Datum publikace 02. 10. 2023 Sdílet článek

Jak probíhá kontrola z finančního úřadu a na co byste neměli zapomenout?

Author Seyfor, a. s. 8 minut čtení 30
Náhledový obrázek
Daňová kontrola je pro mnoho podnikatelů strašákem, obzvláště pokud jde o kontrolu na udání. Ve skutečnosti se jí ale nemusíte příliš obávat – stačí mít všechny dokumenty v pořádku.

Co je kontrola finančního úřadu?

Tento úkon, rovněž známý i jako daňová kontrola, má za cíl prověřit, zda daný podnikatel řádně plní své daňové povinnosti a dodržuje všechny ostatní zákonem dané skutečnosti ovlivňující stanovení daní. Kontrolu provádí tzv. správce daně, kterým je typicky finanční úřad příslušný sídlu vašeho bydliště. Ten si od vás při kontrole vyžádá nejrůznější dokumenty související s plněním daňových povinností, ještě před samotnou kontrolu ale provádí tzv. vyhledávací činnost. Při ní správce shromažďuje informace o vaší daňové povinnosti a obejde se při ní bez vaší spolupráce. 

Co stojí na začátku kontroly?

Daňové kontroly provádí finanční úřad na konkrétní podnět. Nejčastěji se jedná o nesrovnalosti při kontrole vašich daňových přiznání či jiných dat. Zde mějte na mysli, že finanční úřad má přístup k velkému množství údajů, od účetních výkazů přes evidenci tržeb až po kontrolní hlášení nebo data o vývozu a dovozu zboží. Finanční úřad rovněž může nahlížet do plateb zdravotního a sociálního pojištění nebo do exekucí. 

Podnět ke kontrole ale mohou podat i jiné úřady nebo dokonce i jiní občané. V prvním případě se může jednat například o Správu sociálního zabezpečení, některé z ministerstev nebo celní správa. Pod druhým případem se pak skrývá mnohými podnikateli obávaná kontrola finančního úřadu na udání. Ten může být podán anonymně, a je tak někdy bohužel zneužíván jako nástroj pomsty či konkurenčního boje. 

Jak se na kontrolu připravit?

Vždy platí, že pokud máte všechny doklady v pořádku, nemáte se čeho obávat. I přesto ale existuje pár kroků, které před zahájením kontroly můžete učinit a které mohou celou věc urychlit. 

 1. Výběr místa: Vyberte si místo, kde bude kontrola probíhat (zde si můžete vybrat i nejbližší pobočku finančního úřadu).
 2. Kontrola dokladů: Ujistěte se, že máte všechny dokladu v pořádku. Ze zákona jste povinni všechny účetní doklady a související dokumenty uchovávat a čím větší pořádek v nic budete mít, tím snazší pro vás kontrola bude. V tomto vám výhodu poskytne například i online fakturační služba iDoklad, v níž máte všechny účetní dokumenty přehledně na jednom místě a dostanete se k nim online.
 3. Určení zástupce: pokud nechcete či nemůžete se zástupci finančního úřadu jednat osobně, vyberte si vhodného zástupce. Ideálně by to měla být osoba znalá daní a účetnictví, nejlepším kandidátem je proto váš účetní nebo daňový poradce. Mimo jiné se tím vyhnete i případným nedorozuměním. 

Jaké má povinnosti a práva kontrolor?

Zřejmým právem správce daně je vyžádat si nejrůznější dokumenty týkající se daní. Primárně tak bude zástupce finančního úřadu zajímat vaše účetnictví, vedle toho se ale velmi pravděpodobně zaměří i na smlouvy a další důležité dokumenty. 

Správce daně rovněž má pravomoc provést místní šetření, které probíhá přímo v sídle vaší společnosti. Během něj mají kontroloři právo vstupovat do jakékoliv nemovitosti používané pro vaší podnikatelskou činnost. V praxi tak mají přístup do všech provozoven, skladů a na veškeré vaše pozemky související s podnikáním. Pokud pak podnikáte ze svého domu, očekávejte od finančního úřadu návštěvu i zde. 

A jaké máte práva a povinnosti vy?

Z výše uvedeného vyplývá, že podnikatel musí kontrolorovi zajistit podmínky k tomu, aby mohl kontrolu provést co nejefektivněji a nejdůkladněji. Toto místo může být i mimo vaše sídlo podnikání, nejčastěji se ale jedná právě o vaši provozovnu. 

Důležitou povinností je i poskytnutí informací o struktuře společnosti, pracovní náplni, uložení účetních dokumentů a dalších údajů pro kontrolu nezbytných. Vedle toho pak musíte správci daně předložit jakékoliv důkazní prostředky, o které vás požádá, a to včetně jednání se zaměstnanci. Není třeba dodávat, že tyto prostředky nesmíte nijak zatajovat ani k nim ztěžovat přístup.

Vedle povinností vám ale legislativa přisuzuje i určitá práva. Mezi ně patří především:

 • osobní účast na jednání kontrolora se zaměstnanci,
 • dodatečné předložení důkazních prostředků, které při zahájení kontroly nemáte k dispozici,
 • podávání námitek proti postupu finančního úřadu,
 • kladení otázek během jednání se zaměstnanci,
 • vyjádření se k výsledkům kontroly. 

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Kde leží důkazní břemeno?

Důkazní břemeno znamená, že pokud cokoliv uvedete v daňových dokladech či sdělíte správci daně, musíte být schopni vše prokázat. K tomu slouží tzv. důkazní prostředky, kterými jsou v tomto kontextu právě dokumenty související s daňovou povinností či vaší podnikatelskou činností obecně (listiny, znalecké posudky, daňová přiznání aj.). Břemeno z velké části spočívá na podnikateli, jistou jeho část ale nese i správce daně. Ten totiž v případě odhalení pochybení musí na vašich záznamech doložit, v čem danou nesrovnalost spatřuje. 

Jak dlouho kontrola trvá a jak končí?

V závislosti na velikosti vaší firmy a počtu případných nesrovnalostí může kontrola trvat několik týdnů či měsíců. V extrémních případech se vámi může finanční úřad zabývat dokonce i několik let. Konec kontroly pak nastává v den, kdy je vám doručeno tzv. oznámení o ukončení kontroly a s ním i závěrečná zpráva.

V tomto dokumentu naleznete všechny zjištěné nesrovnalosti a zároveň i vaše vyjádření k výsledkům (viz níže). Konkrétně zpráva obsahuje následující:

 • informace o zahájení, průběhu a ukončení kontroly,
 • výsledky kontroly a kontrolního zjištění,
 • hodnocení důkazních prostředků,
 • související záznamy, protokoly o vedených jednáních, vaše vyjádření aj.
 • doměření daně (pokud je zjištěn nedoplatek.

Co dělat, když mám ke kontrole výhrady?

Ačkoliv to nemusí být na první pohled zjevné, kontrola finančního úřadu je především dialog. Pokud proto v jejím průběhu nesouhlasíte s nějakým zjištěním či krokem správce, můžete své pochyby vyjádřit (viz výše). V případě, že se vám pak veškerá nalezená pochybení podaří vysvětlit, nezbude správci daně než kontrolu ukončit bez nálezu.

Pokud ale proces dokazování stále probíhá, správce není s vašimi vysvětleními spokojen či úřad shromáždí dostatek důkazů o vašem pochybení, vypracuje správce daně výsledek kontrolního zjištění. V něm zhodnotí vámi i úřadem předložené důkazní prostředky a poskytne vám možnost se ke zjištění vyjádřit. 

Pokud je pak kontrolní zjištění shodné se závěrečnou zprávou (tj. již se nezměnil výsledek kontroly), nemůžete jej dále doplňovat či upravovat, a můžete už pouze vyjádřit nesouhlas se zněním zprávy. V tuto chvíli máte právo do jednoho měsíce od doručení platebního výměru podat odvolání. A když ani odvolání nepomůže a vy stále máte výhrady, je poslední možností podání správní žaloby. 

Pomůžeme vám do začátků

Finanční kontrolu jste ještě nezažili, ale i tak vám jde ze světa podnikání hlava kolem? Vyzkoušejte Mini akademii – online vzdělávací portál, na kterém naleznete 30 instruktážních videí o celkové délce 8 hodin. V nich vás čeká mnoho užitečných informací, tipů, triků i rad z každodenní podnikatelské praxe. A co je nejlepší – pro začínající podnikatele je vstup zcela zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 71
Přečíst článek