Datum publikace 02. 09. 2022 Sdílet článek

Kdo je tichý společník a jak jej získat?

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 4
Náhledový obrázek

Tichá společnost představuje na první pohled záludný, ale ve skutečnosti zcela legální prostředek, s jehož pomocí může podnikatel pro svou firmu získat prostředky navíc. Stačí jen uzavřít dohodu s třetí osobou bez nutnosti ohlášení na úřadu a tichá společnost je na světě. To ovšem neznamená, že by tichý společník neměl svá práva a povinnosti.

Kdo je to tichý společník

Tento pojem úzce souvisí s institutem tzv. tiché společnosti, jejíž vytvoření umožňuje občanský zákoník (konkrétně předpis č. 89/2012 Sb). Ta vzniká na základě smlouvy mezi podnikatelem a třetí osobou, a její tichost odkazuje na skutečnost, že její založení není třeba ohlašovat nebo registrovat (tj. na založení tiché společnosti nepodléhá povinnosti zapsat se do obchodního rejstříku).

Za zmínku stojí i to, že smlouva o tichém společníkovi nemusí mít písemnou formu a teoreticky si proto vystačíte s ústní dohodou. Vzhledem k závazkům ze smlouvy plynoucích ale písemnou formu důrazně doporučujeme. Jako tichý společník se pak označuje fyzická nebo právnická osoba podílející se na podnikání podnikatele, se kterým dotyčný smlouvu uzavřel.

Jaké má tichý společník v s. r. o. povinnosti?

Základním závazkem tichého společníka je vložení vkladu, skrze nějž se bude podílet na podnikatelských výsledcích. Vklad může mít hmotnou, nehmotnou, zuživatelnou i nezuživatelnou formu, případně může být zastupitelný i nezastupitelný. Obecně řečeno proto lze jako vklad využít i právo, majetkovou hodnotu nebo nemovitost. V každém případě platí, že k předmětu vkladu získává podnikatel vlastnické právo v okamžik vzniku tiché společnosti.

Pokud je vkladem nemovitost, podnikatel k ní má po dobu trvání existence tiché společnosti užívací i požívací právo. Ať už je ale vkladem cokoliv, u tichého společníka není povinnost nechat si vklad ocenit znalcem. V případě, že hodnota vkladu není zřejmá, by si proto měli podnikatel a tichý společník hodnotu vkladu stanovit ve smlouvě.

Za zmínku stojí i ustanovení, podle kterého tichý společník ručí za dluhy podnikatele, pokud je jeho jméno uvedeno ve jménu či obchodní firmě daného podnikatele. Stejná situace nastává i tehdy, pokud podnikatel jedná se třetí osobou o uzavření smlouvy a tichý společník této osobě sdělí, že podniká společně s podnikatelem.

Jaká jsou naopak práva tichého společníka?

Na základě svého vkladu má tichý společník právo účastnit e podnikání s. r. o. Zde mu náleží podíl ze zisku, ale i zároveň se musí podílet i na případných ztrátách. Výši účastu na ztrátách určuje buď výše vkladu, případně ujednání ve smlouvě. 

V případě, že by podíl tichého společníka na ztrátě dosáhl výše jeho vkladu, pak dochází ke zrušení tiché společnosti. K němu nedojde pouze v případě, kdy tichý společník podíl na ztrátě uhradí nebo doplní svůj vklad. Zde stojí za zmínku, že dle zákona není brán zřetel na případné ujednání, které podíl na ziscích a ztrátách vylučuje.

Vedle účasti na podnikání má tichý společník ze zákona právo na stejnopis účetní závěrky za dané účetní období, případně může nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů. Druhé jmenované právo lze nicméně smluvně omezit či jej úplně zrušit.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Tichá společnost – náležitosti smlouvy a zánik

Jak bylo řečeno výše, vztah mezi tichým společníkem a podnikatelem vzniká na základě vzájemné smlouvy. Ta nemá ze zákona danou formu, vždy ale musí obsahovat následující údaje:

  • výše a druh vkladu tichého společníka,
  • lhůtu pro složení vkladu a způsob jeho předání podnikateli,
  • možnosti užívání vkladu podnikatelem,
  • podíl tichého společníka na zisku a ztrátě.

Smlouvu o tiché společnosti lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou. Zánik smlouvy (a tím i tiché společnosti) pak může nastat buď s koncem platnosti smlouvy, případně na základě písemné či ústní výpovědi jedné ze stran. Konec smlouvy nastane i v následujících případech:

  • podnikatel ukončí podnikání,
  • je rozhodnuto o úpadku podnikatele nebo tichého společníka,
  • podíl tichého společníka na ztrátě dosáhne výše jeho vkladu.

Kdy se tichý společník vyplatí?

Ze své povahy je institut tiché společnosti užitečný v začátcích podnikání, kdy podnikatel často musí činit velké investice „do začátku“. Časté je i využití tichých společníků v případě, kdy se podnikatel dostane do nesnází a potřebuje finanční výpomoc (např. náhlé snížení poptávky či požár provozovny). Výhodou tichého společníka je zde právě jeho tichost, kdy se o vzniku tiché společnosti nemusí nikdo jiný dozvědět a podnikatel tak může finance získat diskrétně.

Do začátků vám pomůžeme i my

Nejen tichý společník může být vítanou pomocí s prvními kroky ve světě podnikání. Neméně užitečný může být i online fakturační program iDoklad, který podnikatelům umožní veškerou fakturaci vyřizovat rychle, bezpečně a plně elektronicky. Díky shromažďování všech informací a dokladů na jednom místě máte vždy přehled o klientech, nákladech i příjmech, samotné faktury pak můžete vystavovat během několika vteřin. Podklady pro daňové přiznání následně vygenerujete několika kliknutími.

Pro pohodlnější vstup do podnikání pak nabízíme i Mini akademii – online soubor 30 videí o celkové délce přes 8 hodin, ve kterém naleznete mnoho užitečných rad, tipů a triků týkajících se každodenní podnikatelské praxe. Pro začínající podnikatele je navíc vstup do Mini akademie zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 71
Přečíst článek