Datum publikace 25. 11. 2021 Sdílet článek

Na co nezapomenout při fakturování do Evropské Unie

Author Seyfor, a. s. 6 minut čtení 4
Náhledový obrázek

Ať už fakturujete pro tuzemsko či členský stát Evropské unie, v obou případech samozřejmě musíte sledovat patřičné náležitosti faktur. V případě fakturace služeb či zboží do EU je přitom třeba myslet na fakt, že kromě běžných údajů se neobejdete bez vyplnění dodatečných informací. 

Fakturace do EU pro plátce DPH 

Pokud fakturujete jinému subjektu v rámci EU z pozice plátce DPH, platí pro vás tzv. přenesení daňové povinnosti. Zjednodušeně řečeno, povinnost odvést DPH z vydané faktury od vás v tomto režimu přebírá odběratel a vy sami daň platit nemusíte. Odběratel pak následně zaplacenou DPH obvykle promítne do ceny, za kterou dané zboží či službu prodá koncovému zákazníkovi. Samotnou sazbu DPH v tomto případě nedodáváte, nicméně musíte ve faktuře explicitně uvést, že daň odvádí zákazník v rámci přeneseného režimu.  

Navíc také máte povinnost pravidelně podávat tzv. souhrnné hlášení. Tento dokument, který se vždy podává elektronicky, zaznamenává veškeré fakturace služeb či zboží do EU a musí jej podávat všichni plátci DPH, kteří: 

  • prodali zboží či poskytli službu do jiné členské země EU osobě, která je registrována k DPH v jiné členské zemi EU, 
  • poskytli služby v jiném státě EU osobě, která je v daném státě plátcem DPH, 
  • přemístili svůj majetek do jiného státu EU, kde jej hodlají využít pro obchodní účely.

Co se periodicity hlášení týče, ta se odvíjí od toho, jaké zdaňovací období v ČR využíváte, a může být čtvrtletní nebo měsíční. Výjimkou jsou identifikované osoby (viz níže) a dodávání zboží do států EU, kdy se hlášení vždy podává měsíčně. 

Osvobození od DPH pro země EU 

V některých specifických příkladech jsou plátci DPH od placení daně při přeshraničním obchodu osvobozeni. Jedná se primárně o dopravu zboží do států EU, kdy daň přiznává a odvádí odběratel zboží ve státě spotřeby. Pro osvobození od DPH musíte splnit všechny následující podmínky: 

  • zboží fyzicky opustí území ČR a přepravu končí v jiném státu EU, 
  • přepravu či odesílání zajišťujete vy, odběratel zboží nebo třetí strana, která je k tomu zmocněna, 
  • dodávané zboží podléhá platbě DPH na straně odběratele zboží, 
  • odběratel je v dané zemi registrován k DPH, případně je identifikovanou osobou, 
  • odběratel vám sdělil své daňové identifikační číslo pro účely odvodu DPH, 
  • zboží osvobozené od DPH je uvedeno ve vašem souhrnném hlášení. 

Do faktury je následně třeba osvobození od DPH uvést a doplnit jej příslušným ustanovením zákona.  

Fakturace do EU a neplátci DPH 

Jako neplátci DPH máte při přeshraničním obchodu povinnost stát se tzv. identifikovanou osobou. Té se ale není třeba obávat, neboť ve výsledku vám ušetří mnoho práce i starostí. Jedinou alternativou je totiž registrace jako plnohodnotný plátce DPH, což ale pro příležitostný obchod do zemí EU jednoduše nedává smysl. Více jsme o institutu identifikované osoby a fakturace do zahraničí psali v samostatném článku.  

Co se pak samotného obsahu faktur týče, coby identifikované osoby musíte do faktury uvést stejné údaje jako plátci DPH, samotnou sazbu DPH ale neuvádíte.

V jakém jazyce mám fakturu napsat? 

Je logické, že faktura by měla být srozumitelná jak pro vás, tak i pro zákazníka. V praxi tak můžete fakturu vystavit dvojjazyčně, v jazyku klientovy země, případně v jazyce srozumitelném vám i zákazníkovi (typicky v angličtině). U všech možností byste nicméně měli mít na paměti tzv. podmínku srozumitelnosti udávanou zákonem. Podle ní musí uchovávatelé daňových dokladů (tedy i faktur vystavených plátci DPH) být schopni na žádost finančního úřadů předložit český překlad cizojazyčných dokladů. Nejpraktičtější je proto fakturu rovnou vystavit dvojjazyčně.

Měna a rozdíly v kurzech 

Fakturu pochopitelně můžete vystavit v cizích měnách, podle zákona ale musíte alespoň výši DPH uvést v korunách. Čísla účtů, na které vám budou zákazníci posílat úhradu faktur, je třeba uvádět v mezinárodním formátu IBAN a stejná věc platí i pro kód banky známý pod zkratkami SWIFT a BIC.  

V případě úhrad faktur v cizí měně (respektive na účet vedený v cizí měně) pak musíte pro účely daně z příjmů částku vy sami přepočítat na koruny. K tomu můžete použít buď aktuální kurz České národní banky, případně jiný pevný kurz pro určité časové období. V situaci, kdy zákazník fakturu uhradí na účet vedený v českých korunách, se oproti tomu o převod měny postará banka.

Usnadněte si práci s iDokladem 

Z výše uvedeného vyplývá, že fakturace služeb do EU pro vás znamená řadu povinností. Pokud si chcete práci s fakturami usnadnit, ideálním řešením pro vás je využít online fakturační službu iDoklad. Kromě možnosti vystavit fakturu pouze několika kliknutími vám totiž iDoklad nabízí i řadu užitečných funkcí nejenom pro fakturaci do zahraničí.

Jedná se například o automatický překlad faktur do angličtiny, němčiny nebo slovenštiny podle toho, který jazyk nastavíte. Starat se nemusíte ani o přepočet z cizí měny – iDoklad sám načte správný kurz a provede výpočet za vás. Samotné daňové přiznání pak máte hotové doslova za pár vteřin, kdy iDoklad všechna potřebná data vyplní za vás.

Usnadníme vám vstup do podnikání

Patříte mezi čerstvé nováčky na poli podnikání a rádi byste obchodovali se zahraničím? Pak jistě uvítáte každou dobrou radu, která vám první kroky usnadní a pomůže vyvarovat se školáckých chyb. Přesně takové rady naleznete v naší Mini akademii – souboru třiceti videí o celkové délce přes 8 hodin, kde se dozvíte vše potřebné nejen o fakturaci do zemí EU, ale také řadu užitečných informací pro každodenní podnikatelskou praxi. 

 

Autor článku: Jan Kozák

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 71
Přečíst článek