Finance – Banka

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 23. 4. 2024 4 minuty čtení

Bankovní pohyby se zadávají ručně přímo z menu Finance → Banka, případně se vytvoří automaticky podle nastavení Párování bankovních pohybů.

icon Nový příjem – po kliknutí na ikonku vybíráte ze dvou možností:

 • Nový příjem – ručně zadáte nový bankovní pohyb (například vklad hotovosti na bankovní účet).
 • Nový příjem úhrada faktury – vyberete ze seznamu nespárovaných dokladů, ke kterému chcete bankovní pohyb přiřadit.

icon Nový výdaj – po kliknutí na ikonku vybíráte ze dvou možností:

 • Nový výdaj – ručně zadáte bankovní pohyb (například výběr z bankomatu do pokladny).
 • Nový výdaj úhrada faktury – vyberete ze seznamu nespárovaných dokladů, ke kterému chcete bankovní pohyb přiřadit.

icon Párovat – ikonka se aktivuje, když označíte jeden nespárovaný bankovní pohyb. Kliknutím na ni si zobrazíte seznam nespárovaných dokladů a vyberete ten, ke kterému chcete bankovní pohyb přiřadit.
icon Stav bankovního účtu – kliknutím na ikonku si zobrazíte okno, v jehož horní části vyberete Bankovní účet a období, pro které chcete stav zobrazit. Ve spodní části uvidíte, kolik dokladů se vytvořilo a s jakou celkovou sumou zvlášť za výdaje a zvlášť za příjmy.

icon Sestavy → Seznam dokladů – kliknutím na ikonku si vygenerujete celkový seznam bankovních pohybů, který si můžete vytisknout nebo exportovat do PDF či RTF. Když v přehledu bankovních pohybů použijete filtr nebo ručně označíte některé doklady, v seznamu se vám zobrazí jen označené položky.

icon Nastavení – kliknutím na ikonku zobrazíte Nastavení banky, kde si upravíte bankovní účty, nastavíte automatické párování bankovních pohybů nebo jejich číslování.

Filtrování seznamu

Zkopírovat link Zkopírováno

Pro lepší orientaci v přehledu bankovních pohybů použijte záložky zobrazující jen Příjmy nebo Výdaje.

Kliknutím na tlačítko icon Filtr můžete bankovní pohyby filtrovat i podle data, ceny, účtu, druhu pohybu, štítku nebo vybrat jen doklady s DPH.

Tlačítkem Vypnout všechny filtry zrušíte filtrování seznamu a zobrazíte opět všechny bankovní pohyby.

Pokud do pole s lupou icon Zadejte hledaný text napíšete text nebo číslo, uvidíte v seznamu jen položky, které obsahují zadaný údaj v některém ze sloupců Číslo dokladu, Variabilní symbol, Partner nebo Popis.

Z každého bankovního pohybu se můžete prokliknout na detail faktury, se kterou byl pohyb spárovaný, a to kliknutím na číslo dokladu ve sloupci Spárované.

Kliknutím na odkaz icon Nastavení seznamu nastavíte sloupce, které chcete v přehledu bankovních pohybů zobrazovat. Přetahováním myší můžete upravit i jejich pořadí. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko Aplikovat a uložit.

Karta bankovního pohybu

Zkopírovat link Zkopírováno

Nový bankovní pohyb vytvoříte kliknutím na ikonku Nový příjem icon nebo Nový výdaj icon. Uložený bankovní pohyb otevřete kliknutím na jeho číslo v seznamu (sloupec Číslo dokladu) nebo na ikonku icon.

Bankovní pohyb nepodporuje typ ceny „PDP“ pro přenesenou daňovou povinnost.

Na kartě bankovního pohybu najdete následující pole:

 • Bankovní pohyb č. – iDoklad číslo bankovního pohybu doplní podle nastavení číselné řady v nastavení banky. Pro nový, ještě neuložený, doklad můžete číslo editovat kliknutím na ikonku icon.
 • Štítky – tlačítkem icon za nadpisem Štítky přidáte jeden nebo několik štítků, jejich podrobný popis najdete v sekci nápovědy Štítky.
 • Spárovat s fakturou – po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam nespárovaných dokladů, vyberete ten, který chcete spárovat, a potvrdíte kliknutím na tlačítko Vybrat.
 • Moje platební údaje – v poli Bankovní účet zadáváte buď Nový bankovní účet (pokud nemáte žádný zadaný v nastavení banky), nebo se vyplní předvolený účet. Z rolovací nabídky můžete vybrat i jiný bankovní účet, pokud jich máte uložených víc. Podle nastavení účtu se vyplní další údaje v polích Číslo účtu, IBAN a SWIFT.

Když vyberete účet v jiné měně, automaticky se změní i měna bankovního pohybu. I s kurzem si ji můžete zobrazit pomocí tlačítkaZobrazit víc detailů.

 • Variabilní symbol – číslo důležité pro identifikaci platby, obsahuje maximálně 10 číslic.
 • Datum pohybu – můžete zadat ručně formátem DD.MM.RRRR nebo kliknutím na ikonu kalendáře icon a výběrem konkrétního data.
 • Partner – do pole můžete vybrat partnera uloženého v seznamu Kontaktů. Pod jeho identifikačními údaji vidíte barevnou ikonku, která označuje jeho spolehlivost plátce DPH. Když na ikonku najedete myší, iDoklad zobrazí bližší vysvětlení.
 • Bankovní účet partnera – buď se vyplní po zadání Partnera v poli výše, nebo jej ručně zadáte a vyberete příslušný Kód banky, případně zadáte také IBAN a SWIFT.
 • Konstantní symbol – čtyřmístné číslo označující charakter platby, které vyberete z rolovací nabídky.
 • Specifický symbol – nepovinné číslo určené k doplnění identifikace vaší platby, obsahuje maximálně 10 číslic.
 • Položky – každý bankovní pohyb má jen jednu položku se svým názvem a cenou, případně typem ceny, sazbou DPH a členěním DPH pro plátce DPH.

Bankovní pohyb uložíte kliknutím na tlačítko Uložit, případně ho můžete vytisknout

Byly tyto informace užitečné?
1 2

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma