Datum publikace 25. 03. 2022 Sdílet článek

Paušální daň 2022: Co to je a komu se vyplatí?

Author Seyfor, a. s. 6 minut čtení 2
Náhledový obrázek

OSVČ mají od 1. ledna 2021 možnost přihlásit se k tzv. paušální dani. Ta umožňuje veškeré daňové povinnosti splnit jednou platbou v pevně stanovené výši, která pokrývá daň z přijmu i sociální a zdravotní pojištění.  

Jak vysoká je paušální daň?  

Paušální daň za rok 2021 činila 5 468 Kč, od ledna 2022 se ale zvýšila na 5 994 Kč měsíčně při následovném rozdělení: 

  • zdravotní pojištění: 2 627 Kč, 
  • pojistné na sociální zabezpečení: 3 267 Kč, 
  • symbolická daň z příjmů: 100 Kč (slouží jako kompenzace vyšších odvodů na sociální pojištění).

Platba daně paušální částkou tak ročně činí 71 928 Kč. Zde se ale sluší dodat, že výše paušální daně se pravidelně mění v závislosti na výkonu ekonomiky, inflaci, nezaměstnanosti a změnách hrubého domácího produktu. 

Paušální daň pro OSVČ znamená především možnost vyřídit daně jedním formulářem a platit pevně danou částku. Z toho plyne především výrazné zjednodušení daňové povinnosti a usnadnění daňové administrativy. Také to znamená daleko méně důvodů ke kontrole ze strany finančního úřadu. 

Naopak nevýhodou je konec nároku na daňové slevy a úlevy. S paušální daní tak již nemůžete uplatnit slevu na poplatníka, manžela/manželku, částečný invalidní důchod, školkovné a další slevy na dani.  

Pro koho je paušální daň určena? 

Ze zákona mohou na paušální daň přejít pouze ty OSVČ, jejichž roční příjmy nepřesáhnou limit plátcovství DPH. Ten je v současnosti stanoven na 1 milion korun, nová vláda ale plánuje zvýšení na 2 miliony korun. 

Příjmový limit nicméně není jedinou podmínkou. Zákon č. 540/2020 Sb. rovněž stanovuje, že k paušální dani se lze pro nadcházející roky přihlásit pouze pokud: 

  • nejste plátcem DPH a nemáte registrační povinnost, 
  • nejste společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti (viz článek o založení firmy), 
  • nejste vedeni v registru dlužníků a není proti vám vedeno insolvenční řízení, 
  • nemáte příjmy ze závislé činnosti (výjimkou jsou příjmy na základě dohody o provedení práce). 

Komu se paušální daň vyplatí?

Přechod na paušální daň je nepovinný a jde tak o individuální volbu. Každý živnostník může i nadále odvádět daně jakýmkoliv relevantním způsobem, tisícům podnikatelům ale může paušální daň přinést nezanedbatelné výhody.

Nejvíce se přechod vyplatí podnikatelům s 40% paušálními výdaji. Do této skupiny spadají příjmy ze samostatné činnosti, kde lze výdaje uplatňovat do max. výšky 800 000 Kč. Pokud je takový podnikatel bezdětný a uplatňuje pouze slevu na poplatníka, může oproti klasickým odvodům ušetřit až 5 976 Kč měsíčně. Ročně tak úspora činí 71 712 Kč a rozhodně tak nejde o malou sumu. V případě podnikatelů s dětmi již vzhledem ke slevám na odvody úspora klesá. I s dvěma dětmi ale stále ročně ušetříte 34 188 Kč.

Naopak nevýhodná je paušální daň pro podnikatele uplatňující 80% paušální výdaje OSVČ s maximální uplatnitelnou částkou 1 600 000 Kč; do této skupiny patří příjmy ze zemědělské výroby, vodohospodářství, lesnictví či řemesla. Oproti klasickým odvodům by si takový podnikatel ročně připlatil 6 312 Kč. Se dvěma dětmi by se pak roční ztráta vyšplhala až na 43 836 Kč.

K výpočtu paušální daně slouží kalkulačka dostupná na webu ministerstva financí.  

Jak se k paušální dani přihlásit? 

Pro rok 2022 se k dani již přihlásit nelze, neboť hraničním termínem byl 10. leden 2022. Další příležitost tak získáte až v roce 2023.

K přihlášení je třeba vyplnit tzv. Oznámení o vstupu do paušálního režimu, které můžete vyplnit buď pomocí online formuláře, případně jej lze stáhnout ve formátu PDF. Vyplněný dokument následně zašlete Ministerstvu financí, a to buď poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Alternativou je i osobní návštěva a ruční vyplnění tiskopisu přímo na místě. Zde se sluší připomenout, že zasláním automaticky prohlašujete, že splňujete všechny podmínky.

Pak už stačí pouze nastavit trvalý příkaz v bankovnictví a zrušit platby záloh na sociálním a zdravotním pojištění. O druhém jmenovaném kroku nemusíte žádný z dotčených úřadů informovat – úředníci si jej vyřídí sami.  

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Jak z paušální daně vystoupit?

Existují tři způsoby, jak se z paušální daně odhlásit: 

1) Překročení limitu plátcovství DPH 

Když během roku vaše příjmy překročí výše uvedený limit 2 milionů korun, jste povinni tuto skutečnost do 15 dnů oznámit finančnímu úřadu. Paušální zálohy budete platit až do konce roku – poté již přecházíte zpět na klasický režim a opět máte povinnost podávat daňové přiznání. Do něj uvedete zálohy, které jste během roku v rámci paušální daně zaplatili.

Limity si musí každý podnikatel hlídat sám, důležitá je proto pečlivá evidence příjmů. Tu si můžete výrazně usnadnit s pomocí online fakturačního programu iDoklad, ve kterém můžete mít všechny své faktury a doklady na jednom místě. Zjistit celkovou výši příjmů tak zvládnete během chvíle bez nutnosti cokoliv složitě dohledávat. 

2) Přerušení živnosti 

Povinnost paušální daně automaticky zaniká společně s živností, a typicky se k tomuto kroku uchylují podnikatelé v dlouhodobé pracovní neschopnosti. I zde je menší háček – zálohy se neplatí až od nadcházejícího měsíce.  

3) Dobrovolné rozhodnutí 

Volbu odhlásit se z paušální daně můžete učinit nejpozději do desátého dne od uplynutí zdaňovacího období. Pokud jste se tedy letos k paušální dani zaregistrovali, můžete se odhlásit nejpozději do 10. ledna 2023. Samotné vystoupení je třeba ohlásit finančnímu úřadu v písemné formě. Zákon nestanovuje přesnou podobu oznámení, využít ale lze nepovinný tiskopis Oznámení o ukončení paušálního režimu č. 25 528 dostupný na portále finanční správy.   

Vaše brána do světa podnikání 

Ať už se rozhodnete pro paušální daň či nikoliv, přejeme vám mnoho zdaru v podnikatelském úsilí. Pokud má váš podnik za sebou teprve první krůčky, v mnohém vám pomůže naše Mini akademie – online soubor třiceti videí o celkové délce téměř 8 hodin. V nich se stručnou a názornou formou dozvíte mnoho užitečných rad, tipů, triků a dalších informací. Pro nové podnikatele je navíc přístup zcela zdarma.  

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek