Datum publikace 09. 09. 2021 Sdílet článek

Změna právní formy podnikání: jak přejít z OSVČ na s. r. o.

Author Seyfor, a. s. 8 minut čtení 3
Náhledový obrázek

Podnikáte jako OSVČ, ale možná už chvíli pokukujete po založení společnosti s ručením omezeným. Přečtěte si praktické tipy, jak změnu z fyzické osoby na s. r. o. uskutečnit. Poradíme vám, jaké 3 přechody existují, co vás při nich čeká, jaké mají výhody a úskalí.

Jeden právní úkon nestačí

Přechod z OSVČ na s. r. o. bohužel nevyřešíte jedním krokem. K přechodu fyzické osoby „Jana Nováka – malíře“ na „Malířství s. r. o.“ vede několik kroků. Ty si nyní společně projdeme.

Krok jedna: založte s. r. o.

Na výběr máte ze 3 možností, jak s. r. o. založit:

 1. koupě již existující společnosti,
 2. založení svépomocí,
 3. firma na míru.

Již existující (ready-made) společnost

Výhodou je, že si ušetříte návštěvu notáře, dalších úřadů a institucí. Ceny většiny poskytovatelů ready-made společností začínají zhruba na 10 tisících korun.

„Jako právník ale tuto variantu nedoporučuji, a to ze dvou důvodů. Prvním je to, že kupujete již existující společnost a v podstatě nevíte, co přesně kupujete. S koupí společnosti totiž kupujete všechny její dluhy, a to i daňové. Kupujete vlastně kostlivce ve skříni. Druhým důvodem je to, že ve veřejně dostupném obchodním rejstříku ostatní poznají, že jste koupili ready-made společnost, což nemusí u obchodních partnerů vyvolávat důvěru,“ varuje právník Jaroslav Hroch.

Založení firmy bez historie svépomocí

V tomto případě si sami zajistíte potřebné dokumenty, oběháte úřady a navštívíte notáře. Ušetříte možná část finančních prostředků, ale na druhou stranu se oberete o čas. Také zaplatíte správní a soudní poplatky a splatíte základní kapitál společnosti.

Tato varianta je vhodná, pokud podnikáte na volnou živnost a nemáte specifické nároky na úpravu společenské smlouvy a chod firmy.

Založení nové firmy na míru

Přijde vhod zejména když:

 • vás nebaví obíhat úřady,
 • si chcete nastavit fungování společnosti podle svých představ,
 • vykonáváte řemeslnou či vázanou živnost
 • nebo má firma několik zakladatelů.

Setkáte se s advokátem, kterému sdělíte své představy a domluvíte se na konkrétních parametrech společnosti. Na základě udělené plné moci za vás advokát vše vyřídí a společnost založí. Počítejte však, že to nebude dělat zadarmo – za poskytnuté služby mu zaplatíte minimálně 15 tisíc korun. Rovněž zaplatíte soudní a správní poplatky.

Obecný průběh založení s. r. o.

 1. Výběr názvu společnosti
  Název společnosti musí být unikátní. Použijte portál justice, abyste si ověřili, zda již neexistuje firma se stejným či obdobným názvem.
 2. Získání souhlasu s umístěním sídla
  Majitel nemovitosti vám poskytne písemné potvrzení o užívání prostor k podnikání, které musí být úředně ověřeno. Případně můžete využít virtuální sídlo, jehož adresa se zapíše do obchodního rejstříku, ale fyzicky sídlíte na jiné adrese, kam vám poskytovatel virtuálního sídla korespondenci přeposílá. „Virtuální sídlo ale nedoporučuji, protože z mojí zkušenosti se na tyto firmy více zaměřují daňoví kontroloři,“ popisuje svoji zkušenost právník Jaroslav Hroch.
 3. Volba živnosti
  K provozování většiny činností vám postačí volná živnost, ale existují i řemelsné či vázané živnosti, případně speciálně udělená koncese. Ověřte si, pod jaký typ živnosti spadá typ vašeho podnikání. Od 1. 6. 2021 nestačí u živnosti volné uvést pouze „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Činnost musíte jednoznačně specifikovat, jinak vám hrozí pokuta.
 4. Sepsání společenské smlouvy
  K založení s. r. o. potřebujete sepsat společenskou smlouvu u notáře či právníka. Bude obsahovat základní parametry společnosti a důležité informace. „Mezi ně patří název a sídlo. Doporučuji, abyste neuváděli celou adresu, ale jen obec. Pokud se totiž v rámci obce přestěhujete, nemusíte u notáře měnit společenskou smlouvu,“ přidává tip z praxe právník Jaroslav Hroch.
 5. Návštěva notáře
  S sebou si přineste:

  1. občanský průkaz,
  2. souhlas vlastníka s umístěním sídla,
  3. čestné prohlášení jednatele,
  4. prohlášení jednatele o úplné adrese sídla,
  5. prohlášení správce vkladu o splacení základního kapitálu.
 6. Návštěva živnostenského úřadu
  Na základě notářského zápisu vám na úřadě založí s. r. o.
 7. Zaslání živnostenského oprávnění notáři
 8. Provedení zápisu do obchodního rejstříku notářem
 9. Registrace k dani z příjmů právnických osob
  K tomu slouží přihláška k registraci.

Krok dva: převeďte do s. r. o. majetek (případně závazky) OSVČ

Jako s. r. o. můžete začít podnikat i bez nutnosti převodu majetku z původní živnosti. OSVČ však často vlastní finančně nákladné a často používané vybavení či software, které stojí za to do nového podniku vložit.

Podobně jako při založení společnosti máte na výběr ze tří možností.

1. Vložení obchodního závodu (souboru jmění fyzické osoby) do základního kapitálu s. r. o.

Obrovská výhoda této metody je, že umožňuje navýšení základního kapitálu společnosti. Na novou společnost přecházejí veškerá práva a povinnosti, které jste jako bývalí podnikatelé při výkonu samostatné výdělečné činnosti měli (zejména obchodní, závazkové či pracovněprávní smlouvy).

Jedná se však o časově náročnou formu převodu majetku, která je kromě toho také finančně nákladná. Spoustu peněz totiž uhradíte oceňovacímu znalci, který vyčíslí hodnotu vkládaného závodu. Právník Jaroslav Hroch uvádí: „Cena takovéhoto určení se pohybuje v závislosti na velikosti podniku cca od 40.000,- Kč bez DPH.“

Po ceně stanovené znalcem se hodnota obchodního závodu vloží do nově vznikající firmy jako nepeněžitý vklad.

2. Přímý prodej obchodního závodu

Kupní smlouva uzavřená mezi OSVČ a jednatelem společnosti obsahuje předmět prodej obchodního závodua jako jednatel společnosti musíte skutečně uhradit stanovenou kupní cenu. Následně OSVČ svůj příjem zdaní. Stejně jako u první varianty i v tomto případě přetrvávají veškeré smluvní vztahy bývalé OSVČ.

„Na rozdíl od vkladu závodu sice znalecký posudek přímo ze zákona mít nemusíte, ale pokud prodáváte závod své vlastní společnosti, musí být kupní cena stanovena na základě tržních podmínek. Tedy za cenu, za kterou byste závod mohli prodat i někomu cizímu. Tuto cenu je nejvhodnější stanovit znaleckým posudkem,“ popisuje proces právník Jaroslav Hroch.

3. Postupný převod spočívající v souběžném provozování s. r. o. a živnosti

Jako OSVČ budete převádět své obchodní jmění (majetek a závazky společnosti), a to postupně do té doby, než ukončíte svoji činnosti jako OSVČ a vyprodáte zásoby. Od této chvíle nadále pokračujete v podnikání s připravenou s. r. o.

Nevýhodou je, že nedochází k automatickému přechodu závazků a pohledávek. To způsobuje nejasnosti obchodním partnerům, které tato změna může mást. V každém případě byste při přechodu na novou formu podnikání měli své dodavatele i odběratele upozornit, že ke změně dojde a vše jim vysvětlit. To je jeden z důvodů, proč je tato metoda nejvýhodnější pro malé podnikatele – předpokládá se, že se svými obchodními partnery udržují pravidelný osobní kontakt.

Využijte služeb experta

Zorientovat se při převodu ve všech daňových, účetních a jiných dopadech bývá v praxi poměrně obtížné. Pravděpodobně se nevyhnete konzultaci s právníkem, daňovým poradcem, účetním a znalcem. Pochopitelně platí, že čím víc majetku vlastníte, tím složitější proces vás čeká.

Kdy je nejvhodnější doba na převod

Jako ideální pro převod se nabízí období těsně po skončení zdaňovacího období (většinou po skončení kalendářního roku). Tehdy proveďte:

   • nezbytné oznamovací povinnosti na vybraných úřadech spojené s odhlášením a ukončením podnikání jako OSVČ,
   • nutné registrace a přihlášky jako s. r. o.

V neposlední řadě si uvědomte, že s. r. o. má povinnost vést účetnictví už od jejího založení. Pokud převod majetku z původní OSVČ do firmy probíhá postupně (např. v průběhu jednoho roku), můžete snadno zapomenout.

Zajímají vás i další byznysová témata? V naší mini akademii najdete spoustu praktických informací a tipů, které využijete při startu podnikání.

Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek