Datum publikace 02. 02. 2024 Sdílet článek

Amortizace vozidla: co je to, postup a tipy z praxe

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 3
Náhledový obrázek
Firemní majetek nevydrží navěky. Proto vznikl v účetnictví pojem amortizace, který firmám umožňuje si opotřebení majetku (nejčastěji auta) odepsat z daní. Přečtěte si, jak při amortizaci vozidla postupovat.

Co je amortizace

Amortizace označuje míru opotřebení majetku. Veškerý majetek totiž s postupem času ztrácí svoji hodnotu, a to fyzicky (například poškození nebo opotřebení běžným užíváním) i morálně (majetek vlivem technického pokroku zastará). Například auta ztrácí hodnotu, i když v nich nikdo nejezdí.

Amortizace se týká různých druhů movitého majetku (například sbíječky, myčky nebo počítače), ale firmy nejčastěji řeší amortizaci vozidla. Díky ní si totiž znatelně sníží výši daně, kterou odvádí státu.

Amortizaci musí firmy řešit také u soukromých vozidel svých zaměstnanců, kteří v nich jezdí na služební cesty.

Amortizace vozidla

Při amortizaci vozidel se mohou vyskytnout dvě situace:

  1. Auto je součástí vašeho obchodního majetku, takže si náklady na nákup vozidla během následujících let odpisujete ze základu daně.
  2. Auto není součástí obchodního majetku a místo odpisů u něj uplatňujete cestovní náhrady (to se týká především zaměstnanců).

Oba způsoby nyní rozebereme podrobněji.

Amortizace auta v obchodním majetku

Účetní legislativa považuje automobil za dlouhodobý majetek, takže umožňuje jeho postupné odpisování pomocí účetních odpisů, které jsou povinnou součástí každého účetnictví. Z toho důvodu se účetní odpisy netýkají OSVČ (jedině že by dobrovolně vedly účetnictví).

Oproti tomu daňové odpisy může uplatnit také OSVČ (pomocí odpisů v daňové evidenci). Postupným odpisováním rozložíte náklady na pořízení vozu do několika let a snížíte si základ daně. Pamatujte ale, že abyste firemní vůz mohli odepsat, musí mít pořizovací cenu vyšší než 80 000 Kč.

Účetní vs daňové odpisy

Účetní odpisy mají co nejpřesněji vyjadřovat opotřebení majetku, nejčastěji na základě jeho odhadované životnosti. Rozložení odpisů si stanovíte sami v takzvaném odpisovém plánu.

Daňové odpisy se oproti tomu používají čistě pro stanovení daňového základu a nemusí věrně zobrazovat skutečné opotřebení majetku. Jedná se o legislativou předem určené maximální částky odpisů, které jsou povoleny pro stanovení daňového základu. Daňové odpisy tak firmy provádí na základě zákonem definovaných vzorců.

Následující výpočty se proto týkají pouze daňových odpisů.

Podrobně rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy rozebíráme v samostatném článku.

Výpočet amortizace

Pro výpočet amortizace musíte znát pořizovací cenu vozidla a roční odpisovou sazbu. Odpisová sazba se odvíjí od toho, do které odpisové skupiny majetek patří –⁠ v případě automobilů je to odpisová skupina 2, ve které se majetek odpisuje po dobu 5 let.

Vůz můžete odpisovat dvěma způsoby:

  • rovnoměrně (lineárně) – v prvním roce odpisujete 11 % z pořizovací ceny a v dalších letech 22,25 %
  • a zrychleně (degresivně) – odpisy jsou zpočátku větší a s každým rokem se snižují.

Příklad rovnoměrného odpisu

Firma Kolečkio s.r.o. koupila v roce 2023 auto v hodnotě 600 000 Kč. V prvním roce odpíše z pořizovací ceny 11 % a v následujících letech 22,25 %. Odpisování bude vypadat takto:

Rok Zůstatková cena Roční odpis Úhrn odpisů celkem
2023 534 000 66 000 66 000
2024 400 500 133 500  199 500
2025 267 000 133 500  333 000
2026 133 500 133 500  466 500
2027 0 133 500  600 000

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Příklad zrychleného odpisu

Firma Kolečkio s.r.o. koupila v roce 2023 auto v hodnotě 600 000 Kč. Zrychlené daňové odpisy se počítají pomocí koeficientů dané odpisové skupiny. Pro automobily je to koeficient 5 v prvním roce a koeficient 6 v následujících letech.

Zrychlený odpis tedy Kolečkio spočítá v prvním roce takto:

  • pořizovací cena / koeficient v prvním roce

A v následujících letech takto:

  • (2 × zůstatková cena) / (koeficient – rok odpisování)

Zrychlené odpisy u nich budou vypadat takto:

Rok Zůstatková cena Roční odpis Úhrn odpisů celkem
2023 480 000 120 000 120 000
2024 288 000 192 000  312 000
2025 144 000 144 000  456 000
2026 48 000 96 000  552 000
2027 0 48 000  600 000

Amortizace vozu mimo obchodní majetek

Vozidla mimo obchodní majetek zákon neumožňuje odpisovat předchozím způsobem – firma si totiž nemůže odpisovat to, co nevlastní. Zaměstnanci, kteří v soukromých vozech jezdí, mají nárok na cestovní náhrady, kterými jim zaměstnavatel proplatí spotřebovaný benzín, ale právě i opotřebení auta. Cestovní náhrady jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem.

Výši pevné sazby za každý ujetý kilometr stanovuje zákoník práce – například v roce 2023 činí 5,20 Kč na ujetý kilometr. S přesným výpočtem cestovních náhrad vám pomůže například tato kalkulačka.

Odpovědi na další podnikatelské otázky

Daňové a účetní odpisy podrobně rozebíráme v naší bezplatné mini akademii pro podnikatele. Zorientujte se i v dalších v povinnostech, které jako majitelé s. r. o. máte. Lektoři v krátkých videích vysvětlují, jak je to s daněmi, platbami pojištění, účetnictvím a dalšími záležitostmi, které vás neminou. Pro začínající podnikatele je celá mini akademie zdarma, tak toho využijte.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek