Datum publikace 09. 09. 2021 Sdílet článek

Vzor: Jak vypracovat kvalitní finanční plán pro vlastní podnikání krok za krokem

Author Seyfor, a. s. 9 minut čtení 13
Náhledový obrázek

O peníze jde vždy až na prvním místě, zejména v podnikání. Ještě než se vrhnete do nového byznysu, sestavte si finanční plán. Pomůže vám určit náklady nutné na rozjezd a provoz podnikání, ale i výši zisku. Přečtěte si, jak na tvorbu finančního plánu krok za krokem.

Definice a význam finančního plánu

Finanční plán je nezbytnou součást každého podnikání. Jde o jednoduchý nástroj, který slouží k odhadnutí budoucích příjmů a výdajů podniku a poskytuje komplexní přehled o financování podnikových aktivit a jejich zdrojů.

Kromě toho poskytuje další výhody, např.:

 • zvyšuje finanční stabilitu podniku,
 • usnadňuje rozhodování (např. řeší, kam umístit přebytky likvidity nebo hledá vhodný způsob pokrytí jejího deficitu),
 • dodává plánům reálný rozměr např. tím, že specifikuje sumu potřebnou k nákupu strojů a dalšího vybavení,
 • pomáhá předcházet krizovým situacím,
 • analyzuje dlouhodobou schopnost platit klientům,
 • slouží také jako podklad pro lepší rozhodování.

Ze správně sestaveného finančního plánu jednoduše vyčtete, kolik potřebujete vydělat peněz, jak vysoké máte náklady a s jakým ziskem můžete kalkulovat. Snahou finančního plánu je přiblížit se co nejpřesnějším číslům, která kopírují reálné náklady, výnosy a zisk podniku.

Důležitost finančního plánu zdůrazňuje v mini akademii pro začínající podnikatele i business mentor Milan Petráček: „Chcete podnikat bez finančního plánu? Je to podobné, jako byste sedli do auta a řekli, že chcete někam dojet, ale nevěděli kudy a jak. Byla by jen velká náhoda, kdybyste přijeli na požadované místo.“ Zdůrazňuje také, že pro vypracování finančního plánu nepotřebujete žádnou extra sofistikovanou tabulku. Stačí jednoduchá tabulka v Excelu a mít plán vždy po ruce, ať vidíte aktuální čísla.

Kdy a na jak dlouho se finanční plán společnosti tvoří

Finanční plán můžete sestavit před samotným začátkem podnikání anebo již v zaběhnuté firmě.

Nejčastěji se setkáváme s krátkodobými finančními plány do jednoho roku. Business mentor Milan Petráček začínajícím podnikatelům radí: „Plán doporučuji sestavovat vždy nejlépe na kalendářní rok a vždy po jednotlivých měsících.Řada oborů má sezónní výkyvy a s těmi je potřeba počítat a do plánu je poctivě zapracovat. Proto určitě plánujte po jednotlivých měsících a pak použijte součtový sloupec za celé období.“

Výjimkou není ani tvorba dlouhodobých finančních plánů, obvykle sestavovaných pro období dvou až pěti let. Ty přijdou vhod zejména v následujících situacích:

 • máte již zavedený podnik, který má k dispozici velké množství historických dat,
 • chystáte vyšší a dlouhodobější investici, při níž je klasický roční plán nedostačující.

Pamatujte, že čím delší je období plánu, tím nižší je jeho kvalita. Aby alespoň zčásti poskytoval přehled odpovídající realitě, musíte ho průběžně aktualizovat. Sestavování dlouhodobých finančních plánů se bez kvalitních dat z minulých období často přirovnává k věštění z křišťálové koule. Připomeňme si, co se stalo v březnu 2020. Víceleté finanční plány letěly rovnou do koše, případně vyžadovaly zásadní revizi a spoustu práce navíc.

Ideální čas pro sestavení finančního plánu

Finanční plán se sestavuje ještě před samotným začátkem podnikání jako součást podnikatelského plánu. Jako nejvhodnější doba pro finanční plánování v již fungující firmě se nabízí konec roku, kdy již máte k dispozici data za uplynulé období. Vytvořit ho ale můžete prakticky kdykoliv. Nemá smysl s jeho tvorbou otálet až do prosince. Business mentor Milan Petráček upřesňuje, jak na plánování v průběhu roku: „Jednoduše doplňte uplynulé měsíce podle skutečnosti a další měsíce již naplánujte.“

Jak vytvořit finanční plán podniku na jeden rok (vzor)

Pokud máte k dispozici důležitá data a informace, shromážděte je a mějte je při plánování po ruce. Vyžaduje se od vás totiž co nejreálnější odhad jednotlivých položek v plánu.

Co všechno kvalitní finanční plán obsahuje:

 • příjmy,
 • výdaje,
 • zisk,
 • případně cash flow.

Při tvorbě pracujte s vývojovými scénáři. Typicky se při odhadech pracuje s pesimistickou, realistickou a optimistickou variantou. Business mentor Milan Petráček popisuje, jak při odhadech postupuje on sám: „Pokud se rozhodujete nad rozpětím jednotlivých čísel, tak vždy použijte raději tu horší variantu. Pokud nevíte, jestli prodáte sto nebo sto dvacet kusů, tak plánujte sto. Stejně tak u výdajů. Pokud nevíte, jestli zaplatíte sto nebo osmdesát, plánujte raději tu horší variantu, tedy v našem případě sto.“

Pokud s podnikáním začínáte, vyčíslete před odhadovanými ročními příjmy a výdaji také plán peněžních příjmů a výdajů před začátkem podnikání. Bude obsahovat např. pořizovací cenu nemovitosti/kauci a nájemné placené předem, služby advokáta, pojištění či nákup zboží a také zdroje kapitálu (vlastní i cizí).

Příjmy (tržby)

Odhadněte kolik zboží či služeb prodáte a za jakou cenu. Nezapomínejte ani na další příjmy, kam spadají např. přijaté dotace či úroky z vkladů. Mohou tvořit velkou část příjmů, a proto je nezbytné s nimi počítat.

Jestliže začínáte od nuly, bude pro vás kvantifikace položek mnohem náročnější než pro podnikatele, kteří pracují s historickými vývoji dat. Částečně můžete vyjít z dat a informací:

 • od svých známých, kteří podnikají v podobném oboru,
 • které jste získali během zaměstnání v jiných společnostech,
 • z provedeného průzkumu trhu.

I kdybyste nakonec vsadili pouze na zdravý selský rozum a odhadli, kolik zákazníků můžete reálně získat, po několika měsících podnikání budete schopni nově zjištěná data zapracovat a promítnout do dříve sestaveného plánu, který rázem získá reálnější obrysy.

Výdaje (náklady)

Náklady dokážete ovlivnit a předpovědět mnohem snáz než příjmy. S předstihem si např. snadno spočítáte výši splátky leasingu nebo zjistíte cenu za poradenské služby. Existují dvě základní skupiny nákladů, které se ve finančním plánu zachycují. Jedná se o:

 1. Variabilní náklady se zvyšují s růstem objemu výrobků, prodaného zboží či poskytnutých služeb (např. materiál na výrobu, doprava).
 2. Naopak fixní náklady se s roustoucím objemem výkonů nemění (a když už ano, tak skokově). Zjednodušeně řečeno jsou to náklady, které vznikají bez ohledu na aktuální velikost tržeb za prodané zboží a služby. Spadá sem např. nájemné za prostory či vedení účetnictví.

Často podnikatelé zapomínají na dlouhodobý majetek – ten do nákladů vstupuje postupně prostřednictvím odpisů.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nájemné za prostory
mzdy a odvody
placené energie
tržby za prodej zmrzliny
tržby za svatební catering
zisk/ztráta

Do sloupců tabulky zapisujte odhadované částky příjmů a výdajů vyjádřených v Kč po jednotlivých měsících.

Zisk

Jestliže příjmy převyšují výdaje, vytvořili jste zisk. V opačném případě jste ve ztrátě, protože součet výdajů je vyšší než vaše příjmy. Všimněte si, že jednoduchý vzor finančního plánu (tabulky) nad tímto odstavcem barevně odlišuje příjmy (znázorněné zelenou) a výdaje (červenou barvou) pro lepší přehlednost.

Pokud z podobně sestavené tabulky vyplývá, že jste v zisku, jedná se o zisk před zdaněním. Výše zdanění pro fyzické osoby aktuálně činí 15 % a pro právnické osoby 19 %. Při plánování proto počítejte také s daněmi.

Vyhodnocení

Finanční plán již máte sestavený, ale tím vaše práce nekončí. Plán pravidelně vyhodnocujte, aktualizujte a upravujte alespoň jednou měsíčně. Snažte se do něj promítnout každou významnou odchylku (kladnou i zápornou) od původního plánu. „U záporné odchylky si zjistěte její důvody a snažte se řešit nápravná opatření, aby se příště už neopakovala,“ specifikuje business mentor Milan Petráček a dodává: „Pokud obchody nevychází tak, jak jste plánovali, můžete včas zabrat. Pokud naopak zjistíte, že se všechny plánované zakázky realizují, může to být signál pro zvýšení ceny.“

Pravidelné vyhodnocování s sebou přináší spoustu výhod – zejména včasné zjištění nepříznivého vývoje nákladů či tržeb. To vám umožňuje začít ihned pracovat na nápravě a zvrátit vývoj čísel ve váš prospěch.

Častým nedostatkem finančních plánů je, že nepočítají s peněžními toky (tj. kolik peněz máte právě k dispozici v pokladně i na účtech a kolik jich musíte zaplatit svým věřitelům). Stav peněžních prostředků v podniku zachycuje tzv. výkaz cash flow. Pokud vytváříte finanční plán v Excelu, promítněte do něj mimo předpokládaných příjmů, výdajů a zisku také plán finančních toků.

Tvorba finančního plánu není jediný pomocný nástroj při startu podnikání

Zajímá vás více užitečných tipů při založení podniku nebo živnosti? V naší mini akademii najdete spoustu cenných rad, které pomohou vašemu byznysu růst.

Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek