Datum publikace 15. 02. 2022 Sdílet článek

Jak začít podnikat jako OSVČ v zemědělství, autodopravě, gastronomii a dalších oborech

Author Seyfor, a. s. 8 minut čtení 0
Náhledový obrázek

S iDokladem fakturují podnikatelé, kteří si vydělávají v dílně, venku, u počítače i na cestách. Proto jsme připravili přehled povinností v začátcích pro vybrané profese. Zjistěte, co a jak musíte zařídit, abyste se mohli pustit do podnikání jako OSVČ. A pokud vás zajímá nějaký jiný obor, napište nám, článek doplníme.

Základní pravidla pro podnikatele jako založení živnosti, přihláška k povinným pojištěním nebo volba mezi účetnictvím a daňovou evidencí jsme do detailu popsali v jiném článku. Pokud vás zajímají tyto aspekty, začněte právě tam.

Zvolte obor, který vás zajímá

Jak začít podnikat na Amazonu

Podnikání na internetu láká čím dál víc lidí. Každou minutu se na Amazonu zaregistrují 2 noví prodejci a dohromady jich největší internetové tržiště využívá přibližně 6,5 mil. Dělají to kvůli osvědčenému technickému řešení, přes které mohou své zboží prodávat prakticky do celého světa – klidně už za pár hodin po registraci.

Pokud chcete také podnikat na Amazonu, zvážte pár věcí:

1. Neexistuje jeden Amazon. Každé tržiště (např. amazon.com, amazon.de, amazon.fr atd.) funguje samostatně. Celkem je takových obchodních platforem 19.

2. Na Amazonu můžete prodávat dvěma způsoby:

Varianta FBM (Fulfillment by Merchant) znamená, že vy jako prodejci zajišťujete veškerou logistiku. Zákazník si sice zboží objedná přes platformu Amazon, ale vy ho sami zabalíte, odešlete z vlastního skladu, staráte se o komunikaci se zákazníky a řešíte vratky nebo reklamace. 

S prodejem můžete začít ihned po tzv. zalistování vašeho zboží na web. Musíte však mít v zemi, kam zboží prodáváte, adresu pro zasílání vratek a reklamací.

U varianty FBA (Fulfillment by Amazon) zajišťuje všechno Amazon, vy jen doručíte zboží do jeho logistického centra.

Tímto působíte pro potenciální kupce důvěryhodněji, proto získáte přístup i k tzv. Amazon Prime zákazníkům. Musíte však splnit přísná pravidla pro balení nebo dostupnost zboží a také se musíte registrovat k DPH v zemi, kde své zboží uskladňujete.

3. Před Amazon vystupujete buď jako Vendor, nebo Seller. Pro začínající prodejce je výhodnější status Seller.

4. Amazon od vás vybírá různé poplatky. Platíte za zřízení a vedení účtu, provizi z každého prodeje (bývá to do 15 % ceny zboží), v případě FBA varianty spolupráce hradíte i poplatek za skladování a dopravu.

Cestu k více než 300 milionům potenciálních zákazníků začněte registrací na webu Amazon.

Jak začít podnikat v autodopravě

Základní podmínkou k provozování autodopravy je koncese. Jedná se o speciální povolení, které vám vydá živnostenský úřad.

Koncesi můžete získat na 4 typy autodopravy:

 • přeprava zvířat a věcí náklaďáky o hmotnosti nad 3,5 tuny (tzv. kamionová doprava),
 • přeprava zvířat a věcí náklaďáky o hmotnosti do 3,5 tuny,
 • přeprava 9 a více lidí,
 • přeprava do 9 lidí.

Speciální kategorií je pak převoz nebezpečného odpadu, pro který potřebujete oprávnění k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Pokud o koncesi žádáte jako podnikající fyzická osoba, bude po vás živnostenský úřad chtít:

 • jméno a příjmení,
 • státní občanství,
 • bydliště,
 • rodné číslo,
 • IČ,
 • sídlo,
 • adresu provozovny,
 • výpis z Rejstříku trestů.

Kompletní návod na zřízení koncese si přečtěte na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. 

TIP: Rozjezd podnikání vám usnadní mini akademie pro začínající podnikatele. Vstoupíte do ní zdarma a najdete tam více než 30 videí od zkušených lektorů, kteří vám poradí, jak se vyhnout nejčastějším problémů v účetnictví, daních, cenotvorbě nebo smlouvách. Přesvědčte se sami.

Jak začít podnikat v gastronomii (např. cukrářství, pohostinství) 

Podnikání v gastronomii se řadí k řemeslným živnostem. Abyste se do něho mohli pustit, musíte prokázat odbornou způsobilost – buď vy sami, nebo s pomocí odpovědného zástupce. Živnostenskému úřadu postačí například výuční list v oboru gastronomie nebo doložená praxe v oboru – bez vzdělání potřebujete alespoň 6 let.

Pokud chcete prodávat alkoholické nápoje s více než 15% podílem alkoholu, potřebujete i koncesi na prodej alkoholu – získáte ji na živnostenském úřadě.

Od prvního dne budete potřebovat i potravinářský průkaz (někdy se označuje také jako zdravotní průkaz nebo zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství). Získáte ho u obvodního lékaře, který prověří, že nemáte infekční chorobu. Ujistěte se, že vám lékař vydal průkaz na dobu neurčitou, nebudete muset opakovaně prodlužovat jeho platnost.

Myslete také na kolaudaci podnikatelských prostor. Provozovna musí splňovat hygienické i technické normy – jsou poměrně detailní a patří tam například:

 • zásobování pitnou vodou,
 • větrání,
 • vytápění,
 • osvětlení,
 • hygienické zázemí pro personál a hosty (záleží i na kapacitě provozovny),
 • skladování potravin,
 • nakládání s odpady aj.

Nejjednodušší je proto začít v místě, ve kterém už fungoval gastroprovoz. Pokud se místo používalo k jiným účelům, čeká vás jednání se stavebním úřadem, hygienou nebo hasiči.

Jak začít podnikat jako kosmetička

Na kosmetičky se vztahují velmi podobné povinnosti jako na gastroprovoz (píšeme o nich výše).

Abyste získali živnost, potřebujete prokázat odbornost. Zařídíte to:

 • buď složením profesní zkoušky (ukončená SOŠ, SŠ nebo dodatečně absolvovaná zkouška), 
 • nebo dokončením rekvalifikačního kurzu.

Pokud jste si vybrali druhou cestu, musíte mít i garanta, který se za vás aspoň na 1 rok zaručí.

K podnikání potřebujete i potravinářský průkaz (někdy se označuje jako zdravotní průkaz), který získáte od svého lékaře.

Přísná regulace se vztahuje i na vybavení salónu. Musíte splnit řadu hygienických a technických norem, kam patří například:

 • zásobování pitnou vodou,
 • větrání,
 • vytápění,
 • osvětlení,
 • hygienické zázemí pro personál a hosty (záleží i na kapacitě provozovny),
 • nakládání s odpady aj.

Proto pro vás bude nejlepší, pokud otevřete salón v místě, kde dříve pracovala jiná kosmetička. Jinak se nevyhnete nové kolaudaci prostor, ke které se vyjadřuje stavební úřad, krajská hygiena nebo hasiči.

Jak začít podnikat v úklidu

Z pohledu právních předpisů se podnikání v úklidu říká Oblast služeb pro domácnost – patří tam i žehlení, praní a podobné činnosti.

Dobrou zprávou je, že se jedná o volnou živnost. To znamená, že pro podnikání nepotřebujete odborné vzdělání nebo praxi.

Stačí vám tedy splnit povinnosti spojené s ohlášením živnosti – detailně jsme postup podnikání na živnostenský list popsali v samostatném článku.

V praxi vám doporučujeme, abyste si jako předmět podnikání při jednání na živnostenském úřadě zapsali následující 3 položky:

 • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí (můžete pak uklízet i kanceláře nebo nebytové prostory),
 • praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží (můžete tuto činnost pro druhé vykonávat i u sebe doma),
 • poskytování služeb pro rodinu a domácnost.

Jak začít podnikat v zemědělství

Pod zemědělství spadá široká škála zaměření od tzv. rostlinné výroby, přes chov zvířat až po chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví nebo lesnictví. Podnikání v zemědělství se řídí zákonem o zemědělství a tudíž není nezbytné vlastnit živnostenské oprávnění.

Klíčem k podnikání v zemědělství je zápis v Evidenci zemědělského podnikatele, kterou spravuje Ministerstvo zemědělství – vyřídíte to na radnici obce s rozšířenou působností, rozhoduje adresa vašeho trvalého bydliště.

 • Výjimku z registrace mají zemědělci, kteří se zabývají pěstitelstvím nebo chovatelstvím jen příležitostně a mají z prodeje příjmy nižší než 30 tis. Kč za kalendářní rok.

Pokud se jako podnikající fyzická osoba zapíšete i do obchodního rejstříku, musíte vést účetnictví. Pokud ne, máte na výběr, jestli povedete daňovou evidenci, účetnictví, nebo využijete paušální výdaje – jako zemědělec uplatníte výdajový paušál 80 % (o výdajových paušálech máme na blogu samostatný článek).

Víc se dozvíte v mini akademii

Odborníci na daně, účetnictví nebo cenotvorbu vám srozumitelně vysvětlí, jak začít podnikat. Přístup k více než 30 videím máte jako začínající podnikatel zdarma. Pusťte se do toho.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek