Nastavení výpisů z Raiffeisenbank

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Bankovní pohyby

 

Raiffeisenbank ve svém internetovém bankovnictví nabízí službu Informuj mě, která uživateli umožňuje nastavit zasílání zpráv s požadovanou informací.

Upozornění: Raiffeisenbank u klientů postupně mění internetové bankovnictví. Pokud již máte novou verzi, použijte pro nastavení zasílání zpráv o pohybech na účtu následující návod:

IK_Odrazka_01 V Nastavení v sekci Upozornění Informuj mě zvolíte možnost Nové upozornění.

Nastavení upozornění

Nastavení upozornění

IK_Odrazka_02 Ve formuláři pro zadání nového upozornění zvolte následující nastavení:

IK_odrazka v části Informuj mě vyberte možnost o pohybu na účtě,

IK_odrazka zvolte Účet, ke kterému mají být zprávy odesílány,

IK_odrazka volbou Směr pohybu nastavíte, o jakých platbách chcete být informováni (Všechny / Příchozí / Odchozí),

IK_odrazka zadejte Částku, od které chcete notifikace posílat. Pokud nechcete částku omezovat, zadejte 0 nebo nechte pole prázdné.

IK_odrazka jako Způsob odeslání zvolte možnost E-mail

IK_odrazka do pole Kontakt zadejte e-mailovou adresu, kterou jste si vygenerovali v iDokladu v Nastavení / záložka Banka.

Nastavení nového upozornění

Nastavení nového upozornění

IK_Odrazka_03 Požadované nastavení potvrďte tlačítkem Pokračovat a dále tlačítkem Potvrdit. Nastavení je platné okamžitě a od této chvíle budete informováni o všech platbách na vašem účtu, které splní nastavené parametry.

 

 

Pokud máte starou verzi internetového bankovnictví, je návod na nastavení zasílání bankovních notifikací následující:

IK_Odrazka_01 Před samotným vytvořením požadavku na zasílání informací z bankovního účtu je potřeba mít v záložce Nastavení / Adresář uvedený kontakt, na který budou příslušné informace zasílány. Pokud u Raiffeisenbank takový kontakt prozatím nemáte, můžete si jej vytvořit tlačítkem Nová adresa.

Přidání nové adresy

Přidání nové adresy

Jestliže chcete využít funkci automatického párování úhrad s doklady vedenými v iDokladu, zadejte zde e-mailovou adresu, kterou jste si vygenerovali v Nastavení.

IK_Odrazka_02 Poté přejděte na záložku Informuj mě / O platbách. Otevře se přehled dosud přidaných požadavků na zasílání informací o platbách na účtu.

Nastavení výpisů z Raiffeisenbank

Nastavení výpisů z Raiffeisenbank

Stisknutím tlačítka Nové nastavení si otevřete formulář pro zadání nového požadavku.

IK_Odrazka_03 Na kartě pro zadání nového požadavku vyplňte následující údaje:

Zadání nového požadavku 

Zadání nového požadavku 

IK_odrazka o jakých platbách chcete být informováni (odchozí / příchozí) – pro každý typ transakce musí být vytvořený samostatný požadavek na odesílání informací

IK_odrazka v kolonce Adresa vyberte kontakt, na který mají notifikační e-maily chodit

IK_odrazka jako Komunikační kanál zvolte možnost E-mail

IK_odrazka do kolonky Text zprávy zkopírujte následující šablonu, která je uzpůsobena pro správné načtení zaslaného notifikačního e-mailu v iDokladu

IK_upozorneni Pozor! Text šablony je odlišný pro příchozí a odchozí transakce.

Příchozí

Datum a čas

Na účet

%CN%

Částka v měně účtu

+%RA% %CC%

Typ pohybu

Příchozí platba

Z účtu %DN%

Variabilní symbol %CVS%

Konstantní symbol   %TCS%

Specifický symbol   %TSS%

Disponibilní zůstatek po pohybu   %BA%

Vaše Raiffeisenbank a.s.

Odchozí

Datum a čas

Z účtu

%DN%

Částka v měně účtu

-%RA% %CC%

Typ pohybu

Odchozí platba

Na účet %CN%

Variabilní symbol %CVS%

Konstantní symbol   %TCS%

Specifický symbol   %TSS%

Disponibilní zůstatek po pohybu   %BA%

Vaše Raiffeisenbank a.s.

IK_upozorneni Pozor! V případě, že nedodržíte přesný formát textu zprávy, nemůžeme garantovat spárování notifikace v iDokladu.

Požadované nastavení potvrďte certifikačním kódem a stiskem tlačítka OK nastavení aktivujete. Nastavení je platné okamžitě a od této chvíle budete informováni o všech platbách na vašem účtu, které splní nastavené parametry.

IK_Odrazka_04 Po potvrzení nastavení se dostanete zpět do přehledu existujících požadavků na zasílání informací o platbách. V případě, že si přejete zasílat jak příchozí, tak odchozí platby, byste zde měli mít uvedeny minimálně dva požadavky.

Přehled informací o platbách

Přehled informací o platbách