Datum publikace 28. 04. 2023 Sdílet článek

Insolvence s. r. o. – co dělat, když se firma dostane do dluhů

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 27
Náhledový obrázek
Co se stane, když se firmě nedaří a nezvládá splácet své pohledávky? Podá na sebe insolvenční návrh a začne insolvenční řízení, jehož cílem je najít řešení, jak dluhy splatit. Čtěte, jak začíná a probíhá insolvence právnické osoby.

Firma v úpadku

Když firma nedokáže plnit své závazky a včas je v plné výši splácet, dostává se do tzv. platební neschopnosti. Hrozí jí úpadek a přichází čas na insolvenční řízení, díky kterému věřitelé získají alespoň část svých peněz zpět.

Kromě neschopnosti splácet může firmu do úpadku dostat i předlužení. To nastává, když společnost dluží více věřitelům a tyto dluhy převyšují hodnotu jejího majetku.

Abychom mohli mluvit o úpadku, musí firma splňovat následující:

  • dluží nejméně 2 věřitelům,
  • její závazky jsou více než 30 dní po splatnosti,
  • není schopna je splatit.

Pokud se tedy firma jednou opozdí s platbou faktury, o platební neschopnost ani úpadek se nejedná.

Insolvenční návrh

Jakmile ale firma v úpadku je, musí se přihlásit do insolvenčního řízení. To se dělá prostřednictvím písemného insolvenčního návrhu s úředně ověřeným podpisem. Může jej podat pouze věřitel nebo sám dlužník, nikdy ne třetí strana.

Podáním insolvenčního návrhu pověřte advokáta či insolvenčního správce.

Insolvence a jednatel s. r. o.

Zatímco věřitelé insolvenční návrh podat mohou a nemusí, jednatel zadlužené společnosti má povinnost návrh podat, jakmile zjistí, že je v úpadku. Nebo ve chvíli, kdy společnosti úpadek teprve hrozí a je pravděpodobné, že se do něj dostane.

Pokud by jednatel společnosti návrh nepodal, hrozí mu, že dluhy zaplatí sám ze svého. A to i když jednatel s. r. o. obvykle ručí pouze do výše nesplaceného vkladu do firmy (na rozdíl od OSVČ, který ručí svým celým majetkem) – když ale nesplní povinnost řádného hospodáře a společnost nemá prostředky na splacení dluhů, ručí jednatel svým majetkem.

TIP: Přečtěte si, jaké jsou další povinnosti jednatele s. r. o.

Zahájení insolvenčního řízení

Jakmile k soudu přijde insolvenční návrh, do 3 dnů začíná insolvenční řízení. Jeho pravidla určuje insolvenční zákon. Prvním krokem je zapsání dlužníka do insolvenčního rejstříku, který spravuje ministerstvo spravedlnosti a kde můžete průběh řízení sledovat.

Začátek insolvenčního řízení také znamená, že:

  • s. r. o. nesmí nakládat se svým majetkem,
  • věřitelé nesmí pohledávky žalovat u soudu,
  • ani je vymáhat exekucí.

Místo toho věřitelé podávají přihlášku do insolvenčního řízení – a tím se ucházejí o své pohledávky.

Předcházet dluhům a následným potížím vám pomůže fakturační program iDoklad, který za vás hlídá splatnost faktur – přijatých i vystavených.

Ukončení insolvence s. r. o.

Insolvenční řízení je soudní řízení, u kterého se projednává úpadek společnosti a určuje se způsob, jak se bude řešit. Insolvence končí jedním ze způsobů splacení závazků:

  • oddlužením, které musí povolit soud a spočívá v tom, že dlužník splatí stanovenou část dluhu do uplynutí lhůty (maximálně 5 let) – poté se mu zbytek dluhu odpouští a firma může dále fungovat,
  • konkurzem, kdy se prodá majetek zadlužené firmy a splatí dluhy – pokud majetek nestačí, dluhy nezanikají a věřitelé se jich mohou dále domáhat, obvykle pak dochází k exekuci a likvidaci firmy,
  • nebo reorganizací, kterou mohou využít jen větší firmy s obratem nad 50 milionů korun nebo s více než 50 zaměstnanci. Společnost nadále funguje a dodržuje zadaná opatření pro zlepšení hospodaření, aby mohla postupně splácet dluhy.

Cílem insolvenčního řízení je tedy splatit dluhy – rovnoměrně u všech věřitelů a v co největší výši. Po skončení insolvenčního řízení dochází k vymazání zápisu z insolvenčního rejstříku.

Další povinnosti jednatelů firem a podnikatelů

Insolvenci se věnujeme také v jednom z videí naší mini akademie. S odborníky z praxe jsme připravili třicítku videí, ve kterých se dozvíte vše potřebné o fakturaci, daních nebo účetnictví. Pro začínající podnikatele je navíc zdarma.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek