Datum publikace 19. 08. 2022 Sdílet článek

Daně, které jako podnikatel musíte platit

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 1
Náhledový obrázek

Když se rozhodnete podnikat, čekají vás kromě administrativních úkolů spojených se založením živnosti i další povinnosti. Tou zásadní, která vás bude provázet celým podnikáním, je pravidelné odvádění daní. Nejčastěji se mluví o dani z příjmů, existují ale i další daně. Čtěte, které se vás jako podnikatelů týkají.

V České republice rozlišujeme dva druhy daní:

  • přímé daně, které platí poplatník přímo státu (pro OSVČ to je daň z příjmů, daň z nemovitých věcí, silniční daň),
  • nepřímé daně, které odvádí prostředník (pro OSVČ je to DPH, spotřební daň a ekologická daň).

Daň z příjmů

Ze všech příjmů, které jako OSVČ máte, zaplatíte 15% daň z příjmů fyzických osob. Pro výpočet daně potřebujete znát výši příjmů z podnikání a zaměstnání, nájmů, kapitálového majetku nebo dalších příjmů podle daňového zákona.

Platí se jednou ročně na základě podání daňového přiznání. Pokud ale zaplatíte daň vyšší než 30 000 Kč, následující rok máte povinnost platit pravidelné zálohy.

TIP: Přečtěte si, jak daň z příjmů vypočítat a co uvést do daňového přiznání.

Daň z nemovitých věcí

Pokud vlastníte byt či dům, musíte za něj státu pravidelně odvádět daň z nemovitých věcí (dříve se označovala jako daň z nemovitosti). Je přitom jedno, jestli nemovitost používáte k podnikání nebo jiným účelům. Daň musíte platit i za stavební pozemek, ornou půdu, vinice, sad, zahradu, hospodářský les nebo chovný rybník.

Při nabytí nemovitosti musíte do 31. ledna následujícího roku podat daňové přiznání a zaplatit daň, kterou budete následně odvádět vždy jednou ročně. Přiznání poté podáváte pouze, když potřebujete nahlásit například změnu účelu nemovitosti nebo její přestavbu.

Silniční daň za služební auto

Pokud máte auto registrované a používané k podnikání v České republice, musíte za něj platit silniční daň. Poplatníkem daně je majitel vozu uvedený v technickém průkazu – daň tedy platíte, i když vozidlo například půjčíte někomu jinému, kdo ho využívá k podnikání.

Platí se 4× ročně formou záloh z roční sazby. Do konce ledna následujícího roku podáte daňové přiznání a odvedete případný nedoplatek.

TIP: Přečtěte si, kdo musí platit silniční daň a jak evidovat služební auto.

V roce 2022 vláda chystá novelu zákona o silniční dani. Kvůli růstu cen nafty a benzinu zatím vyhlásila prominutí silniční daně za vozidla do 12 tun a plánuje pro ně zrušení daně. U vozidel nad 12 tun by se měla platit minimální sazba dle evropských směrnic.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

DPH

Daň z přidané hodnoty platí každý spotřebitel v ceně zboží a služeb. Státu ji odvádí prodejce zboží (pokud je plátcem DPH). Na většinu zboží se vztahuje základní sazba 21 %, existují ale i produkty, které jsou brány jako nezbytné a pro větší dostupnost jsou zatížené jen sníženou sazbou daně (15 nebo 10 %), nebo jsou od daně osvobozené. Všechny kategorie produktů jsou dány Zákonem o dani z přidané hodnoty.

DPH odvádíte každý měsíc, případně jednou za čtvrtletí, spolu s podáním přiznání k DPH a kontrolním hlášením.

TIP: Čtěte, kdy se musíte stát plátcem DPH.

S různými sazbami, fakturací i podklady k přiznání k DPH vám pomůže fakturační software iDoklad. Stačí si zaškrtnout možnost „plátce DPH“.

Spotřební daň za zboží, které negativně ovlivňuje zdraví

Spotřební daň slouží k omezení trhu se zbožím, které škodí zdraví. Touto daní jsou zatíženy například tabákové výrobky, alkoholické nápoje nebo paliva jako benzín a nafta. Plátcem spotřební daně je výrobce nebo dovozce zboží, za určitých podmínek daných Zákonem o spotřebních daních i skladovatel nebo přepravce.

Platí se ve chvíli výroby nebo dovozu zboží, případně při uvedení do prodeje. Každý z produktů má svou vlastní sazbu.

Ekologická daň za zboží škodlivé pro životní prostředí

Jako ekologická daň se označují daně z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv. Podobně jako spotřební daň má i ekologická daň snižovat poptávku – tentokrát po produktech, které mají negativní dopad na životní prostředí.

Poplatníkem daně je dodavatel daných produktů a daň odvádí celnímu úřadu spolu s daňovým přiznáním jednou měsíčně.

Nevíte si rady ohledně daní?

O fungování DPH, daně z příjmů, silniční daně i dalších daní se víc dozvíte v  naší on-line mini akademii. Pro začínající podnikatele je vstup zdarma. Ve více než 30 videích se dozvíte vše nejen o daních, ale i účetnictví, fakturaci a cenotvorbě, tedy o všech oblastech, ve kterých podnikatelé nejčastěji tápou.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek