Nastavení výpisů z KB

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Bankovní pohyby

 

MojeBanka

 

Zasílání notifikačních e-mailů v internetovém bankovnictví MojeBanka si nastavíte takto:

IK_Odrazka_01 Nejdříve je potřeba nastavit e-mailovou adresu vygenerovanou v iDokladu v nastavení jako příjemce oznámení. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Nastavení a zde v části Oznámení - Příjemci oznámení zvolte možnost Přidání nového příjemce.

Nastavení v internetovém bankovnictví MojeBanka

Nastavení v internetovém bankovnictví MojeBanka

IK_Odrazka_02 Zde si příjemce libovolně pojmenujte a do pole E-mailová adresa vložte vygenerovanou e-mailovou adresu z nastavení iDokladu. Příjemce uložte pomocí tlačítka Uložit.

Přidání nového příjemce oznámení

Přidání nového příjemce oznámení

IK_Odrazka_03 Opět klikněte na ikonu Nastavení v pravém horním rohu a části Oznámení o platbách zvolte možnost Platby.

Nastavení v internetovém bankovnictví MojeBanka

Nastavení v internetovém bankovnictví MojeBanka

IK_Odrazka_04 Na kartě Nastavení oznámení o platbách nastavte volbu Posílat oznámení o* na "Provedených". U volby Příjemce zpráv vyberte příjemce, kterého jste přidali ve 2. kroku. V pravé části si zkontrolujte, že máte nastavený správný bankovní účet, ke kterému chcete notifikace nastavit.

Dále klikněte na tlačítko Pokračovat a nastavení notifikací je hotové.

Nastavení oznámení o platbách

Nastavení oznámení o platbách

 

ProfiBanka

 

Komerční banka zpřístupní na požádání každému uživateli aplikace internetového bankovnictví ProfiBanka také aplikaci MojeBanka Business. Uživatel Profibanky si však musí v aplikaci ProfiBanka rozšíření o aplikaci MojeBanka Business zaškrtnout. Nastavení provede v následujících krocích. 

 

IK_Odrazka_01 V úvodní obrazovce po přihlášení do ProfiBanky zvolte v levém okně režimů práce volbu Administrace.

Volba Administrace v ProfiBance

Volba Administrace v ProfiBance

IK_Odrazka_02 Z následující nabídky zvolte Administraci uživatelů a dále pokračujte na Přehled uživatelů

Přehled uživatelů

Přehled uživatelů

IK_Odrazka_03 Myší najeďte na řádek, který odpovídá vaší firmě a stisknutím pravého tlačítka vyvolejte kontextové menu.

banka_kb_9

IK_Odrazka_04 V tomto menu zvolte Nastavení přístupů.

banka_kb_10

IK_Odrazka_05 Zobrazí se seznam služeb přímého bankovnictví, ke kterým máte smluvně sjednaný přístup, a zaškrtávací tlačítka indikují služby, které jste si zvolili, že chcete využívat. Pokud služba MojeBanka Business není v seznamu uvedena, navštivte svou pobočku KB a o tuto službu požádejte; na počkání ji zdarma dostanete.
Pokud služba MojeBanka Business je v seznamu uvedena ale není zaškrtnuta, zaškrtněte ji a tlačítkem Podepsat změny rozšíření služeb o tuto aplikaci potvrďte.

Nastavení přístupů

Nastavení přístupů

IK_Odrazka_06 Zobrazí se přehled Nastavení přístupů s výzvou ke kontrole a k potvrzení správnosti nastavené změny zadáním PINu k digitálnímu podpisu. Pokud jste předchozí kroky provedli správně, bude v seznamu služeb uvedena aplikace MojeBanka Business s nastavením Ano. Změnu nastavení zbývá digitálně podepsat stisknutím tlačítka Ověřit PIN.

Nastavení přístupů - autorizace

Nastavení přístupů - autorizace

Poté aplikaci ProfiBanka ukončete a nastavte si automatické zasílání bankovních výpisů z KB do iDokladu podle návodu k aplikaci MojeBanka Business.

 

 

MojeBanka Business

 

Zasílání notifikačních e-mailů v internetovém bankovnictví MojeBanka Business od Komerční banky si snadno nastavíte ve třech krocích. Nastavení naleznete v menu v záložce Oznámení.

Nastavení výpisů z KB

Nastavení výpisů z KB

 

IK_Odrazka_01 Jako první krok si v části Adresář příjemců oznámení musíte přidat kontakt, na který si přejete notifikační e-maily zasílat. U kontaktu je třeba vyplnit Pojmenování příjemce oznámení a poté zadat alespoň jednu ze tří možností zasílání oznámení.

Přidání nové adresy

Přidání nové adresy

Pokud chcete využít funkci automatického párování úhrad s doklady vedenými v iDokladu, zadejte zde e-mailovou adresu, kterou jste si vygenerovali v Nastavení.

IK_Odrazka_02 Nyní již můžete přidat samotné oznámení. Pro zasílání informací o každém pohybu na bankovním účtu slouží v menu Oznámení záložka Oznámení o platbách. Zde si vyberete bankovní účet, o kterém si přejete zasílat oznámení, můžete si zvolit Typ příkazu a zda si přejete informace o všech pohybech, nebo např. pouze o příchozích platbách. Doplnit můžete i další kolonky filtru.

Důležitou částí je Příjemce zpráv, kde si z adresáře vyberte kontakt, kterému si přejete oznámení zasílat, a Kanál, kde určíte formu zasílání oznámení.

Přidání nového oznámení o platbách

Přidání nového oznámení o platbách

IK_Odrazka_03 V části Přehled oznámení si můžete zkontrolovat vytvořené oznámení, včetně účtu, kterého se oznámení týká, podmínek, za kterých se bude oznámení odesílat, a způsobu odeslání oznámení.

Přehled oznámení

Přehled oznámení