Datum publikace 29. 12. 2022 Sdílet článek

Jak a kdy zveřejnit účetní závěrku

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 22
Náhledový obrázek
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a další části účetní závěrky musíte jako podnikatel zveřejnit ve sbírce listin. Dokumenty tam vložíte ve formátu PDF a máte více možností, jak na to. V praxi to za podnikatele obvykle řeší účetní. Zorientujte se proto alespoň v základních principech.

Kdo účetní závěrku zveřejňuje

Povinnost se vztahuje na účetní jednotky, které jsou zapsané v:

 • obchodním rejstříku,
 • rejstříku obecně prospěšných společností,
 • spolkovém rejstříku,
 • jiném veřejném rejstříku,
 • nebo jim to stanovuje zvláštní právní předpis.

Zjednodušeně řečeno: pokud podnikáte a vedete účetnictví, s velkou pravděpodobností se zveřejnění hospodářských výsledků nevyhnete.

Pro ujasnění: Účetní uzávěrka je termín popisující práce, které vedou k uzavření účtu za určité období (obvykle kalendářní nebo hospodářský rok). Výsledkem této činnosti je účetní závěrka – soubor finančních výkazů, které dokládají finanční kondici organizace.

Co do účetní závěrky patří

Rozsah účetní závěrky se liší podle typu činnosti a velikosti účetní jednotky. Pravidel je hodně, proto pro podnikatele obvykle závěrku sestavuje účetní.

Většina začínajících podnikatelů, kteří se rozhodli pro vedení účetnictví, musí v závěrce mít alespoň:

 • rozvahu,
 • výkaz zisků a ztrát,
 • přílohy (např. informace o daňových nedoplatcích nebo závazcích na sociálním a zdravotním pojištění).

Detailní (a přesto srozumitelné) vysvětlení, co má být obsahem účetní závěrky včetně rozdílů mezi řádnou, mezitimní, mimořádnou a konsolidovanou závěrkou, najdete v samostatném článku.

Jak účetní závěrku zveřejnit

Až závěrku sestavíte (nebo to za vás udělá účetní), vložíte dokumenty do sbírky listin na místně příslušném rejstříkovém soudu.

Rejstříkových soudů je v Česku sedm:

 • Městský soud v Praze,
 • Krajský soud v Brně,
 • Krajský soud v Českých Budějovicích,
 • Krajský soud v Plzni,
 • Krajský soud v Ústí nad Labem,
 • Krajský soud v Hradci Králové,
 • Krajský soud v Ostravě.

Závěrku na soud odešlete nejlépe elektronicky – každou listinu závěrky jako 1 PDF dokument. Na výběr máte odeslání:

Pokud je PDF větší než 10 MB, musíte závěrku doručit na podatelnu soudu poštou nebo osobně, např. na CD nebo jiném datovém nosiči.

Od roku 2022 přibyla ještě jedna možnost. Při podání daňového přiznání vyplníte speciální přílohu s názvem Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku. Na jejím základě dojde ke zveřejnění účetní závěrky přímo správcem daně.

Lhůta pro zveřejnění účetní závěrky

Platí obecné pravidlo zveřejnit listiny bez zbytečného odkladu.

Jinak záleží, jestli vaši závěrku ověřuje auditor. Pokud takovou povinnost nemáte, zveřejněte závěrku do 12 měsíců od tzv. rozvahového dne – dne, ke kterému byla závěrka sestavena.

Pokud dokumenty podléhají auditu, vyčkejte na závěr auditora. Poté musí auditní zprávu i samotnou závěrku schválit valná hromada – tu je nezbytné svolat do 6 měsíců po skončení účetního období. Po schválení účetní závěrky máte na její zveřejnění lhůtu 30 dnů.

V případě nezveřejnění účetní závěrky se vystavujete riziku pokuty. Spácháte totiž přestupek podle zákona o účetnictví a proviníte se také vůči rejstříkovému zákonu. Sankce mohou dosáhnout 100 tis. korun nebo 3 % z celkové hodnoty aktiv.

Usnadněte si rozjezd podnikání

Pokud vás zajímá, jak správně nastavit firemní účetnictví nebo na čem si dát záležet při výběru účetní, přihlaste se do mini akademie pro začínající podnikatele. V sérií videí vás účetní a daňový poradce Jaroslav Veselka a další odborníci seznámí s nejdůležitějšími pravidly.

Podnikatelé, kteří jsou na začátku nebo teprve přemýšlejí nad rozjezdem vlastního byznysu, mají do akademie vstup zdarma.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek