Datum publikace 18. 11. 2021 Sdílet článek

Na co nezapomenout ve faktuře pro plátce DPH?

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 6
Náhledový obrázek

Jak už název napovídá, faktura plátce DPH je určena pro podnikatelské subjekty zaregistrovány jako plátci DPH. Pro jimi vydávané faktury tak platí odlišné náležitosti, než je tomu u neplátců daně z přidané hodnoty. Přinášíme proto stručný přehled náležitostí a rozdílů mezi oběma formami.

Rozdíl mezi fakturou plátce a neplátce DPH 

Faktury pochopitelně vydávají jak plátci, tak i neplátci DPH, kdy do druhé jmenované skupiny spadají neplátci DPH nezávisle na tom, zda vedou či nevedou účetnictví. Zásadním rozdílem je zde ale samotná povaha faktury. U plátců DPH totiž z hlediska legislativy jde o daňový doklad, kdežto u neplátců se bavíme o účetním dokladu. 

Tento rozdíl se může na první pohled zdát jako zbytečné slovíčkaření, ve skutečnosti ale s sebou nese podstatnou změnu v náležitostech. Plátce DPH totiž na rozdíl od neplátců k fakturám přidává daň, respektive ji vybírá od svých odběratelů a následně k DPH podává daňové přiznání. Oproti tomu neplátce žádnou daň ke svým fakturám nepřidává. 

Co musí faktura s DPH uvádět 

Z legislativního hlediska se náležitostmi faktury pro plátce DPH zabývá §29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Podle něj musí daňové doklady (a tedy i faktura pro plátce DPH) obsahovat následující údaje:  

 • jméno a příjmení (u OSVČ), případně název firmy (u s. r. o.), 
 • sídlo firmy či fyzické osoby, respektive fakturační adresu, 
 • označení registru, ve kterém jste zapsáni, tj. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík či jiný, u právnických osob pak i údaj o zápisu včetně oddílu a vložky, 
 • vaše daňové identifikační číslo (DIČ), 
 • datum vystavení faktury, případně den uskutečnění zdanitelného plnění (pokud je jiné než vystavení dokladu), 
 • rozsah a druh dodávané služby, případně množství a druh dodaného zboží, 
 • základ daně, sazba daně a její výše vyjádřená v Kč. 

V závislosti na tom, zda odběratel je či není plátce DPH, pak uveďte i daňové identifikační číslo odběratele.

Zvláštní údaje ve faktuře s DPH 

Kromě výše uvedeného může faktura s DPH obsahovat i další informace, které je třeba uvádět pouze v určitých situacích: 

 • přenesení daňové povinnosti: Platí tehdy, když DPH odvádí odběratel. Nejčastěji se tak děje při dodávání zboží či služeb do jiné členské země EU. V takovém případ do faktury přidejte formulaci „Daň odvede zákazník.“ 
 • zmocnění odběratele: Pokud je váš odběratel zmocněn k vydání daňového dokladu, přidejte formulaci „Vystaveno zákazníkem.“ 
 • osvobození od daně: pokud fakturujete výrobek do země EU bez DPH, musíte do faktury doplnit příslušné ustanovení zákona.

Rovněž je třeba mít na paměti dva tzv. zvláštní režimy pro zdanění přirážky podle paragrafů 89 a 90 zákona o DPH, které se vztahují na dva specifické obory činnosti:  

 • cestovní kanceláře, které klientům poskytují služby od jiných dodavatelů (doprava, ubytování apod.) a daňové plnění se tak vztahuje pouze na přirážku k původní ceně, nikoliv na celou částku, 
 • obchodníci s uměním, sběratelskými předměty, starožitnostmi a použitým zbožím: v tomto případě plátce DPH zdaňuje pouze rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

U identifikovaných osob (tj. osob obchodujících se zeměmi EU, které jsou registrovány pro DPH) pak musíte vyplňovat všechny výše uvedené náležitosti faktury s DPH, samotnou výši DPH ale neuvádíte.

Kdy můžu místo faktury použít zjednodušený daňový doklad? 

Pokud celková částka za plnění nepřesahuje 10 000 Kč včetně DPH, nemusíte vystavovat kompletní fakturu a vystačíte si pouze se zjednodušeným daňovým dokladem. U něj stačí uvést pouze označení osoby, jednotkovou cenu a základ a výši daně

Usnadněte si vystavování faktur s iDokladem 

Náležitosti faktury s DPH už známe. Při samotném tvoření faktury pak máte vesměs dvě možnosti, jak postupovat. První cestou je faktury vypisovat ručně, kdy vše výše uvedené musíte nosit v hlavě a riskovat, že na něco zapomenete. Druhou, rychlejší a bezpečnější metodou, je pak využít chytrou fakturační službu iDoklad. Ta vám nabídne nejen uživatelsky přívětivé rozhraní a širokou paletu funkcí, ale možnost fakturu vystavit za pár vteřin. Stačí pár kliknutí a nová faktura je na světě se všemi náležitostmi, ať už pro plátce či neplátce DPH.

Kromě úspory času a práce tak získáte mimo jiné i jistotu, že nikde nechybí žádné důležité údaje. Vedle toho vám iDoklad nabídne i možnost upravit vzhled faktur, automatický přepočet do cizích měn, vygenerování daňového přiznání několika kliky a mnoho dalších užitečných vychytávek. 

První kroky ve světě fakturace 

Lze bez nadsázky říct, že fakturace je královská disciplína podnikání a začínajícímu podnikateli mohou pojmy faktura, DPH či třeba DIČ nadělat nejednu vrásku na tváři. Aby těch vrásek bylo co nejméně, připravili jsme pro vás Mini akademii – přehledný online vzdělávací portál nabízející přes třicet informačních videí o celkové délce přes 8 hodin. 

V nich najdete nejenom mnoho informací o fakturách pro plátce DPH, ale také řadu užitečných tipů, triků a rad pro každodenní podnikatelskou praxi. Aby pak vaše první krůčky byly ještě snadnější, nabízíme začínajícím podnikatelům vstup do Mini akademie zdarma. 

 

Autor článku: Jan Kozák

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 72
Přečíst článek