Datum publikace 05. 12. 2022 Sdílet článek

Co je to silniční daň a jak jí správně přiznat? [2022]

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 19
Náhledový obrázek
Silniční daň je poplatek za provoz tzv. zdanitelných vozidel, která jsou definována zákonem č. 16/1993 Sb. V minulosti se daň vztahovala na všechna motorová vozidla využívaná OSVČ k podnikání. Od 1. ledna 2022 ale vstoupila v platnost novela zákona o silniční dani, která přinesla významné změny.

Která vozidla dani podléhají?

Podle aktuální legislativy podléhají silniční dani pouze nákladní automobily kategorií N2 a N3, a jejich přívěsy kategorií O3 a O4. Poplatníkem daně pak je fyzická nebo právnická osoba, jenž je zapsána v technickém průkazu vozidla jako majitel. V případě, že majitel vozidla zanikne (tj. zrušení registrace, úmrtí nebo zánik firmy), pak silniční daň platí uživatelé vozidla.

Osobní vozidla a autobusy byly z daně zcela vyjmuty, a stejně tak nedaníte ani dvojnápravová nákladní vozidla či přívěsy s max. hmotností do 12 tun. Z toho vyplývá, že od roku 2022 platí silniční daň pouze provozovatelé těžkých nákladních vozidel, zatímco dodávky či střední nákladní automobily už daňovou povinnost nevytvářejí. 

Jak se můžu k silniční dani registrovat?

Před novelou zákona bylo nutné se osobně nebo elektronicky k dani zaregistrovat pomocí k tomu určeného formuláře na stránkách Finanční správy. Změna zákona ale mimo jiné i zrušila registrační povinnost a z vaší strany tak v tomto ohledu není třeba dělat nic. Kategorie vozidla a další parametry ovlivňující výši daně se nově zjišťují z technického průkazu vozidla, a to k prvnímu dni zdaňovacího období. Pokud jste pak zdanitelné vozidlo registrovali již v průběhu zdaňovacího období, zjišťují se údaje ke dni první registrace. 

Jak vysoká je silniční daň a jak se platí

Výši silniční daně určuje příloha k výše zmíněnému zákonu, a odvíjí se primárně od počtu náprav a nejvyšší povolené hmotnosti v tunách. Například čtyřnápravové vozidlo o hmotnosti 26 tun by bylo zatíženo daní 6000 Kč ročně. U návěsů (kategorie O) je pak pouze jedna sazba, a to 3600 Kč u hmotnosti nejméně 12 tun.

Přiznání k silniční dani se podává na konci ledna následujícího roku, pro rok 2022 je tudíž termínem 31. leden 2023. Stejně jako u klasického daňového přiznání, i zde můžete buď osobně navštívit finanční úřad s vytištěným formulářem, případně vše vyřešit elektronicky. Zde připomínáme, že majitelé datové schránky jsou povinni přiznání k silniční dani zasílat právě přes ni. Všechny potřebné formuláře naleznete na portálu Finanční správy.

V samotném formuláři jste povinni uvést každé vozidlo, za které platíte nějakou daň. Zároveň zde ale musíte uvést i zdanitelná vozidla, která jsou od daně osvobozena. Pro toto pravidlo existuje jediná výjimka, a to v případě diplomatických misí či konzulárních úřadů. 

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Lze se od silniční daně osvobodit?

Současná legislativa umožňuje se dani vyhnout i u některých zdanitelných vozidel. Konkrétně se jedná o vozidla, jež jsou:

  • vybavena zvláštním zvukovým či výstražným zařízením, a modrým či červenomodrým světelným výstražným zařízením zapsaným v technickém průkazu,
  • určena jako státní hmotná rezerva (nevztahuje se na vozidla užívaná k podnikání),
  • provozována jako záchranářská,
  • provozována Českým červeným křížem,

Zdanitelné vozidlo rovněž nemusí danit následující provozovatelé:

  • diplomatické mise a konzulární úřady,
  • poskytovatelé zdravotních nebo záchranných služeb (pokud je vozidlo v technickém průkazu označeno jako záchranářské či sanitní),
  • vlastníci a správci pozemních komunikací, pokud je vozidlo používáno ke správě silnic a cest,
  • provozovatelé návěsů kategorie O, pokud zároveň provozují vozidlo kategorie N s karoserií BD (tj. silniční tahače)

Potřebujete se silniční dani pomoci?

Stejně jako u jiných daní se i u té silniční vyplatí mít v pořádku výdaje, příjmy, faktury i další dokumenty. V tom vám pomůže online fakturační služba iDoklad – moderní elektronický pomocník, díky kterému můžete veškeré finanční dokumenty spravovat pohodlně na jednom místě. Podklady pro datové přiznání pak můžete vygenerovat pouhými několika kliknutími. Více informací o silniční dani i jiných zapeklitostech byznysu pak naleznete v naší Mini akademii – online souboru 30 videí o celkové délce přes 8 hodin. Pro začínající podnikatele je navíc vstup zdarma.  

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek