Datum publikace 14. 04. 2022 Sdílet článek

Jak na registraci k DPH v 5 krocích

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 16
Náhledový obrázek

Přihlášení k platbě DPH

Plátcem DPH se musíte stát, pokud máte obrat nad milion korun za 12 po sobě jdoucích měsíců nebo pokud jste tzv. identifikovanou osobou k DPH – tedy když podnikáte mezinárodně v rámci EU a přijímáte zboží či služby ze zahraničí nebo je tam dodáváte. Pak platíte DPH z přeshraničního obchodu, v domácím podnikání zůstáváte neplátcem.

Někdy se vám vyplatí stát se plátcem DPH dobrovolně. V každém případě se k platbě DPH musíte přihlásit.

1. krok – podejte si přihlášku k registraci

Pokud se chcete nebo musíte stát plátcem DPH, nejdříve vyplňte přihlášku k registraci k DPH. Přihláška k DPH se podává pouze elektronicky prostřednictvím daňového portálu.

2. krok – dodejte úřadu potřebné přílohy

Spolu s přihláškou pošlete přílohy dokládající údaje v ní uvedené. Není to povinné, ale pokud tak neučiníte a finanční úřad si bude chtít některé informace ověřit, vyzve vás k doplnění. Chcete-li komunikaci s úřadem urychlit, doporučujeme podklady dodat zároveň s přihláškou.

Zákon nestanovuje povinné dokumenty, obvykle jsou to ale doklady o:

 • splnění podmínky k registraci – k tomu slouží příloha přihlášky k registraci – informace o ekonomické činnosti a k ní doložené materiály (např. vypracované projekty, obchodní plány, rámcové smlouvy, faktury),
 • obratu za posledních 12 měsíců (vydané a přijaté faktury),
 • skutečném sídle (např. smlouva o pronájmu kanceláře),
 • bankovních účtech (smlouva o vedení účtu, potvrzení banky o vlastníkovi účtu).

Prověřováním se úřad snaží zabránit vstupu rizikových podnikatelů do systému DPH a omezit daňové podvody.

3. krok – dodržte povinné lhůty

Jakmile vám vznikne povinnost registrace k DPH, přihlášku musíte podat do 15. dne následujícího měsíce. Pokud tedy překročíte milionový obrat v únoru, do 15. března se musíte k registraci přihlásit.

Finanční úřad má poté 30 dní na rozhodnutí o registraci, případně na vyžádání dalších dokumentů potřebných k rozhodnutí. Následně vystaví Osvědčení o registraci k DPH.

4. krok – staňte se plátcem DPH

Plátcem DPH jste od 1. dne měsíce následujícího po odeslání přihlášky – bez ohledu na to, zda jste přihlášku stihli podat včas a zda vás finanční úřad už stihl zaregistrovat. V případě z příkladu uvedeného výše by to bylo od 1. dubna.

Pokud se přihlašujete dobrovolně, plátcem daně se stanete den po doručení Osvědčení o registraci.

5. krok – seznamte se s povinnostmi plátce

Jako plátce DPH máte následující povinnosti:

 • vystavovat daňové doklady,
 • vést daňovou evidenci,
 • archivovat daňové doklady i evidenci po dobu 10 let,
 • podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení (u mezinárodního podnikání i souhrnné hlášení).

TIP: Čtěte, na co nezapomenout ve faktuře pro plátce DPH.

Zastavme se u posledního bodu. Po registraci k platbě DPH se automaticky stanete měsíčním plátcem DPH – každý měsíc tedy musíte odvádět DPH, ale také podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Pro všechny úkony platí termín 25. den daného měsíce.

V některých případech se můžete rozhodnout změnit zdaňovací období z měsíce na čtvrtletí, daňové přiznání a kontrolní hlášení pak podáváte 4x ročně. Požádat o změnu můžete, pokud:

 • váš obrat v posledním kalendářním roce nepřesáhl 10 milionů Kč,
 • nejste nespolehlivým plátcem,
 • nejste skupina (osoby registrované k DPH společně – např. jednatelé firmy),
 • změnu oznámíte do konce ledna příslušného kalendářního roku.

Přiznání k DPH i kontrolní hlášení vám usnadní fakturační program iDoklad. Připravená data odtud snadno nahrajete na Daňový portál.

Jak správně postupovat při registraci k DPH? 

Registrací k DPH, následnou fakturací a podáváním přiznání i kontrolního hlášení vás provede naše mini akademie. Pro začínající podnikatele je zdarma a dozvíte se v ní všechno o daních, cenotvorbě, účetnictví a dalších oblastech, ve kterých podnikatelé často chybují.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek