Datum publikace 02. 02. 2022 Sdílet článek

Jak začít podnikat: podívejte se, jak zvládnout potřebnou administrativu

Author Seyfor, a. s. 8 minut čtení 171
Náhledový obrázek

Registrace živnosti, přihlášení k platbě důchodového a zdravotního pojištění nebo rozhodnutí, jak evidovat doklady. To jsou některé povinnosti, které přináší začátky podnikání. Většinu z nich vyřešíte jediným formulářem. Podívejte se proto, jak začít podnikat zcela od nuly.

V řadě oborů můžete začít podnikat i bez peněz. Potřebujete jen své znalosti, dovednosti a základní vybavení.

Přesto nestačí jen sednout k počítači a pustit se do programování nebo si založit e-shop. Ve většině případů musíte nejdřív požádat o živnostenské oprávnění.

Kdy můžete podnikat bez živnostenského oprávnění

V některých případech můžete s podnikáním začít i bez živnostenského listu. Týká se to například:

 • podnikání v zemědělství (musíte se ale zaregistrovat na obecním úřadě);
 • autorské činnosti;
 • herců, hudebníků a dalších nezávislých povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů;
 • činností a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým musíte zpravidla absolvovat státní zkoušku – sem patří daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, tlumočníci, ale také přírodní léčitelé a další obory.

Jak začít podnikat na živnostenský list

Živnostenské oprávnění potřebujete u většiny oborů. A často je výhodnější zařídit si jej i v případě, že tuto povinnost nemáte – například při podnikání v zemědělství. V daňovém přiznání díky tomu využijete vyšší výdajové paušály.

Jak tedy začít podnikat na živnostenský list?

V první řadě musíte zajít na živnostenský úřad a požádat o živnostenské oprávnění. Za jeho vyřízení zaplatíte 1 000 korun. Úředník pak s vámi vyplní jednotný registrační formulář, ve kterém stanovíte zaměření svého podnikání.

Základní dělení je na:

 • živnosti ohlašovací – u nich stačí pouze ohlásit podnikání na živnostenském úřadě;
 • a živnosti koncesované – sem patří zejména podnikání, u kterého potřebujete souhlas příslušného orgánu státní správy (například souhlas krajské hygienické stanice k provozování pohřební služby nebo souhlasné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj se založením cestovní kanceláře).

Ohlašovací živnosti se dále člení na:

 • volné,
 • řemeslné
 • a vázané.

Nejjednodušší je situace v prvním případě. Spadají sem činnosti, u kterých nepotřebujete žádný doklad o vzdělání ani o případné praxi.

U řemeslných živností musíte svou způsobilost dokázat doklady o dokončeném vzdělání v daném oboru nebo alespoň šestiletou praxí.

Také vázané živnosti vyžadují prokázání odborné způsobilosti. Konkrétní činnosti i zákonné požadavky jsou definované v příloze č. 2 živnostenského zákona. Patří sem například masérské služby, provozování autoškoly nebo účetní poradenství.

Do které skupiny se zařadíte, tedy záleží na oboru vašeho podnikání. Pokud si nejste jistí, do které kategorie vaše živnost spadá, úředníci vám poradí.

Jak se přihlásit k povinnému pojištění

Vyplněním jednotného registračního formuláře požádáte o živnostenské oprávnění a zároveň se přihlásíte k:

 • dani z příjmu,
 • platbě důchodového pojištění (sociální pojištění)
 • a k platbě zdravotního pojištění.

Nemusíte tak kvůli nahlášení živnosti chodit na správu sociálního zabezpečení ani do zdravotní pojišťovny.

V prvním roce podnikání platíte na důchodové i na zdravotní pojištění minimální zálohy. Jejich výše se každý rok mění a vypočítáte ji následujícím způsobem:

 • U důchodového (sociálního) pojištění je minimální záloha 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné hrubé mzdy – pro rok 2022 to bude 2 841 Kč.
 • U zdravotního pojištění tvoří zálohy 13,5 % z poloviny průměrné hrubé mzdy – v roce 2022 tedy budou 2 627 Kč.

Jak začít podnikat a vyřešit účetnictví

Hned na počátku podnikání si stanovte, jakým způsobem budete řešit účetnictví a daně. Odvíjí se od toho další práce s doklady. Na výběr máte:

 • paušální daň, kdy evidujete své příjmy a každý měsíc zaplatíte najednou zálohu na daň, důchodové i zdravotní pojištění;
 • evidenci příjmů a pohledávek, při které evidujete příjmy, zatímco výdaje odečítáte pomocí příslušného paušálu;
 • daňovou evidenci, kdy evidujete kromě příjmů také skutečné výdaje;
 • a účetnictví, ve kterém se zajímáte zejména o náklady a výnosy – tato varianta je administrativně nejnáročnější.

Když začínáte podnikat od nuly, je často nejvhodnější evidence příjmů a pohledávek. Na rozdíl od paušální daně umožňuje v daňovém přiznání využít odpočty a zvýhodnění – a snížit si tak daňový základ. Zároveň je jednodušší než daňová evidence a účetnictví.

Pokud se pro tuto variantu rozhodnete, stačí vám evidovat vydané faktury a přijaté platby. Obvykle je ale vhodné zaznamenávat si také výdaje spojené s podnikáním. Snadno tak zjistíte, jestli se vám víc nevyplatí daňová evidence.

Registraci k DPH většinou nepotřebujete

Když začínáte podnikat, můžete se zaregistrovat i k DPH. Pro většinu podnikatelů je však lepší na DPH nespěchat. Znamená totiž mnoho povinností navíc.

Dobrovolná registrace k DPH se vám vyplatí, především když:

 • odebíráte zboží nebo služby od plátců DPH – můžete si pak odečíst daň na vstupu a cena nákupu klesne o zaplacenou DPH;
 • jsou vaši zákazníci většinou plátci DPH – získají tak možnost odečíst si DPH a díky tomu pro ně budou nákupy u vás výhodnější;
 • nakupujete zboží v České republice a prodáváte ho podnikatelům v jiných státech Evropské unie nebo koncovým zákazníkům mimo Evropskou unii;
 • dodáváte služby podnikatelům a firmám se sídlem v jiných státech Evropské unie.

Ve většině ostatních případů je lepší s registrací k DPH počkat, dokud vám tuto povinnost neuloží zákon. Tedy například dokud váš obrat nepřesáhne 1 milion korun za předchozích 12 měsíců.

Jak začít podnikat: faktury

Pokud začínáte podnikat od nuly, musíte řešit také fakturaci. Jak vystavit svou první fakturu vám proto poradíme v článku Začínáte podnikat? Podívejte se, co musí obsahovat faktura.

Nebo navštivte naši mini akademii pro začínající podnikatele. Experti na účetnictví, daně a podnikatelské právo vás pomocí krátkých videokurzů naučí základy podnikání a nezbytné administrativy.

Jak začít podnikat při zaměstnání

Když začínáte podnikat při zaměstnání nebo třeba na mateřské, je situace o trochu složitější. Pokud chcete podnikat ve stejném oboru jako váš zaměstnavatel, potřebujete jeho písemný souhlas. Zaměstnavatel ho navíc může vzít kdykoliv zpět.

Potíže nastanou také v případě, že jste u zaměstnavatele podepsali takzvanou konkurenční doložku. V takovém případě nesmíte pracovat ve stejném oboru ještě rok po odchodu ze zaměstnání.

U státních zaměstnanců je souhlas zaměstnavatele nutností bez ohledu na obor podnikání.

Další postup je stejný jako u podnikání „na plný úvazek“. Na živnostenském úřadu tedy vyplníte jednotný registrační formulář a založíte si příslušnou živnost.

U podnikání při zaměstnání nebo na mateřské v prvním roce neplatíte zálohy na důchodové ani na zdravotní pojištění. Obě zaplatíte jednorázově po podání přehledu o příjmech a výdajích.

Tento přehled musíte podat do konce dubna v roce, který následuje po prvním roce podnikání. Pokud tedy začnete podnikat v roce 2022, přehled o příjmech a výdajích podáte do konce dubna 2023.

Zdravotní pojištění platíte souhrnně i v následujících letech. A to dokud máte podnikání jako vedlejší výdělečnou činnost.

Naopak u sociálního pojištění hradíte od druhého roku podnikání pravidelné měsíční zálohy, které vám stanoví správa sociálního zabezpečení.

Důchodové pojištění a zálohy na něj ale platíte pouze v případě, že vaše příjmy z podnikání přesáhnou takzvanou rozhodnou částku. Pro rok 2022 je 93 387 korun.

Pokud jste ale podnikali jen část roku, rozhodná částka se sníží o jednu dvanáctinu za každý měsíc, kdy jste živnost nevykonávali.

V začátcích podnikání pomůže mini akademie

Pokud tedy přemýšlíte, jak začít podnikat – třeba i bez peněz – nemusíte se ničeho bát. S nezbytnou administrativou si snadno poradíte.

I s pomocí naší mini akademie pro začínající podnikatele. Vysvětlíme vám v ní vše, co potřebujete znát. A začátky podnikání tak budou mnohem snazší.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek