Datum publikace 27. 10. 2022 Sdílet článek

Zjednodušte si placení daní s paušálními výdaji

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 12
Náhledový obrázek
Jednou z méně příjemných povinností OSVČ je placení daně z příjmu, kterou je třeba si spočítat na základě svých příjmů a výdajů. Pokud ale splňujete určité podmínky, můžete si práci s daněmi zjednodušit díky paušálním výdajům.

Co to jsou paušální výdaje?

Jednou z nedílných součástí činnosti OSVČ je daň z příjmu, pro jejíž výpočet se neobejdete bez evidence příjmů a výdajů. Základ pro daň pak určíte odečtením svých reálných výdajů od příjmů. Zejména drobní živnostníci s nízkými výdaji ale mohou využít tzv. paušální výdaje, známé i jako daně procentem. Zde od svých reálných příjmů odečítáte nikoliv skutečné výdaje, ale fixní procentuální část bez ohledu na skutečnou výši výdajů. Konkrétní procenta paušálních výdajů se pak liší podle oblasti podnikání (viz níže).

Jakou výši paušální výdaje mají?

Paušální výdaje upravuje zákon o daních z příjmu, kde naleznete rozpis jednotlivých procentuálních sazeb pohybujících se od 30 do 80 %. U každé sazby jsou rovněž stanoveny limitní částky výdajů, nad které již dané procento odečíst nelze.

  • 80% paušální výdaje: příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, a řemeslné živnosti (limitní částka 1,6 milionu Kč),
  • 60% paušální výdaje: příjmy z živnostenského podnikání (limitní částka 1,2 milionu Kč),
  • 40% paušální výdaje: jiné příjmy ze samostatné činnosti (limitní částka 800 tisíc Kč),
  • 30% paušální výdaje: příjmy z nájmu majetku zařazeném v obchodním majetku (limitní částka 600 tisíc Kč).

Pozor: u 40% paušálu existuje výjimka v podobě autorských příjmů a příjmů plynoucích z podílu na zisku ve veřejné obchodní nebo komanditní společnosti, na které paušál aplikovat nelze.

Výše uvedené druhy příjmů pak logicky určují odvětví, kterých se dané sazby týkají. Ty naleznete v příloze 1 živnostenského zákona a jedná se například o následující oblasti:

  • 80% paušál: rolník, rybář, řezník, instalatér, kadeřník, zámečník apod.
  • 60% paušál: geolog, optik, lektor, finanční poradce, poskytovatelé ubytování a další podnikající OSVČ,
  • 40% paušál: advokát, notář, architekt, umělec apod.
  • 30% paušál: pronajímatel bytu, domu, pozemku, nebytových prostor nebo movitého majetku (automobil, strojní vybavení apod.).

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Co se stane, když překročím limitní částky?

Limitní částky udávají maximum, do které lze výdaje pro danou paušální sazbu uplatnit. Překročení limitů ale neznamená, že byste paušál nemohli využít vůbec. Pokud byste například u 60 % paušálu překročili limit o 100 000 Kč (tj. uplatňovali byste paušál na 1,3 milionu Kč), můžete si 60 % odečíst pouze z limitní částky 1,2 milionu. Základ daně z příjmu v takovém případě tvoří rozdíl mezi reálným příjmem a maximálními procentuálními výdaji.

Komu se paušální výdaje vyplatí a komu ne?

Největší výhodou danění procentem je výrazně jednodušší administrativa, kdy zcela odpadá nutnost vést si přesnou evidenci výdajů a stačí si evidovat jen příjmy. Pokud pak jsou vaše skutečné výdaje výrazně nižší, než ty paušální (případně vaše příjmy vyšší), můžete oproti využití reálných výdajů dosáhnout nemalé úspory na daních.

Vysvětleno na příkladu – volný živnostník (například jazykový lektor) si za rok vydělal 700 000 Kč, zatímco jeho výdaje činily pouze 150 000 Kč. To znamená, že při použití reálných výdajů by jako daňový základ použil částku 550 000, zatímco s 60 % paušálem bude danit pouze 280 000 Kč.

Přechod z paušálních výdajů na skutečné by se pak vyplatil například řemeslníkovi s příjmem 2,5 milionu Kč a výdaji 1,7 milionu Kč. Podle reálných výdajů by totiž danil částku 800 000 Kč. V případě, že by chtěl využít paušál, by si ale mohl příslušných 80 % odečíst pouze z částky 1,6 milionu. neboť skutečné výdaje přesahují zákonem daný limit. Ve výsledku by tak jeho daň z příjmu měla základ 900 000 Kč.

Pomůžeme vám nejen s paušálem

I přes výrazně jednodušší administrativu spojenou s paušálními výdaji se ani u nich nevyhnete potřebě vést si přehledně všechny příjmy. Právě zde vám ušetří hodiny práce online fakturační služba iDoklad, ve které naleznete všechny zaevidované příjmy přehledně a na jednom místě. Vyhnete se tak nutnosti zpětně dohledávat příslušné doklady či se složitě propracovávat štosy papírových formulářů.

Vedle toho pro vás máme i Mini akademii – online soubor 30 instruktážních videí o celkové délce přes 80 hodin, ve kterých naleznete mnoho užitečných rad, tipů a triků z každodenní podnikatelské praxe. Pro nové podnikatele je navíc vstup do Mini akademie zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 72
Přečíst článek