení pokladního dokladu. Toto číslo není možné dodatečně změnit. V nastavení dále volíte vzhled tiskové sestavy – počet kopií, formulář a jazyk, ve kterém má být doklad vytištěný.

Vlastní doklad pak vytisknete nebo zobrazíte ze seznamu Faktur tlačítkem Tisk, v jehož nabídce vyberete možnost Pokladní doklad.

Vytištění pokladního dokladu

Vytištění pokladního dokladu

Aplikace se přepne do záložky Tisk, kde můžete pokladní doklad vytisknout nebo exportovat. Formulář pokladního dokladu obsahuje všechny náležitosti dané legislativou: fakt, že se jedná o příjmový pokladní doklad, číslo dokladu, datum, ke kterému byl doklad vystavený, a údaje o vystaviteli a příjemci dokladu. Dále doklad uvádí částku, na kterou byl vystavený, a to jak v číselné hodnotě, tak i slovním vyjádřením. Do účelu platby se doplní text Úhrada faktury č. XXX. V dolní části dokladu se vytisknou údaje VydalPřijal.