Datum publikace 17. 01. 2024 Komentáře 125 Sdílet článek

Vše o identifikované osobě. Kdy se z vás stane, jaké má povinnosti

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 73
Náhledový obrázek

V zákonu o dani z přidané hodnoty (ZDPH) nenajdete informace o identifikované osobě na jednom místě. Proto jsme udělali průřez celým ZDPH.

Co je vlastně identifikovaná osoba? „Jedná se o speciální formu plátce DPH. Status identifikované osoby vznikl z toho důvodu, aby se podnikatelé, kterým vzniká povinnost přiznat daň z nahodilých přeshraničních plnění, nemuseli nutně hned registrovat jako plnohodnotní plátci DPH,” řekla k tématu daňová poradkyně Vladimíra Přibylová z agentury Grantex v mini akademii pro začínající podnikatele.

To znamená, že osoba identifikovaná k dani, má na rozdíl od plátce DPH povinnost podat daňové přiznání pouze tehdy, když jí ve zdaňovacím období vznikne daňová povinnost.

6 situací, kdy vzniká identifikovaná osoba

 1. Když osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani, kupuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu EU a toto zboží je předmětem DPH. Výjimku představuje situace, kdy je osoba v pozici prostředníka v tzv. třístranném obchodu v rámci EU.
 2. Pokud osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku není plátcem a přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. Může se jednat o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží či dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
 3. Jestliže osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě podle ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.
 4. Pokud osoba povinná k dani není plátcem DPH, má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.
 5. Jestliže osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani, kupuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu podle § 2b ZDPH.
 6. Osoba se dobrovolně registruje z důvodů, které teprve nastanou. Zde jde nejčastěji o výše uvedené body.

O identifikované osobě se dozvíte i v mini akademii, v níž zejména začínajícím podnikatelům zjednodušujeme cestu byrokracii.

Povinnosti identifikované osoby

Jakmile se neplátce DPH stane identifikovanou osobou, musí se do 15 dnů přihlásit k registraci. Na rozdíl od plátců DPH nemusí přihlášku podat elektronicky.

Identifikovaná osoba musí vést evidenci veškerých výdajů vztažených k daňovým povinnostem pro účely DPH. Evidenci je třeba členit tak, aby z ní bylo možné sestavit daňové přiznání nebo souhrnné hlášení.

POZOR: Pokud plátce DPH úspěšně zruší registraci, stává se identifikovanou osobou den poté, kdy přestal být plátcem. Identifikovanou osobou by se nestal pouze v případě splnění podmínek pro zrušení registrace identifikované osoby. Podmínkám se věnujeme na konci článku.

blank

Identifikovaná osoba se pro tuzemské transakce chová jako neplátce a svoji činnost nezatěžuje daní. To je významný rozdíl oproti plátcům DPH.

Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet DPH

Ten mají pouze plátci DPH a to při splnění zákonných podmínek. Proto je u daňového subjektu vždy vhodné zkoumat, zda by pro něj nebylo ekonomicky výhodnější, aby se stal například dobrovolným plátcem.

Doporučujeme probrat to s účetní. Pokud ji nemáte, najdete ji v našem online seznamu.

Zdaňovací období a daňové přiznání

Zdaňovacím obdobím identifikované osoby je kalendářní měsíc.

Daňové přiznání podává identifikovaná osoba pouze tehdy, pokud jí ve zdaňovacím období vznikla povinnost přiznat daň. Tato podmínka platí do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. V této lhůtě je daň splatná.

Identifikované osoby nemusí na rozdíl od plátců DPH podávat tzv. negativní (nulová) daňová přiznání.

Kontrolní a souhrnné hlášení

Kontrolní hlášení se týká pouze plátců DPH, identifikovaná osoba ho nepodává.
Souhrnné hlášení musí podat do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém poskytla službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH.

Výjimku tvoří:

 • poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozené od daně,
 • poskytnutí služby osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je příjemce služby povinen přiznat daň.

Souhrnné hlášení podává pouze elektronicky.

Poskytne-li identifikovaná osoba ve zdaňovacím období službu s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH, vzniká jí tím povinnost podat souhrnné hlášení, nemusí však podávat daňové přiznání.

2 způsoby, jak zrušit registraci identifikované osoby

 1. Správce daně může registraci zrušit ze dvou důvodů:
  • Identifikované osobě ve dvou bezprostředně předcházejících kalendářních letech nevznikla povinnost přiznat daň. Správce daně má možnost (nikoliv povinnost) tuto registraci zrušit, na rozdíl od zrušení registrace plátce, kde jde o povinnost (za určitých podmínek). Identifikovaná osoba se proti zrušení může odvolat s odkladným účinkem.
  • Identifikovaná osoba se stala plátcem DPH ke dni předcházejícímu tomu, kdy se stala plátcem.
 2. Identifikovaná osoba může sama zažádat o zrušení registrace, pokud není v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa a za splnění dalších podmínek uvedených v § 107a ZDPH. Zjednodušeně řečeno, je-li identifikovaná osoba ekonomicky nečinná. Jde o kumulativní proces a zrušení nabývá platnosti dnem následujícím po dni, kdy osoba oznámila rozhodnutí.

Vše, co potřebujete vědět o podnikání

Zajímá vás více užitečných tipů při založení podniku nebo živnosti? V naší mini akademii najdete spoustu cenných rad, které pomohou vašemu byznysu růst.

Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 0
Přečíst článek

Založení neziskové organizace a specifika účtování

09. 02. 2024 5 minut čtení 3
Přečíst článek