OSS

Nastavení / Firma / Účetní údaje

Domů  Předchozí  Další

IK_skok_jinam Nastavení

 

Systém OSS (One Stop Shop) slouží k odvodu DPH u vybraných plnění, jež jsou poskytována koncovým spotřebitelům do jiných států EU a kde vzniká povinnost odvést DPH v členském státě spotřebitele. Dodavatel se zaregistruje do systému OSS a DPH odvádí pouze v jednom státu, a nemusí se tedy registrovat jako plátce DPH ve více zemích EU. Použití zvláštního režimu jednoho správního místa, ale není povinné.

 

Plátce DPH nebo identifikovaná osoba si může zvolit režim OSS v záložce Účetní údaje v sekci Nastavení - Firma:

 

Nastavení režimu OSS

Nastavení režimu OSS

 

Pokud na faktuře vystavené vyberete odběratele z členské země EU a zároveň neplátce DPH (tj. nemá na faktuře vyplněno DIČ) nastaví se do režimu OSS i tato nová faktura. Na této faktuře je pak u položek nabídka sazeb DPH podle státu odběratele:

 

Vydaná faktura v režimu OSS

Vydaná faktura v režimu OSS

 

IK_upozorneni Režim OSS lze aplikovat pouze na vydané faktury a dobropisy.

IK_upozorneniV případě, kdy odběratel je sice neplátce z jiné členské země EU, ale nejde o režim OSS (například je v nějakém specifickém případě místo plnění v ČR), je možné režim OSS pro konkrétní fakturu zrušit (odkliknutím volby OSS na detailu faktury) a faktura pak bude mít v nabídce běžné tuzemské sazby DPH.

IK_upozorneni iDoklad nepodporuje import vydaných faktur v režimu OSS z Pohody a SuperFaktury.

IK_upozorneni iDoklad zatím nepodporuje elektronické podání v režimu OSS na finanční správu.