Nastavení – Banka

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 15. 5. 2024 5 minut čtení

V tomto návodu se dozvíte, jak si v iDokladu nastavíte bankovní účty své firmy, automatické párování bankovních pohybů a jejich číslování.

Bankovní účty

Zkopírovat link Zkopírováno

Do seznamu bankovních účtů si můžete přidat až 5 bankovních účtů, které se vám při vystavování dokladů zobrazí v rolovací nabídce.

Jeden z bankovních účtů můžete zaškrtnout jako hlavní. Automaticky se pak propíše ve všech vystavených dokladech.

V levém menu klikněte na Nastavení → Banka. Kliknutím na ikonku icon přidáte nový bankovní účet.

U každého účtu vyplníte následující položky:

 • Název účtu – pod tímto jménem se vám účet zobrazí v rolovací nabídce účtů při vystavování dokladů.
 • Měna – zvolte měnu, ve které chcete bankovní účet vést. Po provedení prvního bankovního pohybu na daném účtu už nastavení měny nemůžete změnit.
 • Číslo účtu – vyplňte.
 • Kód banky – vyberte ho z rolovací nabídky.
 • IBAN – mezinárodní číslo bankovního účtu potřebujete při zahraničních platbách.
 • SWIFT – mezinárodní identifikační kód banky (jinak nazývaný také BIC) se automaticky doplní při výběru kódu banky.
 • Nastavit počáteční stav – hodnotu počátečního stavu můžete zadat k libovolnému datu (doporučujeme k 1. 1. daného roku nebo datu zahájení práce v iDokladu). Klikněte na tlačítko Nastavit a zadané změny uložte.

Smazat – kliknutím na ikonku icon smažete bankovní účet, který už v seznamu nechcete evidovat. Pokud už na účtu došlo k nějakému pohybu, nelze účet smazat (ikonka je neaktivní).

Párování bankovních pohybů

Zkopírovat link Zkopírováno

Bankovní pohyby na nastavených účtech, o kterých vám banka posílá notifikační e-maily, můžete v iDokladu automaticky spárovat s vystavenými doklady.

Automatické párování nastavíte v záložce Nastavení → Banka → Párování bankovních pohybů.

Zaškrtnutím tlačítka Automatické párování plateb se vám zobrazí další volby.

Seznam bankovních notifikací – slouží k zobrazení přehledu bankovních notifikací za posledních 30 dní na úvodní stránce iDokladu v nabídce Přehledy

Haléřové vyrovnání – slouží k nastavení automatického haléřového vyrovnání plateb, které zamezí nepřesnostem a usnadní párování. Pokud vám dojde platba, která se od sumy na vystaveném dokladu liší o méně než 1 Kč, iDoklad u platby provede haléřové vyrovnání tak, aby celková zaplacená částka odpovídala sumě na dokladu.

Vygenerovat – kliknutím vytvoříte kód, který označujeme jako bankovní e-mail. Kód končí na @itsmybill.eu, což je anglický název pro iDoklad. Tam bude banka posílat notifikační e-maily o pohybech na účtu. Kliknutím na ikonu icon si kód zkopírujete do schránky a vložíte jako e-mail do své bankovní aplikace.

Pokud máte banku (např. ČS, KB), kde není možné určit jiný email než kontaktní, pak doporučujeme posílat notifikace k sobě a následně ve své emailové schránce nastavit pravidlo pro přeposílání notifikací na bankovní email iDokladu.

Podporované banky

Zkopírovat link Zkopírováno

Aby automatické párování fungovalo, musí vaše banka umožňovat zasílání informací o pohybech na účtu v požadovaném formátu.

Momentálně to v Česku zvládají:

 • Air Bank
 • Česká spořitelna (ČS)
 • ČSOB
 • Fio
 • Komerční banka (KB)
 • Moneta Money Bank
 • Raiffeisenbank
 • UniCredit Bank

Na Slovensku to umí:

 • ČSOB, Fio, Tatra banka, VÚB

Některé banky (např. mBank) bohužel neposílají e-mailové notifikace ve formátu, který je pro párování v iDokladu nezbytný.

Jak funguje párování bankovních pohybů?

Zkopírovat link Zkopírováno

Jakmile v iDokladu nastavíte párování bankovních pohybů a do bankovní aplikace zadáte vygenerovaný kód pro zasílání notifikací, vše už dále funguje automaticky. Podmínkou jsou správně zadané variabilní symboly při platbě.

Celý proces funguje následovně:

 1. Jakmile dojde na vašem bankovním účtu k pohybu, banka odešle notifikaci na bankovní e-mail iDokladu, který jste si nastavili v záložce Nastavení → Banka → Párování bankovních pohybů.
 2. iDoklad zkontroluje, zda bankovní účet uvedený v notifikačním e-mailu odpovídá některému z vašich účtů, které jsou zadané v záložce Nastavení → Banka → Bankovní účty.
  Pokud tam daný účet není, iDoklad s notifikačním e-mailem dál nepracuje.
 3. Po nalezení shodného bankovního účtu jej iDoklad spáruje s neuhrazenými nebo částečně uhrazenými dokladmi:
 • Primárně se platby párují na základě variabilního symbolu.
  – Pokud se symbol a suma shodují, doklad se označí jako Uhrazený.
  – Pokud je suma nižší, označí se doklad jako Částečně uhrazený.
  – Pokud je suma vyšší, označí se doklad jako Přeplacený.
 • Pokud se shoduje variabilní symbol na více dokladech, páruje se platba na základě sumy. Jako Uhrazený se označí doklad se stejným variabilním symbolem i se stejnou sumou.
 • V případě, že iDoklad nenajde stejný variabilní symbol, pohyb pouze uloží do seznamu bankovních pohybů v menu Finance → Banka. Pohyb označí jako nespárovaný a musíte ho spárovat ručně.
 • Pokud dojde k převodu peněz mezi dvěma bankovními účty, které máte oba vedené v menu Nastavení → Banka, bankovní pohyb se nespáruje.

O spárování či nespárování pohybu na účtu vás informuje ikona zvonečku icon v pravém horním rohu aplikace nebo volitelně widget Bankovní notifikace na úvodní stránce.

Číslování bankovních pohybů

Zkopírovat link Zkopírováno

Čísla bankovních pohybů se v iDokladu generují automaticky a obsahují maximálně 10 znaků.

Číslování bankovních pohybů nastavíte v záložce Nastavení → Banka → Číslování.

 • Formát čísla – předvolený formát začíná písmenem B (jako bankovní pohyb) a následuje kombinace čísel {RRRR}{NNNN}, kde R představuje rok a N pořadové číslo. Formát můžete upravit přidáním písmen, číslic nebo proměnných (R – rok, M – měsíc, N – číslo).
 • Rok – nastavení roku vystavení dokladu, který se bude doplňovat do proměnné {RRRR}. Číslování si můžete nastavit pro současný nebo předchozí rok.
 • Pořadové číslo – číslo posledního vystaveného dokladu, pro nový doklad bude zvýšené o 1 a vyplní se do proměnné {NNNN}. Pokud jste zatím žádný doklad nevystavili, bude tu 0.
 • Následující číslo dokladu – uvidíte, jak bude vypadat číslo následujícího dokladu, například B20220022.

Číslování bankovních pohybů a nastavení celé záložky Banka dokončíte kliknutím na tlačítko Uložit.

Byly tyto informace užitečné?
2 10

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma