Datum publikace 09. 09. 2021 Sdílet článek

Co musíte splnit pro uplatnění slevy na manžela/manželku pro OSVČ

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 4
Náhledový obrázek

Uplatnění slevy na manželku představuje zajímavý způsob, jak si snížíte daňovou povinnost a ulevíte rodinnému rozpočtu. K nároku na slevu obvykle dochází, pokud je jeden z manželů dlouhodobě nezaměstnaný anebo nepobírá příjmy, protože pečuje o děti v domácnosti. Za jakých podmínek si slevu můžete uplatnit a jaké k tomu potřebujete dokumenty?

Kolik činí sleva na manželku v roce 2021

Základní výše slevy činí 24 840 Kč za rok. Jestliže se jedná o manžela či manželku s průkazem ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč.

Častěji se setkáváme se slevou na manželku. O slevě na manžela mluvíme třeba tehdy, když v manželském páru pracuje žena a v domácnosti zůstává muž.

 
Slevu není možné uplatňovat každý měsíc. Uplatnit ji můžete jen jednou ročně po skončení zdaňovacího období, a to při podání daňového přiznání. Mějte také na paměti, že sleva na manžela/manželku snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. To znamená, že neumožňuje čerpání daňového bonusu, jako je zvykem třeba u daňového zvýhodnění na děti.

Jaké jsou podmínky k uplatnění slevy na manželku

Abyste mohli slevu na manželku či manžela uplatnit, musíte dodržet dvě podmínky:

  1. žijete s manželem, manželkou nebo registrovaným partnerem ve společné domácnosti
  2. vlastní příjem vaší polovičky nepřesahuje částku 68 000 Kč za rok

Pozor, tuto slevu není možné uplatnit u přítelkyně či přítele, a to ani za předpokladu, že s vámi žije ve společné domácnosti a vychovává vaše děti.

Následující tabulka vám pomůže určit, které příjmy se do rozhodné částky 68 000 Kč započítávají a které nikoliv.

Za vlastní příjmy se považují: Do vlastních příjmů se nezahrnují:
hrubá mzda a odměny z pracovních dohod rodičovský příspěvek
příjmy z podnikatelské činnosti státní příspěvky na penzijní připojištění a stavební spoření
nemocenská a náhrada mzdy při pracovní neschopnosti dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči
peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) dávky sociální podpory a sociální péče (zejména přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné)
přijaté dary příspěvek na péči, sociální služby, dávky v hmotné nouzi
příjmy podléhající srážkové dani (např. výplata podílů na zisku) stipendia při studiu
příjmy z pronájmu vrácení přeplatku na daních z příjmů za minulé zdaňovací období
starobní a invalidní důchod
dávky v nezaměstnanosti
finanční pomoc spojená s Covid-19 (kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, čerpání prostředků prostřednictvím programu Antivirus a další)

Příjmy se vyčíslují vždy za uplynulé zdaňovací období, tedy 1. ledna až 31. prosince.

Zvýšenou pozornost věnujte přijatým částkám ke konci roku. Mzda za prosinec 2021 se sice na účet připíše až v lednu 2022, ale pro účely stanovení příjmu jednoho z manželů se započítává k příjmům roku 2021. Naopak u dávek, jako je třeba mateřská, nemocenská nebo starobní důchod, je rozhodující měsíc, ve kterém byly vyplaceny. Dávky přijaté v lednu 2022 se tedy při kalkulování souhrnných příjmů započítávají do roku 2022.

Sleva na manželku pro OSVČ

Slevu si mohou odečítat také všechny OSVČ, které při podnikání využívají stanovení paušálních výdajů procentem z příjmů anebo vedou daňovou evidenci.

Pokud odvádíte paušální daň, která byla zavedena v lednu 2021, nemůžete čerpat žádné daňové odpočty a slevy, tím pádem ani slevu na manželku.

Slevu na dani není možné uplatnit na spolupracující manželku či manžela. To se týká situace, kdy jeden z manželů provozuje samostatně výdělečnou činnost a druhý mu vypomáhá. Příjmy a výdaje si spolupracující osoby mezi sebou rozdělí.

Svatba proběhla v minulém roce

Jestliže už žijete ve sňatku několik let, uplatňujete slevu na manželku či manžela v celé výši. Pokud však ke svatbě došlo v průběhu loňského roku, výše slevy se poměrně krátí a rozpočítává do jednotlivých měsíců.

Pokud uzavřete svatbu řekněme kdykoliv v průběhu dubna, nárok na uplatnění slevy vzniká až od května. V takovém případě byste snížili svou daňovou povinnost o 16 560 Kč. Výši slevy si jednoduše spočítáte tak, že slevu za celý rok podělíte dvanácti měsíci a vynásobíte příslušným počtem měsíců, ve kterých máte na slevu nárok.

Co doložit pro uplatnění slevy na manželku

Abyste mohli slevu na manželku či manžela uplatnit, doložte k přílohám daňového přiznání:

  1. čestné prohlášení, které bude obsahovat kromě identifikačních údajů manžela či manželky s nízkými příjmy (jméno, rodné číslo, bydliště, datum a místo podpisu) také dovětek:
    „Prohlašuji, že ve zdaňovacím období 2021 mé vlastní příjmy nepřesáhly částku uvedenou v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmu (68 000 Kč).“
  2. kopii dokladu totožnosti manžela/manželky s nízkými příjmy

U majitelů ZTP/P je kromě výše uvedených dokumentů nutné nárok na slevu prokázat kopií ZTP/P průkazu.

Jaké jsou další možnosti optimalizace daňové povinnosti

Neplaťte na daních víc, než je třeba. Poznejte další možnosti, jak můžete na daních odvést méně a ušetřené peníze vložit do rozvoje svého podnikání. V naší mini akademii najdete veškeré informace nejen o daních, ale také další tipy, které se vám do startu podnikání budou hodit.

Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek