Datum publikace 23. 11. 2022 Sdílet článek

Vše, co musíte vědět o ručení za DPH a jak se mu vyhnout

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 2
Náhledový obrázek
Jako plátce DPH si důkladně prověřujte své obchodní partnery. Když to neuděláte, hrozí vám, že se zaručíte za nezaplacenou daň z přidané hodnoty svého dodavatele. Pokud totiž dodavatel, od kterého jste nakoupili zboží či služby, DPH státu neodvede, přenáší se tato povinnost na vás jakožto odběratele. Poradíme vám, jak se podobné situaci vyvarovat a na co si dát pozor.

Ručení patří mezi zajišťovací nástroje. V okamžiku, kdy dlužník neuhradí svůj dluh, bude stát jeho závazek vymáhat po ručiteli. Tím se stáváte vy jako jeho odběratel. 

Jinými slovy pokud váš dodavatel řádně neodvede DPH, musíte ho za něj odvést vy, přestože jste DPH jako odběratel už zaplatili. Takže DPH ve finále platíte dvakrát.

Názorný příklad – ručení za DPH

Firma (plátce A) prodá zboží firmě (plátci B) za 100 000 Kč + DPH ve výši 21 000 Kč. Jenže firma A daň nepřizná nebo ji státu neodvede.

Mezitím si firma B tuto DPH ve výši 21 000 Kč nárokuje k odpočtu a stejné zboží následně zákazníkovi (plátci C) prodá za 115 000 Kč + DPH ve výši 24 150 Kč. Stát pak místo 24 150 Kč utrží pouze 3 150 Kč. (Firma A má státu odvést DPH ve výši 21 000 Kč, ale neodvede ji. Firma B má státu odvést DPH ve výši 24 150 Kč, ale uplatní si odpočet 21 000 Kč, takže odvede 3 150 Kč. Zákazník C nemá nárok na odpočet DPH.)

Proto stát zavedl ručení za DPH a část odpovědnosti při vymáhání DPH přesunul na podnikatele a firmy – předchází tak komplikacím spojených s výběrem daní.

TIP: Zjistěte, za jakých podmínek vám stát vrátí peníze při tzv. nadměrném odpočtu DPH.

Jak ručení za odvod DPH předejít

Pokud jste plátce DPH, položte si při nákupech u plátců DPH tyto otázky:

  • Je váš dodavatel spolehlivým plátcem DPH?
  • Platíte mu faktury na bankovní účet shodný s účtem v registru plátců DPH?
  • Nakupujete zboží či služby za neobvykle nízké ceny? 

Nyní si představíme situace, kdy vám hrozí povinné ručení za DPH a co dělat, abyste se komplikacím vyhnuli:

1. Vylučte, že je váš byznys partner nespolehlivý plátce

Skrz příslušný registr plátců DPH si ověřte, zda váš obchodní partner není tzv. „nespolehlivý plátce“. Pokud od takového subjektu zboží (příp. službu) nakoupíte, ručíte za odvod DPH, kterou má finančnímu úřadu odvést dodavatel z vašeho uskutečněného nákupu.

TIP: V České republice využijte Registr plátců DPH, který spravuje Ministerstvo financí České republiky. 

2. Zkontrolujte zveřejněná čísla účtů

U každého dodavatele si ověřte, jaké číslo účtu má zveřejněné v registru plátců DPH. Pohlídejte si, aby byl účet shodný s účtem uvedeným na faktuře. Jestliže se liší, kontaktujte ho a poproste o vyjasnění. Pokud totiž zaplatíte na jiný než zveřejněný účet v registru plátců, opět ručíte za odvod DPH z uskutečněného nákupu vy sami.

Pozor – ve stejné situaci se ocitnete i tehdy, pokud zaplatíte fakturu za zboží či službu na účet vedený v cizí zemi. Týká se to však pouze nákupů se zdanitelným plněním v tuzemsku.

3. Pozor na podezřele nízkou cenu

K ručení DPH se dále zavážete, pokud od dodavatele nakoupíte zboží či službu za nezvykle nízkou cenu.

Obvyklou cenu zjistíte např. srovnáním cen osobních aut z bazaru v katalogu, kde filtrujete podle roku výroby automobilu, typu i značky auta. Ne vždy je to ale tak snadné – v tom případě vám přijde vhod komentář od Ministerstva financí.

Příklad:

Firma A nabízí firmě (plátci B) atraktivní zboží za cenu, která je o 50 % nižší než obvyklá cena stejného zboží v danou dobu na relevantním trhu. Přestože je cena objektivně podezřele nízká, firma B důvod nízké ceny nezkoumá a zboží nakoupí.

Pokud plátce B nedoloží, že nízká cena měla opodstatnění (např. z důvodu výprodeje skladu firmy A, která je v likvidaci), ručí za případnou daň neodvedenou firmou A.

4. Při nákupu PHM přímo od distributora ověřte příslušný registr

Pokud nakupujete pohonnou hmotu od distributora (ne na čerpací stanici), ověřte si, že ho naleznete v Registru distributorů pohonných hmot, který vede celní správa. Pokud v okamžiku nákupu není distributor v registru vedený, ručíte za nezaplacenou daň.

Zajištění DPH – ochrana proti ručení

Ručení se dá vyhnout tzv. zajištěním DPH. To funguje tak, že místo toho, abyste dodavateli uhradili celou částku za nakupovanou službu či zboží, pošlete:

  • DPH přímo na účet finančního úřadu dodavatele
  • a dodavateli zaplatíte částku sníženou o DPH. 

V každém případě si při takovém postupu zajistěte písemný souhlas dodavatele. § 173 odst. 2 daňového řádu říká, že „správce daně může rozhodnout o přijetí finanční záruky k zajištění dosud neuhrazené daně, a to na základě předloženého písemného prohlášení výstavce v záruční listině o tom, že na výzvu správce daně uhradí zajištěnou částku. Nejde-li o bankovní záruku, musí být záruční listina opatřena úředně ověřeným podpisem.

Rady na závěr pro plátce DPH

K ručení za neodvedenou DPH stačí málo. Zaplatit dodavateli, který figuruje na seznamu nespolehlivých plátců, nebo uhradit fakturu na jiný účet, než má dodavatel zapsaný v registru plátců DPH. 

Z toho vyplývá, že za každých okolností musíte prověřovat své dodavatele v registru plátců DPH a kontrolovat jejich čísla účtů. Ušetříte si tím vrásky na čele a ochráníte vaše podnikání před finanční ztrátou. 

iDoklad ověřuje spolehlivost plátců DPH i jejich čísla účtů automaticky na základě dostupné databáze a díky tomu vás zbaví manuální kontroly údajů.

Vyhněte se dalším nástrahám podnikání

O fungování DPH, daně z příjmů, silniční daně i dalších daní se podrobněji dozvíte v naší on-line mini akademii. Obsahuje více než 30 videí, ve kterých vám lektoři srozumitelně vysvětlí i složitá témata. 

Pro začínající podnikatele je vstup zdarma

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek