Datum publikace 05. 09. 2023 Sdílet článek

Finanční a operativní leasing – jaké jsou rozdíly a jejich výhody?

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 1
Náhledový obrázek
Se slovem „leasing“ se lze ve veřejném prostoru setkat velmi často. Skrývá se za ním způsob, jak rychle získat různý movitý i nemovitý majetek bez nutnosti platit jeho plnou cenu, v závislosti na druhu leasingu je ale třeba se připravit na různé podmínky.

Začněme základy – co je leasing?

Pojmem leasing označujeme velmi často využívaný způsob financování nejrůznějšího movitého i nemovitého majetku. Nejčastěji můžete o leasingu slyšet ve spojitosti s osobními vozidly, v praxi se ale používá i pro financování nemovitostí, výrobního vybavení a řady dalších předmětů.

Ve své podstatě je leasing obdobou úvěru, kdy místo zaplacení celé kupní ceny dané věci složíte pouze zálohu a zbytek ceny postupně splácíte, zatímco vám je věc svěřena do užívání.  Zásadním rozdílem oproti klasickému úvěru je ale fakt, že u leasingu zůstává daný předmět majetkem leasingové společnosti, a to až do okamžiku složení poslední splátky. 

Finanční a operativní leasing – jak se liší?

Na trhu se lze nejčastěji setkat s dvěma druhy leasingu – operativním a finančním. U obou platí, že financovaný majetek zůstává ve vlastnictví majitele. Naopak jejich rozdíly spočívají především v délce leasingové smlouvy, formou přechodu vlastnických práv po skončení leasingu a také účelem, ke kterému se většinou využívají. 

Co je finanční leasing?

U této formy po uzavření leasingové smlouvy složíte tzv. akontaci, neboli zálohu vyjádřenou v procentech celkové ceny pronajímané věci (např. 30 %). Následně platíte pronajímateli pravidelné splátky stanovené ve smlouvě, a po splacení můžete danou věc odkoupit do svého vlastnictví. Odkupní cena obvykle bývá pouze symbolická a je předem dohodnutá ve smlouvě. 

Velkou výhodou finančního leasingu je, že po konci splácení se daná věc stává vaším majetkem, a v praxi se tak jedná o vhodný způsob pořízení předmětů, u kterých nedisponujete plnou nákupní cenou. Naopak slabinou této formy leasingu je nutnost hradit veškeré výdaje spojené s provozem splácené věci (typicky pojištění či opravy). 

Co je operativní leasing?

Oproti finančnímu leasingu má jeho operativní protějšek blíže spíše klasickému pronájmu. U tohoto typu leasingu totiž daný předmět po ukončení leasingu vracíte zpět majiteli. Místo splátek tak de facto platíte pravidelný nájem. V praxi se tak operativní leasing používá především pro krátkodobé zapůjčení (např. v situaci, kdy potřebujete na omezenou dobu pořídit auto).

Nevýhodu v podobě pouhého zapůjčení majetku vyvažuje fakt, že veškeré provozní výdaje hradí majitel. Ve výsledku tak máte k dispozici plný servis a mimo pravidelných splátek nemusíte navíc zaplatit ani korunu. 

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Co je zpětný leasing?

Vedle dvou zmíněných forem leasingu se lze často setkat i s tzv. zpětným leasing, jenž funguje opačným způsobem. Namísto užívání cizího majetku a placení splátek totiž poskytnete leasingové společnosti majetek vlastní a předáte ji vlastnická práva. Společnost vám na oplátku vyplatí určitý finanční obnos, a vy následně po smluvně stanovenou dobu postupně splácíte hodnotu majetku. 

Po celou dobu splácení můžete majetek volně využívat a hradíte jeho provoz, po ukončení leasingu je vám pak daná věc navrácena zpět do vlastnictví. Zpětný leasing tak má opodstatnění zejména wv případech, kdy rychle potřebujete získat peníze a zároveň chcete zmíněnou věc i nadále používat. Tato forma leasingu má obvykle nižší úrok a podnikatelé díky ní mohou často získat daňové zvýhodnění. 

Usnadněte si účetnictví

Odpisy a účtování leasingů obvykle zůstává na bedrech majiteli leasovaného majetku, tedy pronajímateli. Ten má mimo jiné i povinnost příjmy plynoucí z pronájmu řádně zdanit. Nájemce si oproti tomu může splátky zařadit mezi výdaje a snížit si tak základ daně. 

U nás si sice leasing nesjednáte, naše online fakturační služba iDoklad vám ale výrazně usnadní účetnictví. Díky iDokladu můžete mít veškeré faktury a související doklady přehledně na jednom místě, a díky online dostupnosti je máte kdykoliv po ruce. 

Pro začínající podnikatele jsme pak přichystali Mini akademii – online soubor více než 30 videí o celkové délce přes 8 hodin, ve kterých se dozvíte mnoho užitečných tipů, triků a rad z každodenní podnikatelské praxe. Pro nováčky ve světě podnikání je vstup zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek