Datum publikace 21. 02. 2024 Sdílet článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 1
Náhledový obrázek
Získejte přehled o důležitých rozdílech mezi dlouhodobými a krátkodobými pohledávkami a naučte se, jak je efektivně spravovat pro optimalizaci vašeho cash flow. Následující řádky vás provedou vším, co o pohledávkách potřebujete pro své podnikání znát.

Úvod do světa pohledávek

Pohledávky jsou neodmyslitelnou součástí podnikání, se kterou se účastníci obchodních transakcí setkávají denně. Zjednodušeně řečeno představují pohledávky právo na získání určitého majetku nebo finančních prostředků.

Jak se liší dlouhodobé a krátkodobé pohledávky? 

Rozdíl mezi dlouhodobými a krátkodobými pohledávkami je zásadní a souvisí s obdobím, ve kterém jsou tyto pohledávky splatné:

  • Dlouhodobé pohledávky mají splatnost delší než jeden rok. Obvykle se týkají půjček poskytnutých dalším společnostem, dlouhodobých obchodních úvěrů nebo jiných finančních aktiv, která mají dobu splatnosti přesahující jeden účetní rok.
  • Krátkodobé pohledávky jsou splatné do jednoho roku od data vzniku. V praxi často zahrnují částky splatné od zákazníků za prodané zboží a služby, daňové pohledávky nebo jiné pohledávky vzniklé běžným obchodním provozem.

Dlouhodobé pohledávky a jejich místo v rozvaze

Dlouhodobé pohledávky jsou zásadní pro finanční zdraví podniku. V rozvaze se objevují na straně aktiv a reprezentují očekávané budoucí příjmy. Tyto pohledávky jsou hodnoceny jako investice do budoucího růstu a stabilizace firmy. Například pohledávka za odběratelem, která je splatná za více než rok, se počítá jako pohledávka dlouhodobá. Ve finančním výkaznictví je důležité správně tyto pohledávky klasifikovat, jelikož mají významný dopad na likviditu a solvenci firmy. Způsob, jakým jsou tyto pohledávky spravovány a vykazovány, pak může poskytnout cenné informace o finančním zdraví společnosti.

Pohledávky za odběrateli jako klíčový prvek cash flow

Pohledávky za odběrateli hrají zásadní roli v řízení toku financí podniku. Reprezentují totiž částky, které firma očekává od svých zákazníků za prodané zboží či služby. Efektivní správa těchto pohledávek je klíčová pro udržení plynulého toku peněz a pro finanční stabilitu. Při správném řízení pohledávek totiž může firma významně snížit riziko nezaplacení a zrychlit příjem peněz, což přímo ovlivňuje likviditu a schopnost firmy reagovat na obchodní příležitosti.

Postoupení pohledávek: Strategie a rizika

Postoupení pohledávky je proces, při němž firma převede své právo na inkaso dluhu na třetí stranu. Tato metoda se často využívá jako nástroj k řešení problémů s likviditou nebo jako součást strategie řízení rizik. V praxi to obvykle znamená, že firma svou pohledávku prodá za nižší cenu za účelem rychlého získání hotovosti. V kontextu insolvence může být postoupení pohledávek efektivním řešením pro minimalizaci ztrát. Je však důležité mít na paměti, že postoupení pohledávek nese určitá rizika, včetně možnosti nesplnění závazků třetí stranou nebo právních komplikací souvisejících s převodem pohledávek.

Co by měla obsahovat smlouva o postoupení pohledávky?

Smlouva o postoupení pohledávky by měla obsahovat následující klíčové prvky:

  • Identifikace stran smlouvy: Jména a kontaktní informace postupitele (původního věřitele) a postupníka (nového věřitele).
  • Podrobný popis pohledávky: Výše pohledávky, příslušné úroky, termín splatnosti a případné další podmínky spojené s pohledávkou.
  • Právní základ pohledávky: Důvod vzniku pohledávky, například odkaz na původní smlouvu nebo fakturu.
  • Podmínky postoupení: Jakékoliv podmínky nebo omezení spojené s postoupením pohledávky.
  • Prohlášení o vymahatelnosti: Ujištění postupitele, že pohledávka je vymahatelná a není již částečně nebo úplně uspokojena.
  • Informace o případných zajištěních: Pokud je pohledávka zajištěna například zástavním právem nebo jiným druhem záruky.
  • Práva a povinnosti postupníka: Práva a povinnosti nového věřitele, včetně práv k vymáhání pohledávky.
  • Podpisová část: Podpisy obou stran smlouvy, potvrzující souhlas s jejími podmínkami.

Tento dokument by měl také zahrnovat záruky pro případ, že pohledávka není vymahatelná. Právní jistota a transparentnost jsou klíčové pro obě strany transakce.

Usnadněte si práci s iDokladem

Pohledávky jsou jen jednou z mnoha záležitostí, kterým se ve světě podnikání nevyhnete. Proč si tedy neusnadnit administrativní práci a nesvěřit ji spolehlivému virtuálnímu pomocníkovi. Přesně toho naleznete v online fakturačním programu iDoklad – osvědčeném online řešení, kde máte všechny důležité doklady dostupné na jednom místě. Díky automatickému vyplňování údajů, automatickému sledování cashflow a dalším vlastnostem vám iDoklad denně ušetří hodiny práce s papírováním či fakturací.

Pokud pak na poli byznysu teprve začínáte, navštivte Mini akademii – online soubor 30 videí o celkové délce přes 8 hodin, v nichž naleznete cenné informace, rady a tipy do začátku. Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Založení neziskové organizace a specifika účtování

09. 02. 2024 5 minut čtení 7
Přečíst článek