Postup při generování podkladů pro kontrolní hlášení

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Kontrolní hlášení

Před samotným generováním podkladů se ujistěte, že máte v iDokladu zaevidované všechny doklady za měsíc nebo čtvrtletí, pro které podklady generujete.

IK_Odrazka_01 V záložce Finance najdete podzáložku DPH. Zde se přepněte na Kontrolní hlášení.

IK_upozorneni Na všech dokladech, které mají do kontrolního hlášení vstupovat musí být vyplněný kód členění DPH.

IK_Odrazka_02 Vyberte, za který měsíc nebo kvartál a rok chcete kontrolní hlášení podávat a pak pomocí tlačítka ik_generovat_01 vygenerujete podklady v souboru xml.

IK_upozorneni Měsíc nebo kvartál se vám na této záložce zobrazuje podle toho, zda máte v Nastavení firmy zadané zdaňovací období měsíční nebo kvartální. Pro právnické osoby se zobrazuje vždy měsíc bez ohledu na to, zda mají zadáno zdaňovací období měsíční nebo kvartální. Další údaje (např. DIČ, typ subjektu, finanční úřad, územní pracoviště, atd.) se do souboru xml převezmou také z nastavení firmy. Tyto údaje můžete v nastavení změnit a změna se poté projeví i ve vygenerovaném souboru.

IK_Odrazka_03 Po vygenerování souboru klikněte na link Daňový portál. Zde přes tlačítko Vybrat soubor nahrajete soubor vytvořený v iDokladu a poté stiskem tlačítka Načíst načtete data do formuláře.

Načtení souboru na daňový portál

Načtení souboru na daňový portál

ik_odrazka_04 Pomocí tlačítka v pravé části si můžete zobrazit Protokol chyb. Na detail formuláře se dostanete pomocí tlačítka Úprava ve formuláři. Před podáním si pečlivě zkontrolujte vyplněné údaje a doplňte údaje chybějící a stiskněte tlačítko Propočet.

Tlačítka pro úpravu a odeslání formuláře

Tlačítka pro úpravu a odeslání formuláře

ik_odrazka_05 Vyplněný formulář můžete odeslat k elektronickému podání pomocí tlačítka Odeslání písemnosti nebo si ho uložit do PDF přes tlačítko Úplný opis k tisku.