Datum publikace 07. 09. 2023 Sdílet článek

Jak na fyzickou inventuru skladu u e-shopu

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 1
Náhledový obrázek
Pokud se chystáte na svou první inventuru, není se čeho bát. Zjistíte, jak na tom reálně jste s majetkem a třeba odhalíte, co vaše podnikání brzdí. Vysvětlíme, jak se na fyzickou inventuru připravit, jaký je její průběh a co s výsledky.

Inventarizace obecně ukazuje skutečný stav majetku a závazků ve firmě. V malém e-shopu, papírnictví i ve velkém skladu. Podíváme se na inventuru fyzickou, při které zjišťujete skutečný stav majetku, třeba počítáním položek ve skladu.

Zásadní je, že inventura je povinná pro podnikatele, kteří vedou účetnictví. Udělat si inventuru ale není od věci i pro všechny ostatní. 

Příprava na fyzickou inventuru skladu

Inventura se provádí k okamžiku, ke kterému sestavujete účetní závěrku. Může jít o inventuru řádnou, ale i mimořádnou, například při stěhování nebo zavádění nového účetního systému.

Inventura je náročná na čas i logistiku, plánujte ji zavčas. Proškolte pracovníky, kteří budou mít kontrolu na starosti, ať ví, jak postupovat. Práci usnadníte i využitím čárových kódu nebo RFID čipů u položek – stačí je jen nasnímat a poté se údaje propojí i s účetními systémy.

Při jakékoliv nejasnosti při plánování inventury doporučujeme, ať se poradíte s odborníkem. S auditorem nebo daňovým poradcem.

Jak se dělá inventura 

Skutečné stavy majetku se běžně zjišťují:

  • počítáním,
  • měřením,
  • vážením.

Do majetku fyzické inventury patří dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, pokladny a ceniny. Tedy všechen majetek, u kterého zjistíte množství.

  • U inventury dlouhodobého hmotného majetku předem identifikujte cizí majetek ve skladu (který máte třeba pronajatý či zapůjčený) a zamezte jeho přemisťování. Inventura dlouhodobého majetku má specifikum: každá položka je unikátní a označená například výrobním číslem.
  • Při fyzické inventuře zásob zjišťujete skutečný počet zásob v předem určených jednotkách. Hodnotí se také, jestli jsou poškozené.
  • Pokud vedete pokladnu nebo ceniny (třeba kupony), provádíte u nich inventuru také. 

Výstupem inventury majetku je inventurní soupis – účetní záznam, který obsahuje specifika určená zákonem o účetnictví, například popis inventarizovaného majetku nebo podpisové záznamy odpovědných osob.

TIP: Při inventuře dávejte pozor na duplicitní počty účetních jednotek, vynechání některých položek majetku nebo správnou identifikaci měrných jednotek.

Výsledek skutečného stavu majetku následně porovnáte se stavem evidovaným v účetnictví. I proto je důležité, ať máte před začátkem fyzické inventury zaúčtované všechny doklady, které souvisí s pohybem majetku – přejdete tak zbytečným zmatkům.

Inventura není jen povinnost

Inventura je povinná pro podnikatele, kteří vedou účetnictví. Vnímejte ji i jako příležitost k posunutí podnikání nebo úpravě procesů ve firmě – dokáže totiž odhalit slabiny. Může pomoci vyřešit potíže s cash flow nebo vás nasměřuje k efektivnějšímu rozdělení financí.

Výsledkem inventury je ideálně vyrovnaný stav majetku. Reálně ale obvykle objevíte manko (záporný rozdíl) nebo přebytek. Výsledky pak musíte zanést do účetnictví, jako náklady či výnosy, ať evidovaný stav odpovídá skutečnosti.

Pokud inventura vyjde hůř, než jste čekali, můžete výsledek využít jako jeden z ukazatelů kvality práce svých zaměstnanců. Zjistíte třeba, že dochází například k častému poškozování zboží, nesprávné práci s materiálem a někdy i krádežím. 

Podnikejte bez potíží

Vyzkoušejte naši mini akademii pro začínající podnikatele, pomůže vám s překážkami v podnikání, i když už se byznysu chvíli věnujete. Dozvíte se víc o účetnictví, cenotvorbě i smlouvách.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek