Datum publikace 31. 08. 2022 Sdílet článek

Jak na odpočet darů z daní?

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 13
Náhledový obrázek

Řada lidí pravidelně poskytuje peněžní i nepeněžní dary na dobročinné účely. Víte ale, že si můžete dary odečíst z daní a potenciálně tak ušetřit nemalé peníze? Při splnění určitých podmínek totiž české zákony umožňují snížit si základ daně právě pomocí poskytnutí daru.

Pro které formy daru lze odpočet z daní využít?

Zákon o daních z příjmů připouští snížit si základ daně o peněžní i nepeněžní dary, u obou se ale připravte na nutnost hodnotu daru doložit. V případě peněžního daru je pro dárce proces nejjednodušší – stačí pouze poslat uvedenou částku v souladu se všemi pravidly (viz níže). 

U nepeněžních darů je oproti tomu třeba přesné vyčíslení hodnoty; například u hmotných darů tak můžete učinit na základě dokladu o koupi, případně na základě odhadu ceny srovnatelné věci v bazaru. U složitějších forem daru ale doporučujeme sehnat si znalecký posudek.

Pokud poskytujete dar jako podnikatelé, můžete darovat část svého obchodního majetku, případně i vlastní služby. V prvním jmenovaném případě myslete na nutnost upravit si základ daně, u služeb je pak vhodné uvést jejich běžnou hodnotu v darovací smlouvě.

Komu lze dar poskytnout?

Zákon o daních z příjmů ukládá pro odpočet darů z daní několik podmínek týkajících se příjemce. Obecně řečeno můžete dar poskytnout fyzické osobě, organizaci i právnické osobě, u fyzických osob je ale okruh povolených příjemců výrazně užší. U fyzické i právnické osoby platí, že musí mít sídlo na území ČR, členského státu EU nebo státu v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Dar fyzickým osobám

U fyzických osob si můžete od daní odečíst dary věnované následujícím FO:

 • poskytovatelé zdravotních služeb,
 • provozovatelé škol či školních zařízení,
 • provozovatelé zařízení pro péči o opuštěná nebo toulavá zvířata,
 • provozovatelé zařízení pro péči o ohrožená zvířata,
 • příjemci invalidního důchodu,
 • nezletilí závislí na péči jiné osoby.

Fyzickým osobám můžete poskytnout i dar na zdravotnické prostředky, avšak pouze do výše nehrazené zdravotní pojišťovnou v souladu s § 15 zákona č. 586/1992 Sb. Stejný zákon upravuje i dary pro majetek usnadňující zdravotně postiženým osobám vzdělávání a hledání práce.

Dar organizaci a právnické osobě

Odečíst z daní si můžete i dary poskytnuté určitým subjektům nebo právnickým osobám. I zde je ale třeba mít na paměti omezení uložená zákonem. Legislativa zde stanovuje, že odpočet darů ze základu daně se vztahuje na dary poskytnuté následujícím organizacím:

 • obce,
 • kraje,
 • organizační složky státu (tj. například ministerstva, soudy, krajské hygienické stanice nebo Kancelář prezidenta republiky.

Dále je odpočet z daní možný pro sponzorský dar právnickým osobám se sídlem na území ČR a právnickým osobám pořádajícím veřejné sbírky na následující účely:

 • věda, vzdělávání, výzkum a vývoj,
 • školství a kultura,
 • policie a požární ochrana,
 • ochrana a podpora mládeže,
 • ochrana a podpora zvířat,
 • sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní účely,
 • podpora registrovaných církví a náboženských společností,
 • podpora politických stran a hnutí včetně evropských politických stran a nadací.

V řadě případů je proto výhodnější dar poskytnout nikoliv přímo danému subjektu, nýbrž k tomu určené právnické osobě (typicky se jedná o neziskové organizace zaměřené na konkrétní účel).

Jaká je maximální výše daru a kolik lze odečíst?

Při splnění výše uvedených podmínek si můžete dar odečíst pouze v případě, že úhrnná hodnota darů v daném zdaňovacím období nepřesáhne 2 % ze základu daně a/nebo činí alespoň 1000 Kč. Jelikož se zde bavíme o úhrnné hodnotě, jednotlivé dary mohou být nižší a rozhoduje pouze jejich součet za dané zdaňovací období (typicky kalendářní rok). Celkově si pak můžete odečíst maximálně 15 % základu daně.

Rovněž mějte na paměti, že za kalendářní rok si můžete odečíst z daní pouze skutečně poskytnuté dary. Nestačí proto mít pouze podepsanou darovací smlouvu – plnění musí do konce daného zdaňovacího období skutečně proběhnout (tj. například u peněžního daru je nutné peníze vyplatit).

Potvrzení daru

Při uplatnění daru jste povinni prokázat dar, výši i jeho účel. Tyto informace se uvádějí v potvrzení o poskytnutí daru, které vám poskytne příjemce. Potvrzení nemá přesně danou formu, musí ale obsahovat následující údaje:

 • identifikace příjemce daru,
 • vyčíslení hodnoty daru v Kč,
 • předmět daru, tj. konkrétní popis darované věci (peníze, věcný dar, poskytnutá služba aj.),
 • co možná nejkonkrétnější vymezení účelu daru,
 • datum poskytnutí daru.

Alternativně může jako potvrzení posloužit darovací smlouva a/nebo výpis z bankovního účtu.

Dary v daňovém přiznání

Samotné odečtení darů z daní provádíte v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období. Zde na příslušný řádek zapište hodnotu všech darů a k přiznání přiložte všechna potřebná potvrzení. Zbytek daňového přiznání vyplňte obvyklým způsobem. Zde vám ušetří mnoho práce online fakturační program iDoklad, který vám umožní vygenerovat si podklady pro přiznání několika kliknutími.

Vedle iDokladu vám pak nabídneme i pomocnou ruku do začátků v podnikání ve formě Mini akademie – online souboru 30 videí o celkové délce přes 8 hodin, kde naleznete mnoho užitečných rad a tipů z každodenní podnikatelské praxe. Pro začínající podnikatele je pak vstup do Mini akademie zdarma.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek