Datum publikace 17. 01. 2024 Sdílet článek

Vše o identifikované osobě. Kdy se z vás stane, jaké má povinnosti

Author Seyfor, a. s. 6 minut čtení 84
Náhledový obrázek

V zákonu o dani z přidané hodnoty (ZDPH) nenajdete informace o identifikované osobě na jednom místě. Proto jsme udělali průřez celým ZDPH.

Co je vlastně identifikovaná osoba? „Jedná se o speciální formu plátce DPH. Status identifikované osoby vznikl z toho důvodu, aby se podnikatelé, kterým vzniká povinnost přiznat daň z nahodilých přeshraničních plnění, nemuseli nutně hned registrovat jako plnohodnotní plátci DPH,“ řekla k tématu daňová poradkyně Vladimíra Přibylová z agentury Grantex v mini akademii pro začínající podnikatele.

To znamená, že osoba identifikovaná k dani, má na rozdíl od plátce DPH povinnost podat daňové přiznání pouze tehdy, když jí ve zdaňovacím období vznikne daňová povinnost.

6 situací, kdy vzniká identifikovaná osoba

 1. Když osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani, kupuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu EU a toto zboží je předmětem DPH. Výjimku představuje situace, kdy je osoba v pozici prostředníka v tzv. třístranném obchodu v rámci EU.
 2. Pokud osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku není plátcem a přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. Může se jednat o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží či dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
 3. Jestliže osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě podle ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.
 4. Pokud osoba povinná k dani není plátcem DPH, má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.
 5. Jestliže osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani, kupuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu podle § 2b ZDPH.
 6. Osoba se dobrovolně registruje z důvodů, které teprve nastanou. Zde jde nejčastěji o výše uvedené body.

O identifikované osobě se dozvíte i v mini akademii, v níž zejména začínajícím podnikatelům zjednodušujeme cestu byrokracii.

Povinnosti identifikované osoby

Jakmile se neplátce DPH stane identifikovanou osobou, musí se do 15 dnů přihlásit k registraci. Na rozdíl od plátců DPH nemusí přihlášku podat elektronicky.

Identifikovaná osoba musí vést evidenci veškerých výdajů vztažených k daňovým povinnostem pro účely DPH. Evidenci je třeba členit tak, aby z ní bylo možné sestavit daňové přiznání nebo souhrnné hlášení.

POZOR: Pokud plátce DPH úspěšně zruší registraci, stává se identifikovanou osobou den poté, kdy přestal být plátcem. Identifikovanou osobou by se nestal pouze v případě splnění podmínek pro zrušení registrace identifikované osoby. Podmínkám se věnujeme na konci článku.

blank

Identifikovaná osoba se pro tuzemské transakce chová jako neplátce a svoji činnost nezatěžuje daní. To je významný rozdíl oproti plátcům DPH.

Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet DPH

Ten mají pouze plátci DPH a to při splnění zákonných podmínek. Proto je u daňového subjektu vždy vhodné zkoumat, zda by pro něj nebylo ekonomicky výhodnější, aby se stal například dobrovolným plátcem.

Doporučujeme probrat to s účetní. Pokud ji nemáte, najdete ji v našem online seznamu.

Zdaňovací období a daňové přiznání

Zdaňovacím obdobím identifikované osoby je kalendářní měsíc.

Daňové přiznání podává identifikovaná osoba pouze tehdy, pokud jí ve zdaňovacím období vznikla povinnost přiznat daň, tedy pokud:

 • nakoupila zboží z jiného členského státu EU,
 • nakoupila služby od dodavatele se sídlem v zahraničí,
 • nakoupila v rámci třístranného obchodu v EU,
 • nakoupila dopravní prostředek v jiném státě a dovezla jej do ČR.

Tato podmínka platí do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. V této lhůtě je daň splatná.

Identifikované osoby stejně jako plátci DPH podávají přiznání k dani elektronicky, pomocí datové schránky, nebo přes portál Finanční správy.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Kontrolní a souhrnné hlášení

Kontrolní hlášení se týká pouze plátců DPH, identifikovaná osoba ho nepodává.
Souhrnné hlášení musí podat do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém poskytla službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH.

Výjimku tvoří:

 • poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozené od daně,
 • poskytnutí služby osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je příjemce služby povinen přiznat daň.

Souhrnné hlášení podává pouze elektronicky.

Poskytne-li identifikovaná osoba ve zdaňovacím období službu s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH, vzniká jí tím povinnost podat souhrnné hlášení, nemusí však podávat daňové přiznání.

2 způsoby, jak zrušit registraci identifikované osoby

 1. Správce daně může registraci zrušit ze dvou důvodů:
  • Identifikované osobě ve dvou bezprostředně předcházejících kalendářních letech nevznikla povinnost přiznat daň. Správce daně má možnost (nikoliv povinnost) tuto registraci zrušit, na rozdíl od zrušení registrace plátce, kde jde o povinnost (za určitých podmínek). Identifikovaná osoba se proti zrušení může odvolat s odkladným účinkem.
  • Identifikovaná osoba se stala plátcem DPH ke dni předcházejícímu tomu, kdy se stala plátcem.
 2. Identifikovaná osoba může sama zažádat o zrušení registrace, pokud není v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa a za splnění dalších podmínek uvedených v § 107a ZDPH. Zjednodušeně řečeno, je-li identifikovaná osoba ekonomicky nečinná. Jde o kumulativní proces a zrušení nabývá platnosti dnem následujícím po dni, kdy osoba oznámila rozhodnutí.

Vzdělávejte se dál v tom, jaké povinnosti při podnikání máte

Zajímají vás i další témata týkající se podnikání? V naší mini akademii najdete více než 30 videí, ve kterých vám odborníci z praxe vysvětlí základy daní, fakturace nebo účetnictví i další oblasti, ve kterých podnikatelé obvykle tápou.

Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 71
Přečíst článek