Datum publikace 20. 08. 2022 Sdílet článek

Obrat roste k 1 milionu Kč: co vás čeká jako plátce DPH

Author Seyfor, a. s. 6 minut čtení 7
Náhledový obrázek

Blížíte se v podnikání k hranici 1 milionu obratu za 12 po sobě následujících měsících? Pak vás čeká povinná registrace k DPH. Čtěte, dokdy se k platbě DPH zaregistrovat a jak udělat proces co nejrychlejší. Poradíme, jaké povinnosti nové plátce DPH čekají a jak se vyvarovat spolupráci s nevěrohodnými dodavateli.

Jak se stát plátcem DPH: hlídejte si obrat

Podnikatel nebo firma se stane plátcem DPH buď povinně, nebo dobrovolně.

Nejčastějším případem je povinná registrace k platbě DPH v okamžik, kdy váš obrat překročí výši 1 milionu Kč. A to za 12 po sobě jdoucích měsíců. Pozor, nejedná se o kalendářní rok, a plátcem se stanete, i pokud této hranice dosáhnete třeba už po 4 měsících podnikání.

Jakmile daný obrat překročíte, musíte se registrovat k platbě daně – nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Pokud například v květnu překročíte ve firmě milionový obrat, musíte se přihlásit k registraci nejdéle do 15. června. Plátcem se firma stane od 1. července – povinnosti plátce DPH máte, i když se nepřihlásíte k platbě včas nebo vás finanční úřad nestihne zaregistrovat.

TIP: Pokud používáte k fakturaci iDoklad, máte lepší přehled o obratu. iDoklad vám hranici plátcovství DPH hlídá a vy v online aplikaci vidíte, kolik vám do milionového obratu zbývá.

blank

Tento podnikatel se ještě k DPH registrovat nemusí. Hned po přihlášení ho ale iDoklad upozorní, že se blíží k limitu plátcovství DPH.

Plátcem DPH se stanete i bez obratu 1 milionu Kč

Ze zákona vás čeká povinné plátcovství DPH, když:

 • získáte společnost privatizací nebo prodejem či fúzí,
 • zdědíte podnikání po zemřelém, který byl plátcem DPH.

Dobrovolné plátcovství DPH je pak výhodné pro podnikatele, kterým by povinnost v budoucnu pravděpodobně vznikla. I pro ty, kteří mají vysoké pořizovací náklady na rozjezd byznysu a chtějí z nich nárokovat DPH.

Jak na přihlášení k DPH? Pouze elektronicky

Přihlášku k DPH podejte na Finanční správu – jde to pouze elektronicky.

Na webu daňového portálu vyplníte formulář s názvem „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1. 2015“, který pak elektronicky odešlete přes datovou schránku.

K formuláři doporučujeme přidat přílohy. Nejsou povinné, ale finanční úřad je po vás může zpětně požadovat. Přílohami prokážete, že plánujete dlouhodobé podnikání a registrací nechcete získat pouze odpočet na dani.

V přílohách doložte například:

 • svůj podnikatelský záměr,
 • obrat za posledních 12 měsíců (poslouží i faktury a smlouvy s obchodními partnery),
 • sídlo podnikání,
 • smlouvy o odběru energií,
 • soupis firemního majetku,
 • kontakt na firmu či osobu, která vám zpracovává účetnictví,
 • seznam aktivních bankovních účtů,
 • umístění a počet provozoven,
 • seznam firemních domén,
 • nebo počet zaměstnanců.

Pokud registrace proběhne hladce, osvědčení o registraci k DPH obdržíte do 15 dnů.

Pokud jste se stali plátci DPH ze zákona, nečekejte na osvědčení. Začněte dodržovat povinnosti spojené s plátcovstvím DPH ihned. Za nedodržování povinností vám mohou úřady udělit sankce.

Povinnosti nového plátce DPH: ověřujte své dodavatele

Jako nové plátce DPH vás čekají nové povinnosti.

1. Upozorněte své dodavatele. Při dodávkách nad 10 000 Kč by vám měli dodavatelé nově vystavovat daňové doklady s vaším DIČ (daňové identifikační číslo, které vám přidělí finanční úřad). Z nákupů pak můžete odečítat DPH.

2. Svůj fakturační nebo pokladní systém nastavte tak, aby vystavoval daňové doklady v souladu se zákonem o DPH.

3. Počítejte s náročnější administrativou, každý měsíc musíte podat přiznání k DPH a také kontrolní hlášení. Poradit může účetní nebo daňový poradce.

TIP: S fakturací vám pomůže online fakturační služba iDoklad nebo účetní systém pro menší živnostníky a s. r. o. Money S3. Pokud se rozhodnete pro spolupráci s externistou, vyberte si z databáze účetních iDoklad.

4. Prověřujte dodavatele a další obchodní partnery, aby nešlo o tzv. nespolehlivé plátce, kteří neodvádí daň. Prověříte je v registru plátců DPH, který provozuje Ministerstvo financí ČR.

Kdyby váš dodavatel neodvedl DPH, může se stát, že ho stát bude vymáhat po vás. Vy pak zaplatíte DPH dvakrát. Riskantní může být i úhrada faktury na bankovní účet dodavatele, který se liší od toho, který je uvedený v registru plátců DPH.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

DPH v praxi: jak si spočítáte zisk

Když nakupujete zboží nebo služby, a platíte daň, stát vám DPH vrátí. Pokud zboží nebo služby prodáváte (daň platí váš zákazník), odvádíte DPH státu.

V Česku existují tři sazby DPH:

 • základní 21 %,
 • snížená 15 % (většina potravin nebo služby zdravotní péče),
 • snížená 10 % (například ubytovací a stravovací služby).

Základní sazba se používá na zboží nebo služby, na které se neuplatňuje snížená sazba – upřesňuje ji příloha 2 zákona o DPH.

Na příkladu si ukážeme, jak funguje DPH v praxi.

 1. Nakoupíte zboží za 1 210 Kč včetně DPH. DPH je 210 Kč (při sazbě 21 %).
 2. Částku zaplatíte, zaevidujete a na konci zdaňovacího období (měsíčně nebo kvartálně) po státu žádáte vrácení DPH.
 3. Nakoupené zboží prodáte zákazníkovi ne za 1 210 Kč, ale 1 900 Kč včetně DPH. DPH tvoří 329,75 Kč a zaplatí ho zákazník.
 4. Na konci zdaňovacího období odvedete daň státu.

Po nákupu zboží za 1 210 Kč a prodeji zákazníkovi za 1 900 Kč je váš hrubý zisk 690 Kč. Protože celkem zaplatíte na DPH 119,75 Kč (odvedete 329,75 Kč a necháte si vrátit 210 Kč) představuje váš skutečný zisk 570,25 Kč.

Jak můžu placení DPH zrušit?

Vedle dobrovolné registraci k DPH existuje i dobrovolné zrušení plátcovství DPH. Odhlásit se od placení daně ale můžete pouze tehdy, když váš obrat za posledních 12 měsíců klesne pod hranici 1 milionu korun. Zároveň platí, že pokud jste DPH neplatili v minimálním rozsahu 12 měsíců, zrušení plátcovství neprovede.

Úřady vás rovněž mohou plátcovství DPH zbavit z vlastní iniciativy. Stává se tak v situaci, kdy zašlete nulová přiznání k DPH – úřad v takovém případě zašle vyrozumění, že nemáte žádná zdanitelná plnění, a tudíž již nejste plátci DPH. Pokud pak na tuto výzvu nezareagujete do 30 dní, finanční úřad vám zašle oznámení o zrušení plátcovství DPH  .

Po výše uvedeném ale pro vás DPH nekončí. Čeká vás totiž nutnost vrátit zpět DPH uplatněnou na odpočtech. Jinými slovy – pokud plátcovství zrušíte, jste povinni si snížit nárok na odpočet DPH u majetku, který je ke dni registrace vaším obchodním majetkem.

Bojíte se nástrah podnikání?

Vstupte do naší mini akademie – pro začínající podnikatele je zdarma. Zkušení lektoři vás provedou daněmi, ale také účetnictvím nebo cenotvorbou.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek