Datum publikace 02. 12. 2022 Sdílet článek

Musím se stát plátcem DPH. Co teď?

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 36
Náhledový obrázek
Zjistili jste, že máte obrat přes 2 miliony, musíte se stát plátcem DPH a nevíte co s tím? Nebo o tom prostě jenom uvažujete, ale bojíte se, že na tom proděláte? Nepanikařte, vaše fakturace se sice stane o trochu složitější, ale zároveň můžete čerpat různé výhody.

Co je DPH a na koho se vztahuje?

Zkratkou DPH se označuje daň z přidané hodnoty, lze se ale setkat i s označením univerzální daň. Jedná se totiž o jeden z nejčastějších a nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu, kterým jsou zatíženy prakticky všechny služby či zboží. Jak pak napovídá název, jedná se o zdanění přidané hodnoty, neboli rozdílu mezi původní (nákupní či velkoobchodní) cenou a cenou prodejní. 

Daň z přidané hodnoty patří mezi tzv. nepřímé daně. Nelze u ní totiž předem určit, která konkrétní osoba daň zaplatí. Platbu DPH obsahuje cena každého nákupu a ve výsledku ji tak hradí každý zákazník. Přesně určit lze pouze plátce DPH neboli osobu, která daň z přidané hodnoty odvádí státu. 

Plátce kontra neplátce

Jako neplátce DPH tuto daň vůbec nemusíte řešit. Vaše faktura je obyčejnou fakturou a jedinou zmínkou o dani, kterou může obsahovat, je věta „Nejsem plátcem DPH“.

Rozdíl mezi plátcem a neplátcem DPH ale není jen v možnosti tuto daň nárokovat nebo naopak odvádět. Plátce totiž musí vést evidenci k DPH tak, abymohl kdykoliv prokázat nárok nebo povinnost daň odvádět. Jako plátce DPH musíte také pravidelně podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení. S tím vám pomůže třeba fakturační služba iDoklad, ve které si ze svých faktur snadno vygenerujete podklady k přiznání k DPH i ke kontrolnímu hlášení.

Kdy se stanete plátcem DPH: dobrovolná registrace versus povinná

Jsou dvě možnosti, jak se stát plátcem DPH:

  • dobrovolnou registrací,
  • nebo povinně po překročení limitu 2 milionů korun obratu za 12 po sobě jdoucích měsíců).

V tom případě máte povinnost zaregistrovat se do 15 dní po skončení měsíce, kdy k překročení limitu došlo. Všichni plátci DPH jsou následně uváděni v registru DPH zřizovaném Ministerstvem financí, případně v online aplikaci ARES.

V naší mini akademii pro začínající podnikatele to daňová poradkyně Vladimíra Přibylová vysvětluje na následujícím příkladu: Grafické studio překročilo dvoumilionový obrat pro povinnou registraci k DPH v prosinci. Má tedy povinnost podat přihlášku k registraci nejpozději do 15. ledna a plátcem se stane od 1. února, a to bez ohledu na to, zda splní či nesplní svou povinnost podat včas přihlášku, či zda finanční úřad stihne nebo nestihne grafické studio včas zaregistrovat.“

Jaký je princip DPH?

Od roku 2024 máme v České republice dvě sazby DPH – základní 21% a sníženou 12%

Jako plátce DPH koupíte zboží od plátce DPH za 1 150 Kč. Při snížené 12% sazbě je daň 138 Kč z této částky. Po zaplacení ceny včetně daně si výši DPH zaznamenáte a na konci období (měsíčně nebo kvartálně) ji budete po státu vyžadovat zpátky.

Později toto zboží prodáte za 1 725 korun. Z toho je 207 korun DPH. Tuto daň vám platí zákazník a vy ji na konci období odvedete státu. Pokud jste tedy zboží koupili za 1 150 korun a následně ho prodali za 1 725 korun, je váš hrubý zisk 575 korun. Z toho jste odvedli daň 207 korun za prodej, ale zároveň jste si na DPH nechali vrátit 138 korun za předchozí koupi zboží. DPH vás tak ve výsledku stojí 69 korun a čistý zisk je 506 korun.

Kdy je pro vás výhodné být dobrovolným plátcem?

Pro platbu DPH se můžete rozhodnout, i pokud tuto povinnost nemáte. Dobrovolné placení DPH se vyplatí:

  • Podnikatelům, kteří odebírají zboží nebo služby od plátců DPH, neboť si mohou odečíst daň na vstupu. Cena nákupu se pak snižuje o zaplacenou DPH.
  • Podnikatelům, mezi jejichž zákazníky jsou hlavně plátci DPH.
  • Podnikatelům, kteří nakupují zboží v České republice a prodávají ho podnikatelům v jiných státech Evropské unie nebo zákazníkům (nemusí už jít o podnikatele) mimo Evropskou unii.
  • Podnikatelům, kteří poskytují služby zejména subjektům se sídlem v jiných státech Evropské unie, kde jsou také registrováni k DPH. V takovém případě je totiž za vykázání a odvedení daně zodpovědný právě příjemce služby.
  • Podnikatelům, kteří nakupují zboží či služby zatížené základní sazbou DPH, ale prodávají se sníženou sazbou. Zvyšuje se tak jejich marže. Týká se to například zemědělců nebo stavebních firem, které stavějí či opravují byty, rodinné domy či hotely a další ubytovací zařízení.
  • Podnikatelům, kteří plánují kupovat drahý majetek. Pokud je takový podnikatel plátcem DPH, má nárok na odpočet.

Kdy se raději neregistrovat

Registrace k DPH ale není vhodná pro každého. Nevyplatí se třeba podnikatelům, kteří poskytují zboží či služby koncovým zákazníkům, kteří si DPH neodečtou. Při prodeji byste totiž museli zdanit celou prodejní cenu včetně marže a ve finále by to vedlo k vyšší ceně, než kdybyste DPH neplatili. Samozřejmě to platí také pro podnikatele, kteří zboží kupují se sníženou sazbou DPH, ale prodávat by museli se základní.

Registrace k DPH

Jako podnikatel musíte s finančním úřadem komunikovat výhradně elektronicky. Pokud se tedy chcete či povinně musíte stát plátcem DPH, využijte k tomu portál Moje daně a přihlášku vyplňte on-line. Stát pak má 30 dnů na to, aby zareagoval rozhodnutím o registraci.

Detailní návod k registraci k DPH najdete v mini akademii v lekci s názvem DPH – registrace, přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení.

Povinnosti plátců DPH konzultujte s účetní

První kroky ve světě plátců DPH raději zkonzultujte s účetní. A kdybyste se chtěli o DPH dozvědět ještě víc, vstupte do naší mini akademie. Zkušené daňové poradkyně vám ve videolekcích DPH srozumitelně vysvětlí.

V mini akademii najdete i další zajímavá témata. Například se dozvíte, jak správně nastavit ceny nebo na co si dát pozor při uzavírání smluv s klienty. Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek