Datum publikace 14. 08. 2023 Sdílet článek

Zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ v roce 2024 – víte, kolik máte zaplatit?

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 22
Náhledový obrázek
Mezi základní povinnosti živnostníků patří platba zdravotního a sociální pojištění, kterou OSVČ přispívají do celého sociálního a zdravotního systému. Víte ale, jak se vlastně zálohy na pojistné počítají a jaká mají minima? Přesně na to se podíváme na následujících řádcích.

Povinné odvody OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

Okamžikem založení živnosti vám vzniká povinnost platby povinných záloh na zdravotní a sociální pojištění, kdy první jmenované hradíte zdravotní pojišťovně a druhé na účet České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ze zákona máte povinnost se ke zmíněným odvodů, přihlásit nejpozději do 8 dnů od založení živnosti.  A proč vlastně tyto povinné odvody OSVČ platí? Zdravotní pojištění vám zajistí přístup ke zdravotní péči. Platbou sociálního pojištění přispíváte na důchody a podílíte se na státní politice zaměstnanosti.

Co je to vyměřovací základ a minimální odvody

OSVČ podnikající první rok vycházejí z tzv. minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který se liší pro zdravotní i sociální pojištění:

  • sociální pojištění: pro rok 2023 platí min. vyměřovací základ 10 992 Kč.
  • zdravotní pojištění: pro rok 2023 platí min. vyměřovací základ 21 984 Kč, neboli dvanáctinásobek poloviny průměrné měsíční mzdy. 

Váš vyměřovací základ se odvíjí od zisku, tj. rozdílu příjmů a výdajů uvedených v posledním daňovém přiznání. S tímto vám může pomoci online fakturační služba iDoklad, kde máte všechny faktury a další doklady přehledně na jednom místě. Stačí jeden pohled a přesně víte, kolik jste vyfakturovali za měsíc, kvartál nebo celý rok. 

Hodnotu zisku následně vydělíte dvěma, čímž vznikne roční vyměřovací základ. Ten stačí vydělit dvanácti a získáte měsíční vyměřovací základ.

Kromě min. vyměřovacího základu jsou pak stanoveny i minimální měsíční odvody. Ty v roce 2024 činí: 

  • u zdravotního pojištěni činí 2 968 Kč
  • u sociálního pojištění se počítá s částkou 3 852 Kč. 

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění 

Odvod na sociální pojištění je stanoven na 29,2 % z vyměřovacího základu, zatímco u zdravotního pojištění se vychází z 13,5 % vyměřovacího základu.

Samotný výpočet si vysvětlíme na příkladu stavaře, jenž měl za minulý rok zisk 300 000 Kč. 

  1. Roční vyměřovací základ je 150 000 Kč (polovina zisku)
  2. Měsíční vyměřovací základ je 12 500 Kč (roční základ dělený dvanácti)

Z toho vyplývá následující

  • záloha na sociální pojištění pro rok 2023 bude činit 3 650 Kč (29,2 % z 12 500 Kč)
  • oproti tomu záloha na zdravotní pojištění pro rok 2023 bude činit 2 968 Kč (tj. minimální odvody), neboť měsíční vyměřovací základ je u našeho stavaře nižší, než minimální vyměřovací základ pro zdrav. pojištění.

Zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění jsou splatné do 8. dne následujícího měsíce po měsíci, za který odvádíte pojistné (např. pojistné za leden je splatné do 8. února). 

Odvody zaměstnavatele za zaměstnance

Zaměstnanci obě zmíněná pojištění platí také, avšak ne přímo. Místo toho je za ně odvádí zaměstnavatel, zatímco zaměstnancům je následně strženo ze mzdy. Sluší se zde zmínit, že zaměstnavatel nemá k placení pojistného žádné povinnosti.

Na straně zaměstnance se odvody počítají z vyměřovacího základu, který je tvořen součinem úhrnů příjmů a procentní sazby daně. Zaměstnavatel se pak při výpočtu řídí úhrnem všech vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří jsou na zdravotním pojištění účastni. 

Pomůžeme vám do začátku

Jde vám z odvodů pro OSVČ hlava kolem? Vyzkoušejte Mini akademii – online soubor 30 videí o celkové délce přes 8 hodin, ve kterých naleznete mnoho užitečných rad, tipů a triků z každodenní podnikatelské praxe. Pro začínající podnikatele je navíc vstup zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek