Datum publikace 18. 03. 2022 Sdílet článek

Do kdy podat daňové přiznání: pohlídejte si důležité termíny v roce 2022

Author Seyfor, a. s. 6 minut čtení 1
Náhledový obrázek

Poznačte si v diáři pro rok 2022, do kdy musíte odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (OSVČ) a právnických osob. A doplňte si tam i termín zaplacení daně. Vyhnete se zbytečným sankcím.

Stát podnikatele motivuje k využívání elektronické komunikace. Proto v roce 2021 změnil pravidla a prodloužil lhůtu pro podání daňového přiznání o měsíc – pokud ho odevzdáte elektronicky.

Ostatní lhůty zůstávají stejné. Udělejte si pořádek v termínech, abyste to letos zvládli včas.

Do kdy odevzdat daňové přiznání jako OSVČ

Pokud podáváte přiznání k dani z příjmů fyzických osob v listinné (papírové) podobě, udělejte to nejpozději do 1. dubna. Odborně se používá spojení: nejpozději do 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období – u OSVČ je zdaňovací období vždy shodné s koncem kalendářního roku.

Pozor – pokud tento den připadá na víkend nebo státní svátek, posunuje se lhůta pro podání daňového přiznání na nejbližší následující pracovní den.

Lhůta se prodlužuje:

 • o měsíc, pokud podáváte daňové přiznání elektronicky, tedy do 1. května (v roce 2022 se termín posunuje na nejbližší následující pracovní den – 2. května)
 • o 3 měsíce, pokud za vás daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tedy do 1. července.

Díky změně pravidel dokonce není nutné informovat o pozdějším podání správce daně dopředu. Stačí, když se konkrétní poradce prokáže plnou mocí až současně s podáním daňového přiznání,“ uvádí daňová poradkyně Lucie Kořínková z mini akademie pro začínající podnikatele.

Takže když propásnete termín pro podání papírového přiznání do 1. dubna, podejte ho elektronicky, nebo požádejte o zpracování přiznání daňového poradce. Tím získáte čas až do 1. května (v roce 2022 do 2. května), nebo až do 1. července.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv způsob podání, nezapomeňte, že ve stejný termín již musí být vyměřená daň připsaná na účtu finančního úřadu.

Nevíte, kolik finančnímu úřadu odvedete na daních při provozování živnosti? Přečtěte si návod, jak spočítat daň z příjmů fyzických osob a nezapomeňte si uplatnit příslušné slevy na dani.

OSVČ mohou od roku 2021 využít paušální daň

Pokud chcete ušetřit čas papírováním a podáváním každoročního přiznání k dani z příjmů fyzických osob, podívejte se, jak funguje paušální daň. Dozvíte se, kdy se k ní můžete přihlásit a komu se vyplatí.OSVČ mohou od roku 2021 využít paušální daň

Kdy se podává daňové přiznání za firmu

Lhůty týkající se daňového přiznání právnických osob se od OSVČ neliší. Abyste však daňové přiznání za firmu podali včas, musíte znát její zdaňovací období.

Většina právnických osob se řídí zdaňovacím obdobím, které je shodné s kalendářním rokem, stejně jako u OSVČ. Existují ale výjimky. 

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob může být:

 • kalendářní rok,
 • hospodářský rok,
 • přechodné účetní období,
 • období převodu, fúze, rozdělení společnosti apod.

Klasický kalendářní rok vždy představuje období jednoho roku od ledna do prosince. 

Za hospodářský rok se stejně jako v předchozím případě označuje 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nikoliv však od ledna, ale od jakéhokoliv měsíce po něm. Příkladem hospodářského roku je například květen–duben.

I pro firmy platí, že přiznání k dani z příjmů podávají v základní lhůtě 3 měsíce po uplynutí zdaňovacího období v papírové podobě.

Lhůta se prodlužuje:

 • o měsíc, pokud společnost podává přiznání online,
 • o 3 měsíce pokud za společnost daňové přiznání vyhotovuje daňový poradce nebo má společnost zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

I v tomto případě platí, že:

 • pokud lhůta pro odevzdání daňového přiznání připadá na víkend nebo státní svátek, posunuje se na první následující pracovní den,
 • do stanovené lhůty musí společnost vypočtenou daň připsat na účet finančního úřadu.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Svolání valné hromady a zveřejnění účetní závěrky

Pro právnické osoby podáním daňového přiznání povinnosti ještě nekončí. 

Společnost musí svolat nejvyšší orgán, například valnou hromadu, aby rozhodla, jak se účetní jednotka vypořádá s přerozdělením zisku (případně jak naloží se ztrátou). 

Jestliže společnost vykáže zisk po zdanění, může valná hromada rozhodnout o jeho rozdělení a použít ho například na:

 • výplatu podílů na zisku,
 • úhradu ztráty minulých let
 • nebo ho přidat k nerozdělenému zisku z minulých let.

Společnosti zapsané v obchodním rejstříku mají také povinnost zveřejnit účetní závěrku v plném nebo zjednodušeném rozsahu uložením do Sbírky listin a zaslat ji rejstříkovému soudu v elektronické podobě (ve formátu PDF).

Co se stane, když daňové přiznání nepodáte

Jestliže se vás daňové přiznání týká, a přesto ho neodevzdáte, finanční úřad vás vyzve k jeho podání. Ve výzvě vám určí i náhradní termín. Pokud svou povinnost přesto nesplníte, hrozí vám pokuta až 300 000 Kč.

Výši pokuty vyměřuje finanční úřad jako 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení od původního termínu. Pokud vykazujete ztrátu, pokuta se počítá jako 0,01 % z daňové ztráty.

Vyzrajte na všechny povinnosti s mini akademií

Zapojte se do naší online mini akademie – ušili jsme ji na míru začínajícím podnikatelům, kteří mají vstup do akademie zdarma.

Najdete v ní přes 30 videí, ve kterých vám zkušení lektoři srozumitelně a prakticky vysvětlí vše potřebné pro hladký rozjezd podnikání.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 71
Přečíst článek