Datum publikace 13. 02. 2023 Sdílet článek

Srážková daň z pozice plátce i poplatníka

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 12
Náhledový obrázek
Se srážkovou daní se denně setkávají tisíce zaměstnanců, kterým tato daň šetří administrativu spojenou s přiznáváním daně. Co ale vlastně srážková daň je a jak s ní pracovat? Na tyto otázky odpovíme na následujících řádcích.

Co je srážková daň a jaké příjmy jí podléhají?

Jak název napovídá, tato daň je vybírána srážkou přímo u zdroje příjmů. Plátce daně (typicky zaměstnavatel) vybírá daň přímo od poplatníka (typicky zaměstnanec), kterému tak na účet přijde čistý příjem snížený o sazbu daně. Plátce následně daň odvádí příslušnému finančnímu úřadu.

Srážková daň u závislé činnosti

Závislou činností v tomto ohledu rozumíme práci, při které nejste nezávislí (tj. nepůsobíte pod vlastním jménem a nenesete vlastní odpovědnost) a plníte úkoly zadávané osobou vyplácející vám odměnu. Vztah zaměstnanec – zaměstnavatel je typickou ukázkou závislé činnosti a sazba daně zde činí 15 %. 

V praxi vám bude příjem snížen o srážkovou daň tehdy, když pracujete na základě dohody o provedení činnosti, váš příjem za měsíc je nižší než 10 000 Kč a zároveň nemáte se zaměstnavatelem podepsané Prohlášení poplatníka daně (tj. známý „růžový formulář“). V takovém případě je daňová povinnost zcela na straně zaměstnavatele a vy již po obdržení odměny nemusíte nic vyřizovat. Sraženou daň si pak můžete zahrnout do daňového přiznání a získat ji zpátky formou přeplatku. 

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Srážková daň u ostatních činností

Stejná 15% srážková daň jako u závislé činnosti se vztahuje i na příjmy z řady dalších činností, jejichž seznam nalezneme v zákonu o daních příjmů. Jde například o následující: 

  • příjmy fyzických osob z úroků, výher a jiných výnosů vkladů,
  • příjmy z dávek penzijního připojištění, penzijního spoření nebo soukromého životního pojištění,
  • příjmy ze soutěží a slosování,
  • příjmy z podílů na zisku s. r. o., komanditní nebo obchodní společnosti,
  • příjmy z podílu na zisku tichého společníka,
  • aj.

Vedle toho existují i speciální případy se sníženou či naopak zvýšenou sazbou srážkové daně:

  • 5% srážková daň: příjmy z úplaty u finančního leasingu, 
  • 19% srážková daň: příjmy právnických osob, z účtu SVJ nebo u veřejně prospěšného poplatníka nezahrnutého v § 18a odst. 5. zákona o daních z příjmů.

Registrace ke srážkové dani, splatnost a vyúčtování

Z pozice plátce daně se ze zákona musíte přihlásit ke srážkové dani tehdy, když máte zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce nebo činnosti, jejichž měsíční mzda nepřesahuje 5000 Kč měsíčně. Srážková daň vás nemine ani v případě, že vyplácíte autorské honoráře do 7000 Kč měsíčně. Na každý pád je třeba vyplnit Přihlášku k registraci pro fyzické nebo právnické osoby, kde zaškrtnete srážkovou daň, vyplníte sazbu a datum začátku danění. 

Srážku daně musíte prokázat již při výplatě, ať už jde o mzdu, dividendové příjmy nebo podíly na zisku. Samotný odvod daně pak máte povinnost provést do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy jste srážku provedli. Vyúčtování provádíte odděleně pro fyzické a právnické osoby, tj. pokud vyplácíte odměny oběma, budete vyúčtování podávat dvě.

Získejte ve světě podnikání náskok

Začínáte s podnikáním a srážková daň je jen jednou z mnoha oblastí, kde byste uvítali pár dobře míněných rad? Přesně pro vás je určena naše Mini akademie – soubor 30 online videí o celkové délce 8 hodin, ze kterých načerpáte mnoho užitečných informací o záludnostech světa podnikání i každodenní podnikatelské praxi. Pro začínající podnikatele je navíc vstup do Mini akademie zcela zdarma. 

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek