Datum publikace 09. 09. 2021 Sdílet článek

Návod, jak vybrat a získat úvěr pro začínající podnikatele

Author Seyfor, a. s. 12 minut čtení 5
Náhledový obrázek

Každý začínající podnikatel potřebujete pro rozjezd byznysu finanční prostředky, jejichž výše se odvíjí od předmětu činnosti. Kdy je dobrý nápad požádat v bance o úvěr? Poradíme vám, jaké typy podnikatelských úvěrů existují, kdy jsou vhodným řešením a na co si dát pozor.

Vlastní versus cizí kapitál

Možností, jak získat peněžní prostředky pro podnikání, existuje několik. V zásadě rozlišujeme dvě skupiny zdrojů financování:

 1. vlastní kapitál (peníze, které jako majitel firmy vložíte do podnikání, např. základní kapitál, zisk využitý pro další rozvoj podniku či odpisy majetku),
 2. cizí kapitál (např. obchodní a bankovní úvěry pro podnikatele).

Jaký kapitál zvolit k financování byznysu

Pro posouzení vhodného typu financování musíte vždy přihlížet ke specifickým okolnostem svého podnikání. Pokud s podnikáním teprve začínáte, můžete při žádosti o úvěr přijít domů s prázdnou. Banky obvykle peníze půjčují již zavedeným firmám. Jako začínajícímu podnikateli vám tedy nezbyde nic jiného, než financovat byznys z vašich úspor (vlastním kapitálem), případně si peníze vypůjčit od známých.

Existují ale také situace, kdy bankovní instituce dovolují čerpat úvěr i v počátcích podnikání. Jeho výše však nebude nijak závratná a úrok nepříliš výhodný. V následujících odstavcích vám prozradíme, co musíte udělat pro to, abyste zvýšili šanci na získání úvěru a prozradíme vám, které úvěry jsou pro vás nejsnáz dosažitelné.

Napřed si ujasněte cenu vlastního kapitálu. Platí totiž, že cizí kapitál je levnější než vlastní. Proč tomu tak je:

 • zaplacené úroky z úvěru jsou daňově uznatelným výdajem (nákladem) – i přes vyšší cenu (úrok) snižuje cizí kapitál daňové zatížení, protože podnikatelé si mohou o zaplacené úroky snížit základ daně,
 • vložené peníze do podnikání nemůžete investovat jinam – to se odborně označuje jako náklady obětované příležitosti, které říkají, že se investováním prostředků do firmy vzdáváte možnosti investovat např. do akciových fondů, které mají výnosnost kolem 8–12 % ročně,
 • vysoké riziko vložení prostředků do nezavedené firmy se musí kompenzovat vyšším očekávaným výnosem – investiční specialista Karel Kořený uvádí názorný příklad: „Zkuste si půjčit peníze od sousedů. Řekněte jim, že potřebujete 300 000 Kč na podnikání a vrátíte jim je za 3 roky. Zeptejte se jich, jaký úrok by požadovali. Většinou vám nic nepůjčí.“

Vlastní kapitál na druhou stranu přispívá k finanční stabilitě vašeho podnikání. Investiční specialista Karel Kořený dodává: „Ztratit můžete maximálně své vložené peníze. Když nesplatíte úvěr bance, můžete přijít i o peníze, které máte mimo podnikání.“ K tomu může dojít např. tehdy, když bance před poskytnutím úvěru podepíšete zajišťovací směnku.

Při rozhodování o volbě kapitálu proto vezměte v potaz, kolik můžete vydělat investicemi vlastních zdrojů třeba při uložení do fondů a kolik procent činí úroková sazba úvěru pro podnikatele stanovená bankou. Pokud je úroková sazba nižší než výdělek z fondů, vyplatí se úvěr podepsat.

Co je dobré zvážit před žádostí o úvěr

Ujasněte si, zda vůbec úvěr potřebujete. Existuje jiné řešení, jak získat finanční prostředky? Např. místo zakoupení drahého stroje můžete uvažovat o jeho pronajímání, které vás ze začátku vyjde levněji. Pokud hledáte prostory k podnikání, poptejte se nejdříve svých známých a dočasně se spokojte s menším luxusem. Místo zakoupení nového auta si pořiďte auto z bazaru nebo krátkodobě využívejte auto svých známých.

Myslete také na možné problémy se splácením. Raději podnikání rozjeďte pomaleji a do větších investic se pouštějte, až budete mít stabilní tržby. Do podnikání tak vstoupíte s menším rizikem (bezpečněji).

Úvěry pro podnikatele a jejich typy

Rozlišujeme dvě hlavní skupiny úvěrů:

  1. provozní úvěry – určené ke krátkodobému financování chodu podniku či živnosti, kam dále spadají:
   • kontokorentní úvěry,
   • provozní úvěry,
   • investiční úvěry.
  2. investiční úvěry – slouží k dlouhodobému financování podnikání, např. k investicím do strojních a výrobních zařízení, budov apod.

Provozní úvěry pro začínající živnostníky a firmy

Narozdíl od investičních úvěrů, které je pro začínající podnikatele a živnostníky zpravidla nemožné získat, se čerpání provozních úvěrů jeví jako dostupnější volba.

Provozní úvěry se od spotřebitelských liší v tom, že je banky poskytují na IČO, nikoliv na rodné číslo žadatele. Rozdíl je také v předkládaných dokumentech – u spotřebitelského úvěru banku zajímá výše vašich osobních příjmů a výdajů a zápisy v bankovních registrech.

U provozního úvěru pro podnikatele se zkoumá zejména:

 • podnikatelská historie,
 • podnikatelský záměr,
 • zajištění (ručení),
 • zda nedlužíte finančímu úřadu, sociální či zdaravotní pojišťovně (jinými slovy banka ověřuje vaši bezdlužnost).

Pro získání úvěru bance ideálně předložte:

  1. kopii daňového přiznání (nejlépe za dvě ukončená období),
  2. potvrzení o zaplacení daně (výpisem z účtu nebo příjmovým pokladním dokladem),
  3. potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení,
  4. občanský průkaz,
  5. výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku.

Předkládané dokumenty se liší podle banky, výše úvěru i formy podnikání. Banky v některých případech chtějí po žadatelích úvěru velmi detailní informace např. o jejich rodinném stavu, úvěrové historii, vzdělání či předchozích zaměstnáních. Jindy chtějí znát i jména několika vašich odběratelů a dodavatelů.

K získání expresního úvěru pro podnikatele vám stačí pouze doklad totožnosti, případně doložení o výši příjmů (častokrát ho ale doprovází vyšší úroková sazba).

Šanci na získání úvěrumůžete podpořit:

 • dobrým vývojem historie podnikání, 
 • kvalitně vypracovaným podnikatelským záměrem 
 • nebo zajištěním úvěru (ručením). 

Investiční specialista Karel Kořený upřesňuje: „Jako podnikatel nejčastěji ručíte směnkou, ale také třeba zbožím, které potřebujete zaplatit, nebo nemovitostí v osobním vlastnictví. No a když si budete pro podnikání kupovat auto, budete ručit kupovaným autem. Ať už si budete brát úvěr nebo leasing.“

Kontokorent

Na kontokorent díky jednodušším podmínkám dosáhnete poměrně snadno. Pomocí kontokorentu můžete peníze na běžném účtu čerpat do mínusu, kdykoliv potřebujete finanční prostředky navíc. Nikoho přitom nezajímá, k čemu a jak tyto peníze využijete. Úvěr můžete čerpat ihned a opakovaně do výše předem smluveného limitu.

Kontokorentní úvěr umožňuje čerpání prostředků až do výše 1 milionu korun, ale musíte ho nejpozději do roka splatit (někdy dříve). Investiční specialista Karel Kořený říká, že: „Kontokorent je dobrý jako taková finanční rezerva, polštář, který je stále po ruce. Nevýhodou je jeho úroková sazba.“ Ta se běžně pohybuje okolo 10 %, ale najdou se i nižší za splnění určitých podmínek.

Setkáte se s těmito typy kontokorentů:

 1. obratový – pokud se sníží obrat na vašem účtě, sníží se i kontokorent,
 2. skórovaný – banka se řídí systémem několika ukazatelů (např. kolik let jste klientem banky, kolik produktů využíváte, jak dlouho podnikáte, jaký je průměrný zůstatek vašeho účtu), které rozhodují o výši kontokorentu,
 3. kontokorent start – standardně ho banka poskytuje novým klientům hned při založení účtu a nebývá příliš vysoký.

Provozní úvěr

Jak už název napovídá, berete si ho v případě, kdy potřebujete financovat běžné provozní výdaje jako např. nákup materiálu, nábytku, počítače, energií či nájmu. „Může být krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý – podle toho, co za něj kupujete a jaké zkušenosti s vámi banka má,“ doplňuje investiční specialista Karel Kořený.

Co dělat, když banka úvěr neschválí

Pokud se vám ani přes veškerou snahu nepodaří na kýženou výši úvěru dosáhnout, nezoufejte. Přinášíme vám několik rad, co dělat, když vám banka žádost o půjčku zamítne:

 • Slevte z požadavků – zeptejte se bankéře, jestli dosahujete alespoň na nižší hranici prostředků k zapůjčení. Je možné, že vám banka přizná alespoň úvěr v poloviční výši, který vám při podnikání pomůže.
 • Jděte ke konkurenci – každá banka na trhu nabízí jiné podmínky pro získání půjčky, proto se nenechte odradit prvním neúspěchem. Je možné, že u jiné banky uspějete.
 • Zkuste to znovu a lépe – pokud jste při žádosti o úvěr dosahovali nízkých nebo nulových výsledků hospodaření, zapracujte na výkonnosti svého byznysu. Zavedené podnikání a delší historie vám bude hrát do karet.
 • Dočasně financujte podnikání ze svých prostředků (příp. si vezměte půjčku od známých) – mějte však na paměti, že vlastní kapitál je dražší než cizí, proto toto řešení berte pouze jako dočasné. Jakmile se vaše podnikání rozjede, požádejte o půjčku znovu.
 • Jako OSVČ možná snáz získáte spotřebitelský úvěr – v úplných začátcích podnikání je jeho úroková sazba zpravidla dokonce výhodnější než u podnikatelského úvěru. Ale pozor, ne každým spotřebitelským úvěrem jde financovat podnikání. Zaplacené úroky ze spotřebitelského úvěru navíc nejsou daňově uznatelným výdajem.
  Investiční specialista Karel Kořený popisuje osobní zkušenost: „Spotřebitelský úvěr si můžete vzít jen jako fyzická osoba. Ale pokud je spotřebitelský úvěr bezúčelový, můžete ho použít (téměř) na cokoliv. Třeba když jsme si před léty brali s manželkou spotřebitelský úvěr, měli jsme v podmínkách, že ho nesmíme použít na podnikání. Takže jsme na podnikání museli použít peníze na živobytí a živobytí jsme financovali spotřebitelským úvěrem.“

Jak vybrat poskytovatele půjčky

Internetové srovnávače vám pomohou zorientovat se v nabídkách, které odpovídají vašim potřebám.

Nabídky, které prošly do úzkého výběru, důkladně prozkoumejte na oficiálních stránkách banky anebo přímo oslovte bankovního poradce z pobočky. Připravte si konkrétní dotazy a ujistěte se, že úvěr odpovídá vašim představám. Investiční specialista Karel Kořený radí: „Já mám lepší zkušenosti s voláním než psaním e-mailů – s bankéřem probereme vše potřebné a ušetřím čas.“

Závěrečná doporučení

 • Vlastní peníze vložené do podnikání jsou nejdražším způsobem financování podnikání, ale pojí se s nimi větší stabilita a méně stresu.
 • Cizí kapitál (nejčastěji úvěr) je sice levnější, ale podstupujete s ním větší riziko.
 • Před žádostí o úvěr pečlivě zvažte, zda úvěr potřebujete. Hledejte cesty, jak se zbytečnému zadlužení vyhnout, je-li to možné.
 • V bance neočekávejte výhodný úrok – jako začínající podnikatelé jste pro ni vysoce rizikovým klientem.
 • Úroky z podnikatelského úvěru si firma uplatní jako daňově uznatelný náklad a OSVČ jako daňově uznatelný výdaj. Pokud si ale jako OSVČ stanovujete paušální výdaje procentem z příjmů (příp. podléháte režimu paušální daně), tuto možnost nemáte.
 • Cesta k získání kontokorentu je snazší než ke schválení žádosti o provozní či investiční úvěr.

Na závěr investiční specialista Karel Kořený podnikatele upozorňuje: „Odmítnutí banky berte jako užitečnou zpětnou vazbu – jestliže si banka myslí, že je velká šance našeho krachu, asi to bude pravda. Ptejte se, co máme udělat, abychom příště úvěr dostali. Prostě: když zkrachovat, tak bez dluhů.“

Chcete si rozšířit obzory i z dalších oblastí podnikání? V naší mini akademii se dozvíte spoustu užitečných informací o vedení účetnictví a daňové evidence, daních, fakturaci, smlouvách nebo cenotvorbě.

Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 72
Přečíst článek