Datum publikace 09. 09. 2021 Sdílet článek

Jak na daňové odpisy rychle a jednoduše

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 2
Náhledový obrázek

Odpis jednoduše řečeno vyjadřuje opotřebení majetku za určité období. Jedná se o náklad, který je spojen s tím, že váš majetek v čase ztrácí na hodnotě a to je třeba řádně zaznamenat. Zjišťovat reálnou hodnotu majetku by bylo pro všechny strany příliš náročné, a tak existují pravidla, jak odepisovat dlouhodobý majetek zjednodušeně.

Majetek se odepisuje postupně až do výše vstupní ceny, aby hospodaření podniku ovlivňoval průběžně a ne okamžitě. Existují dva typy odpisů, a to rovnoměrné a zrychlené. Způsob odpisu si zpravidla můžete určit sami, ale po stanovení už jej nelze měnit.

Odpisy se dělí nejen podle rychlosti, ale také podle důvodu jejich evidence, a to na účetní a daňové. Zatímco účetní odpisy slouží k přehledu o aktuální hodnotě majetku a jeho opotřebení, dnes nás budou zajímat zejména daňové odpisy. Ty slouží k tomu, abyste si mohli hmotný majetek nad 40 000 Kč odepsat z daní. Ten si totiž dle zákona nemůžete v nákladech uplatnit ihned, ale postupně.

Jak na daňové odpisy hmotného majetku

Daňové odpisy přímo definuje zákon o daních z příjmů. Daňový odpis je v tomto případě část pořizovací ceny majetku, kterou můžeme uplatnit v daňovém přiznání.

Daňové odpisové skupiny zákon dělí do šesti tříd:

Třída Příklady Doba odpisu
1 Např. počítač, nářadí, … 3 roky
2 Např. automobily, pracovní stroje, … 5 let
3 Např. klimatizace, kotle, … 10 let
4 Např. plynovody, dřevěné budovy, … 20 let
5 Např. výrobní haly, silnice, studny, … 30 let
6 Např. kulturní památky, školy, obchodní domy, … 50 let

Pojďme si dát jednoduchý příklad.

Při rovnoměrném odpisu budeme odepisovat každý rok stejnou částku, která se odvíjí od odpisové skupiny a sazby. Liší se pouze částka pro první rok, další roky už je stejná a je stanovena procenty. Příkladem může být odpis automobilu v hodnotě 600.000 Kč:

První rok Druhý rok Třetí rok Čtvrtý rok Pátý rok Celkem
11 % 22,25 % 22,25 % 22,25 % 22,25 % 100 %
66.000 Kč 133.500 Kč 133.500 Kč 133.500 Kč 133.500 Kč 600.000 Kč

Všimněte si, že daňový odpis auta je po celou dobu odepisování majetku stejný.

Budete-li uplatňovat odpis zrychlený, musíte znát koeficienty, které k výpočtům slouží. Pro jednotlivé skupiny vypadají takto:

Třída Koeficient 1. rok Koeficient další roky
1 3 4
2 5 6
3 10 11
4 20 21
5 30 31
6 50 51

U zmíněného vozidla (2.třída) pak bude reálný odpis vypadat následovně:

První rok Druhý rok Třetí rok Čtvrtý rok Pátý rok Celkem
600000 / 5 960000 / 5 576000 / 4 288000 / 3 96000 / 2
120.000 Kč 192.000 Kč 144.000 Kč 96.000 Kč 48.000 Kč 600.000 Kč

Ačkoli to vypadá složitě, ve skutečnosti se jedná o následující matematické vzorce:

Pro první rok: POŘIZOVACÍ CENA / KOEFICIENT PRO 1.ROK

Pro další roky: (2 x ZŮSTATKOVÁ CENA) / (KOEFICIENT – ROK ODPISU)

Klíčové je zařazení majetku do správné odpisové skupiny. Tento postup přibližuje daňový poradce Jaroslav Veselka v mini akademii pro začínající podnikatele: „Zařazení majetkové složky do jedné z odpisových skupin se provádí dle kódů Českého statistického úřadu a není to úplně jednoduchý úkol. V praxi proto doporučuji využívat i vysvětlivky Českého statistického úřadu, které uvádí na svých internetových stránkách. Kromě toho existují i specializované společnosti, které se zabývají tímto zatřiďováním.”

Mimořádné odpisy

Během koronavirové pandemie prošel zákon, podle něhož lze od roku 2021 nově uplatňovat tzv. mimořádné odpisy. Týkají se majetku pořízeného mezi 1.1.2020 a 31.12.2021 a umožňuje podnikatelům odepsat v první skupině sto procent vstupní ceny hmotného majetku v průběhu 12 měsíců, a to rovnoměrně a bez přerušení.

Lze to i ve druhé skupině, a to ve 24 měsících. Pro první rok ale musíte uplatnit odpisy do výše 60 % pořizovací ceny. V roce druhém pak zbylých 40 %.

Zapojte se do video akademie pro podnikatele

Začínáte-li s podnikáním, potká vás ještě kromě odpisů dlouhodobého majetku řada dalších nástrah. Abyste si cestu zjednodušili, využijte naší mini akademii, kterou jsme právě pro tyto účely připravili.

Vstup do mini akademie je pro začínající podnikatele zdarma.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek