Datum publikace 27. 09. 2023 Sdílet článek

Obrat, čistý obrat a DPH – udělejte si pořádek v pojmech

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 10
Náhledový obrázek
Víte, jak vysoký má váš podnik obrat? Pokud ne, rychle to napravte – při překročení určitého limitu se z vás totiž stávají plátci DPH. Co vlastně ale obrat znamená a jak jej vypočítáte? S tím vám pomůžeme na následujících řádcích.

Co je vlastně obrat?

V obchodním kontextu se obratem rozumí částka peněz, kterou si firma za určitý časový úsek (den, týden, měsíc nebo rok) vydělala prodejem zboží nebo poskytováním služeb. To z obratu činí důležitý ukazatel finanční kondice podniku, kdy vyšší obrat obvykle znamená i vyšší tržby a větší objem podnikání. Zároveň je ale třeba připomenout, že vysoký obrat nerovná se vysoký zisk. Do obratu se totiž nezapočítávají náklady spojené s provozem firmy.

Zákon o účetnictví pak pracuje i s pojmem čistý obrat. Ten se za účetní období vypočítá snížením celkového výnosu o prodejní slevy, jeho vydělením počtem započatých měsíců daného účetního období a následným vynásobením dvanácti. Výsledná částka má hned dva důležité účely – zaprvé se podle ní určuje velikost účetní jednotky, a za druhé má vliv na to, zda účetní závěrka podléhá ověření auditorem. 

Obrat, zisk a cash flow  – v čem spočívá rozdíl?

V podnikatelské praxi i mediálním prostoru můžete všechny tyto pojmy slyšet velmi často, a někteří je dokonce mezi sebou volně zaměňují. Ve skutečnosti jsou ale mezi nimi významové rozdíly.

  • obrat: příjmy za určité období před odečtením nákladů.
  • zisk: částka vzniklá zmenšením obratu o všechny náklady včetně daní.
  • cash flow: vyjádření reálného toku peněz za určité období (tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji).

Všechny tři ukazatele je samozřejmě důležité sledovat, neboť společně vám ukážou, jak se skutečně podniku daří. Kromě toho vám pak jejich znalost umožní lépe plánovat budoucnost a předvídat budoucí tržby. 

Co se počítá do obratu pro účely DPH?

Zákon o dani z přijaté hodnoty chápe obrat jako součet všech příjmů získaných za zboží nebo služby s plněním v tuzemsku. Do výsledného obratu se pak započítávají všechny zaplacené i nezaplacené faktury s tím, že u zaplacených rozhoduje datum plnění, nikoliv datum obdržení peněz. 

Tato definice se vás týká tehdy, pokud váš obrat ve 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících překročí 2 miliony korun. V takovém případě se povinně stáváte plátcem DPH se všemi s tím spojenými povinnostmi. Především proto je pro podnikatele velmi důležité svůj obrat sledovat a být připraven pro případ, že překročí danou hranici. 

Nejlepším způsobem sledování obratu je použít vhodný fakturační nástroj. Perfektním příkladem je online fakturační program iDoklad, který limit obratu hlídá za vás a přesně vám vyčíslí, kolik zbývá do jeho překročení. 

Pomůžeme vám do začátků

DPH se vás ještě netýká, ale i tak vám jde ze světa podnikání hlava kolem? Vyzkoušejte Mini akademii – online vzdělávací portál, na kterém naleznete 30 instruktážních videí o celkové délce 8 hodin. V nich vás čeká mnoho užitečných informací, tipů, triků i rad z každodenní podnikatelské praxe. A co je nejlepší – pro začínající podnikatele je vstup zcela zdarma.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek