Prodejky

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 18. 12. 2022 5 minut čtení

Prodejka je zjednodušený prodejní doklad podobný faktuře. Prodejku vystavujete, když zákazník platí na místě, tj. vystavujete ji v okamžiku úhrady. Naopak fakturu vystavujete zpravidla 14 a více dní před úhradou.

De facto je prodejka to stejné co účtenka. Vzájemně se liší zejména formátem. Účtenka je úzká a tisknete ji na účtenkové tiskárně. Prodejka je na A4 a tisknete ji na kancelářské tiskárně. Typicky ji třeba vystavují velkoobchody.

Prodejky mohou vystavovat jak neplátci, tak plátci DPH.

Prodejky nevstupují do daňového přiznání ani do výstupu pro DPH. Pomocí funkce Zaúčtování prodejek můžete v iDokladu prodejky uhrazené v hotovosti přenést do souhrnných pokladních dokladů, které už do přiznání a výstupů pro DPH vstupují.

Prodejka typicky obsahuje seznam prodávaných položek včetně jejich ceny a sazby DPH (pokud jste plátci). Na prodejce nemusíte uvádět údaje odběratele.

Pokud si v iDokladu vedete stav skladu a na prodejku přidáte skladovou položku, zboží se automaticky vyskladní. Díky tomu nemusíte v iDokladu ručně aktualizovat stav skladu.

Plátce DPH a prodejka

Zkopírovat link Zkopírováno

Pokud jste plátci DPH, vaše prodejky vystavené v iDokladu splňují náležitosti zjednodušeného daňového dokladu. Můžete je vystavit na částky do 10 tisíc korun včetně daně. Pokud je transakce vyšší, máte povinnost vystavit klasický daňový doklad se všemi údaji (fakturu).

Neplátce DPH a prodejka

Zkopírovat link Zkopírováno

Pokud jste neplátci DPH, vaše prodejky fungují jako účtenky. Nejsou zjednodušenými daňovými doklady, a proto pro vás neplatí limit 10 tisíc Kč. Prodejku můžete vystavit plátci nebo neplátci DPH i na vyšší částku.

Jak vystavit prodejku v iDokladu

Zkopírovat link Zkopírováno

Podívejte se na detailní návod jak vystavit prodejku.

Práce s prodejkami v iDokladu

Zkopírovat link Zkopírováno

Další práci s prodejkami vám usnadní lišta ikon s funkcemi.

Základní ikony jsou stejné jako u seznamů ostatních dokladů. Jejich popis najdete zde.

V seznamu prodejek jsou i některé speciální ikony:
icon Zaúčtovat prodejky – funkce slouží k přenosu prodejek do souhrnných pokladních a interních dokladů. Prodejky zaplacené plně nebo částečně v hotovosti se převedou do pokladních dokladů. Prodejky zaplacené kartou nebo stravenkami se převedou do interních dokladů.

Více podrobností

Při částečné úhradě prodejky se do pokladního nebo interního dokladu přenese jen poměrná část ceny.

Při přenosu se sloučí položky prodejek do souhrnných dokladů podle pokladního zařízení (v případě prodejek hrazených v hotovosti), případně podle odběratele. Vygenerované pokladní doklady mění stav pokladny.

Příklad: Máte dvě pobočky a v každé z nich používáte tablet s iDokladem. Každý tablet představuje samostatné pokladní zařízení. Na první pobočce vystavíte denně 10 prodejek. Po skončení směny je všechny zaúčtujete a položky z nich se přenesou do jednoho pokladního (případně interního) dokladu. Prodejky z druhé pobočky se vám přenesou do druhého pokladního (případně interního) dokladu.

Když kliknete na Zaúčtovat prodejky, zobrazí se vám nové okno. V části nazvané Výběr prodejek pro zaúčtování vyberte období, ze kterého chcete prodejky zaúčtovat.

V části Údaje pro generované doklady zvolíte datum, ke kterému budou pokladní/interní doklady vytvořené. Pokud chcete, můžete upravit Popis.

Ve spodní části okna vidíte, kolik dokladů se vám vytvoří a jaká je jejich celková výše.

Další informace k práci se souhrnnými doklady najdete v tomto návodu.

icon Storno zaúčtování prodejek – tato funkce stornuje (tj. smaže) vytvořené pokladní doklady a z příslušných prodejek odstraní symbol zaúčtování. V budoucnu tyto prodejky můžete znovu zaúčtovat.

icon Součet – touto ikonou otevřete okno Statistika prodejek.

Okno je rozdělené na čtyři záložky. V záložce Celkem vidíte součet cen dokladů rozepsaný podle sazeb DPH. V dalších záložkách najdete součty cen dle způsobu úhrady – Hotově, Kartou a Stravenka.

Do statistiky vstupují označené doklady, nebo celý zobrazený seznam. Pokud seznam omezíte filtrem, spočítá se jen omezený výběr. Platí to i v případě, že je výběr vícestránkový.

icon Sestavy – klikněte na Sestavy → Seznam prodejek a vytisknete si kompletní seznam všech prodejek. Pokud použijete filtr, nebo některé doklady v seznamu individuálně označíte, vytisknou se vám jen označené prodejky.

icon Nastavení – přes ikonu se dostanete přímo do sekce Nastavení → Prodej, kde upravíte číslování a další parametry prodejek.

Ze sekce Nastavení → Prodej se do prodejky přenáší Typ ceny a Sazba daně (pokud jste plátci DPH). Prodej nepodporuje typ ceny „PDP“ pro přenesenou daňovou povinnost. Pokud budete mít v nastavení tento typ ceny, v prodejkách uvidíte cenu „Bez daně“.

Jak filtrovat v seznamu prodejek v iDokladu

Zkopírovat link Zkopírováno

Ze seznamu všech prodejek si snadno vyfiltrujete ty, které potřebujete zpracovat nebo vytisknout.

K filtrování slouží tlačítko Filtr.

Popis základních ikon a filtrovacích polí, který je společný pro všechny seznamy, najdete tady.

Filtr prodejek obsahuje i speciální pole:

Označení pokladního zařízení – vyfiltrujete si prodejky vystavené na konkrétním pokladním zařízení zadaném v menu Nastavení → Pokladna → Prodejní terminály.

Pokud chcete vyhledat konkrétní doklad, máte ještě jednu možnost. Pod tlačítkem Filtr je pole Zadejte hledaný výraz.

Do pole uveďte text nebo číselnou hodnotu a v seznamu se vám zobrazí jen ty prodejky, které obsahují zadané hodnoty ve sloupcích Číslo dokladu, Popis, Odběratel a Označení pokladního zařízení.

Ikony označující stav prodejky v iDokladu

Zkopírovat link Zkopírováno

V seznamu prodejek ve sloupci Stav vidíte ikony označující stav dokladu. Pokud na ikonu najedete myší, zobrazí se vám vysvětlivka.

icon Exportované – prodejka byla exportovaná do účetního systému.
icon Exportované a změněné – prodejka byla exportovaná a následně upravená.
icon Importované – prodejka byla importovaná z externího pokladního zařízení (např. Profi Účtenky).
icon Zaúčtované – prodejka byla zaúčtovaná (např. do pokladny při platbě v hotovosti).

Byly tyto informace užitečné?
0 0

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma