Datum publikace 22. 11. 2022 Sdílet článek

Na co nezapomenout v souhrnném hlášení DPH?

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 4
Náhledový obrázek
Dodáváte zboží či poskytujete služby v jiných státech EU? Pak se nevyhnete tzv. souhrnnému hlášení týkající se daně z přidané hodnoty. Přečtěte si, co to vlastně souhrnné hlášení je, co musí obsahovat a zda se týká i vašeho podnikání.

Co je souhrnné hlášení a kdy se podává?

Jedná se o dokument, který v členských státech Evropské unie slouží k ověření zdanění poskytnutého plnění. Jinými slovy se jedná o potvrzení, že jste řádně zdanili poskytnuté zboží či služby. Povinnost jej podávat mají všichni podnikatelé přihlášení k DPH na území EU, kteří dodávají zboží či poskytují služby do dalšího státu eurozóny.

Co se konkrétních případů týče, povinnost podat souhrnné hlášení vás čeká v následujících případech:

 • dodali jste zboží plátci DPH v jiném státu EU,
 • přemístili jste svůj obchodní majetek do jiného státu EU,
 • poskytli jste službu s místem plnění v jiném státě EU a příjemce služby je plátce daně.

Z výše uvedeného vymezení pak plynou i případy, kdy souhrnné hlášení podávat nemusíte. Pokud například v ČR provozujete elektronický obchod a dodáte zboží občanovi Německa, nic podávat nemusíte. Pokud je ale tento občan plátcem DPH, již se papírování nevyhnete.

Souhrnné hlášení a neplátci DPH

S posledním bodem uvedeným výše souvisí i výjimka, která se týká neplátců DPH v režimu tzv. identifikovaných osob. Pokud coby identifikovaná osoba poskytnete službu s místem plnění v jiném členském státu EU, platí povinnost podávat souhrnné hlášení i pro vás. Jen pro pořádek dodáme, že identifikované osoby mají ze zákona povinnost se do 15 dnů registrovat, oproti plátců DPH ale přihlášku nemusíte podávat elektronicky. Rovněž také musíte odpovídajícím způsobem vést evidenci výdajů.

Jak často se souhrnné hlášení podává?

Ve všech případech platí, že hlášení podáváte pouze pokud k tomu máte důvod (tj. nelze podat nulové hlášení), a to nejpozději do 25 dnů po konci kalendářního měsíce, kde došlo k plnění. Plátci DPH poskytující v rámci EU pouze služby podávají hlášení ve stejné lhůtě, jako daňové přiznání. Pokud ale dodáváte zboží (tj. pro podání souhrnného hlášení máte jiný důvod než poskytování služeb), platí pro vás mírně odlišná pravidla a hlášení podáváte za každý kalendářní měsíc daného kalendářního čtvrtletí. Lhůta zde činí 25 dní od konce měsíce, ve kterém jste zboží dodali.

Co je třeba do souhrnného hlášení k DPH vyplnit?

Souhrnné hlášení se podává pouze elektronicky prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy či datové schránky. Formulář nazvaný Souhrnné hlášení – VIES se skládá celkem ze tří oddílů:

 • Oddíl A: identifikace plátce a období, za které je hlášení podáno,
 • Oddíl B: vyplnění hodnot DPH,
 • Oddíl C: identifikace a podpis plátce (případně oprávněné osoby, pokud podáváte hlášení za právnickou osobu).

V oddílu B pak na vás čeká několik částí, kde postupně vyplníte následující údaje:

Kód země EU, kde sídlí příjemce vašeho zboží či služeb,

 • DIČ příjemce zboží či služeb,
 • Kód plnění určující důvod, kvůli kterému hlášení podáváte (0 = dodání zboží, 1 = přemístění obchodního majetku, 2 = zboží dodané třetí straně v rámci Evropského společenství, 3 = poskytnutí služby),
 • Počet plnění neboli počet dokladů vystavených ke každému dodanému zboží/poskytnuté službě,
 • Celková hodnota plnění v Kč, zaokrouhlená nahoru na celé koruny.

Co když v souhrnném hlášení udělám chybu?

Pokud v souhrnném hlášení zjistíte chybu až po jeho podání (např. jste našli fakturu, kterou nemáte započítanou), nic se neděje. Pro řešení tohoto problému slouží tzv. následné souhrnné hlášení – zde se lze setkat i s pojmy dodatečné souhrnné hlášení nebo opravné souhrnné hlášení. To můžete dodat nejpozději 15 dní od odhalení chyby. Opravu údajů můžete provést třemi způsoby v závislosti na povaze chyby:

 1. vložením nového řádku vyplněním odpovídajících údajů,
 2. stornováním daného řádku skrze zaškrtnutí políčka „Storno řádek“
 3.  stornováním řádku a jeho nahrazením novým, správně vyplněným řádkem.

Hlášení následně pošlete stejným způsobem jako jeho předchozí verzi.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Souhrnné hlášení k DPH snadno a rychle s iDokladem

Pokud se ve výše uvedeném ztrácíte a obáváte se dlouhého a pracného vypisování, máme pro vás řešení. S online fakturačním programem iDoklad můžete souhrnné hlášení zpracovat během chvilky. Potřebujete jen tři věci:

 1. používat v iDokladu členění DPH,
 2. mít v iDokladu vystavené faktury a dobropisy pro plátce DPH ze zemí EU,
 3. využívat v daných dokladech členění řádků 20, 21 a 31 přiznání k DPH.

Pak už jen stačí v odpovídající záložce vybrat možnost Souhrnné hlášení, zvolit požadované období a potvrdit. iDoklad do souhrnného hlášení automaticky vygeneruje kódy plnění a následně vám umožní hlášení odeslat přímo z rozhraní programu. Více informací naleznete v podrobném návodu o tom jak podat souhrnné hlášení.

Pomůžeme i jinde

Souhrnné hlášení je jen jedním z mnoha záležitostí, které vás na podnikatelské dráze čekají. Pokud se nechcete v džungli pravidel a nařízení ztratit, využijte Mini akademii – online soubor 30 videí o celkové délce přes 8 hodin, kde naleznete mnoho užitečných tipů, triků a rad z každodenní podnikatelské praxe. Pro začínající podnikatele je přístup k Mini akademii zcela zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek