Datum publikace 18. 06. 2022 Sdílet článek

Vyznejte se s námi v termínech, aneb kdy je doklad daňový, jak se liší od prodejního a co je to doklad pokladní?

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 11
Náhledový obrázek

Prodejní a daňové doklady jsou neoddělitelnou součástí každodenní podnikatelské rutiny. I z toho důvodu se hodí si připomenout, jaké mají tyto důležité dokumenty náležitosti, kdy je lze považovat za jedno a to samé, a kdy by vám naopak takové uvažování mohlo způsobit problémy.

Co je to daňový doklad?

Daňovým dokladem rozumíme fakturu nebo účtenku, jejíž náležitosti podléhají zákonu o dani z přidané hodnoty. Ten rovněž stanovuje, že daňové doklady jsou povinni vystavovat všichni plátci DPH. Zde jen připomeneme, že plátcem DPH se můžete stát dvěma způsoby – dobrovolně, nebo překročením obratu 1 milion Kč za posledních dvanáct po sobě jdoucích měsíců.

V závislosti na tom, zda jste zákazníkem nebo dodavatelem, pak rozlišujeme na výdajový a příjmový daňový doklad. Výdajový doklad tak připojíte k nákladům, zatímco příjmový doklad k faktuře nebo účtence

Zjednodušený a běžný daňový doklad

Z hlediska zákona existují dva druhy daňových dokladů – zjednodušený a běžný. První jmenovaný typ můžete vystavit u částek do 10 000 Kč včetně DPH, ať už jde o hotovostní platbu či platbu předem. Náležitosti daňového dokladu jsou následující::

1) identifikace prodávajícího (jméno a příjmení, případně jméno firmy) včetně adresy sídla/místa podnikání,

2) DIČ prodejce,

3) evidenční číslo dokladu,

4) rozsah a předmět plnění (tj. název zboží či služby a údaj o množství nebo rozsahu),

5) datum vystavení,

6) datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty (podle toho, které datum nastane jako první),

7) cena včetně DPH,

8) sazba DPH nebo sdělení, že dané plnění je od DPH osvobozeno.

Mějte ovšem na paměti, že v některých případech zjednodušený daňový doklad vystavit nelze. Jejich seznam naleznete v § 30 zákona o DPH.

Běžný daňový doklad pak kromě výše uvedených musí uvádět i následující:

1) identifikace kupujícího (jméno a příjmení, případně jméno firmy) včetně adresy sídla/místa podnikání a DIČ,

2) základ DPH,

3) výše DPH zaokrouhlená na celé koruny,

4) jednotková cena bez DPH,

5) jakákoliv sleva nezapočítaná v jednotkové ceně.

Daňový doklad může mít listinnou neboli elektronickou podobu. S druhou jmenovanou formou vám pomůže fakturační program iDoklad, s jehož pomocí fakturu či jiný daňový doklad vystavíte za pouhých několik vteřin. Stačí jen vyplnit IČ zákazníka nebo si jej najít v adresáři, zadat předmět faktury a iDoklad zbytek informací doplní za vás. Program si poradí se všemi druhy dokladů, automaticky přepočítává cizí měny a v neposlední řadě také zajistí, že je vše v souladu s aktuální legislativou.

Prodejní doklad

Jak název napovídá, prodejní doklad potvrzuje prodej zboží či služby. V řadě případů doklad plní stejný účel jako daňový doklad a můžeme je tak považovat za synonyma. Mějte ale na paměti, že tomu tak není vždy. Jak totiž bylo výše řečeno, daňové doklady vydávají pouze plátci DPH. Pokud se řadíte mezi neplátce, tak daňové doklady vydávat nemůžete, ani je tak nemůžete označovat. Z výše řečeného rovněž vyplývá, že v takových dokladech neuvádíte sazbu ani výši DPH.

Co se ale stane, když neplátce DPH označí prodejní doklad jako daňový? Taková chyba se může stát velmi snadno – stačí si omylem koupit špatný bloček tiskopisů. Pokud pak takový doklad vydáte zákazníkovi, který sám plátcem DPH je, můžete mu způsobit nepříjemné komplikace při podání daňového přiznání. Uvedením dokladu jako daňového totiž přejímáte daňovou povinnost na sebe.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Pokladní doklad

Třetím často používaným pojmem je pokladní doklad. Tím může být jak daňový, tak i prodejní doklad vystavený v případě výdeje nebo příjmu hotovosti do pokladny. V závislosti na směru transakce se pak jedná o výdejový, respektive příjmový pokladní doklad.  Pokladní doklad  ke stažení naleznete na internetu, případně v podobě papírového tiskopisu.  

Jak to tedy s těmi doklady vlastně je?

Abychom shrnuli předchozí řádky, ukážeme si nyní vzájemný vztah všech výše použitých pojmů, tj. daňový doklad, prodejní doklad a pokladní doklad.

  • daňový doklad je používán plátci DPH a má podobu faktury nebo účtenky,
  • prodejní doklad je faktura nebo účtenka vydaný neplátcem DPH. Pro plátce DPH jde o synonymum daňového dokladu.
  • pokladní doklad pak označuje daňový nebo prodejní doklad stvrzující výdej nebo příjem hotovosti z pokladny.

Směle do světa podnikání

Umění rozlišovat mezi pojmy a dokumenty je důležitou součástí výbavy každého podnikatele. Pokud ve světě byznysu teprve začínáte a rádi byste měli po ruce spolehlivého rádce, vyzkoušejte naši Mini akademii – online soubor 30 videí o celkové délce přes 8 hodin, ve kterém naleznete mnoho užitečných rad, tipů a triků z každodenní podnikatelské praxe. Pro začínající podnikatele je navíc přístup zcela zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek