Karta prodejky

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 6. 1. 2023 6 minut čtení

V tomto návodu se dozvíte, jak krok za krokem vytvořit novou prodejku v iDokladu. Pokud hledáte obecné informace o tom, co to prodejka je a kdy ji vystavit, přečtete si tuto část nápovědy.

Jak vytvořit či upravit prodejku v iDokladu

Zkopírovat link Zkopírováno

1. Jděte do sekce Prodej → Prodejky.
2. Klikněte na ikonu s plusem icon.

Pokud chcete editovat už vytvořenou prodejku, klikněte v sekci Prodej → Prodejky na číslo dokladu nebo použijte ikonu Upravit icon.

Pokud chcete rychle vytvořit prodejku, ale jste zrovna v jiné části iDokladu, stačí kliknout na tlačítko Nový, které najdete nahoře na stránce vlevo (vedle loga).

V Nastavení zvolíte Typ ceny a Sazbu DPH, která se uvede na položkách. Toto nastavení je společné pro prodejky i vystavené faktury.

Prodejka nepodporuje typ ceny „PDP“ pro přenesenou daňovou povinnost. Pokud v Nastavení zvolíte tento typ ceny, v prodejkách se bude zobrazovat cena „Bez daně“.

Nová prodejka č. – iDoklad vám automaticky dosadí číslo dle toho, jak máte nastavenou číselnou řadu v Nastavení. Číslo nové, ještě neuložené prodejky můžete upravit přes ikonu s tužkou icon.

Štítky – přes tlačítko plus icon za názvem Štítky můžete přidat různé štítky, které vám usnadní orientaci v prodejkách. Více se o štítcích dozvíte zde.

Odběratel – pokud prodáváte stávajícímu zákazníkovi, stačí napsat jméno a z Adresáře se vám načtou jeho údaje. Nebo přes tlačítko plus icon za polem Odběratel založíte nový kontakt. Více informací o zakládání nových kontaktů najdete zde.
Pod údaji odběratele vidíte barevnou ikonu, která označuje, jestli je spolehlivým plátcem DPH. Když na ikonu najedete myší, uvidíte bližší informace. Podrobnosti také najdete zde.

Pod kontaktními údaji zvoleného odběratele vidíte možnost Upravit odběratele. Používejte ji jen pro úpravu údajů, která se propíše i do Adresáře. Pokud chcete odběratele pouze změnit, vyberte ho ze seznamu v poli Odběratel nebo ho přidejte přes tlačítko plus icon za polem Odběratel.

V mnoha případech na prodejce nemusíte jméno odběratele uvádět.

Pokladní zařízení – toto pole vidíte, pokud jste prodejku vystavili v externím pokladním zařízení (např. přes Profi Účtenku).

Číslo z externí pokladny – číslo se vyplňuje jen při exportu z externí pokladny. Nelze ho měnit nebo manuálně zadat.

Popis – pro lepší orientaci v seznamu prodejek si do tohoto pole napište krátký popis. Pokud necháte pole volné, dosadí se popis z první vložené položky.

Vystaveno – iDoklad automaticky doplní aktuální datum. Můžete ho přepsat nebo z kalendáře vybrat jiné.

Způsob úhrady – máte na výběr tři varianty: Hotově, Kartou a Stravenka. Přednastavená je platba v hotovosti. Pokud váš klient kombinuje více způsobů platby, využijte tlačítko Přidat úhradu. Vytvoříte tím další řádek, na kterém zvolíte jiný způsob platby a příslušnou částku.

Celková cena jednotlivých úhrad musí být stejná jako celková cena prodejky. Nelze vytvořit neuhrazenou nebo částečně uhrazenou prodejku.

Pokud jste zvolili jen jeden způsob úhrady, částka úhrady je stejná jako celková částka prodejky. Když přidáte druhý způsob úhrady, musíte u prvního způsobu částku ručně snížit, aby se jejich celkový součet rovnal sumě dokladu.

Detaily na prodejce v iDokladu

Zkopírovat link Zkopírováno

Pod výše uvedenými položkami prodejky najdete tlačítko Zobrazit více detailů. Slouží k zadání nebo úpravě méně častých údajů. Pomocí stejného tlačítka sekci zase zavřete.

Můžete v ní upravit tyto údaje:

Měna – na všech prodejkách iDoklad automaticky používá domácí měnu z Nastavení firmy. Pokud ale potřebujete měnu upravit, stačí si vybrat z rozbalovací nabídky.

Kurz – po výběru cizí měny iDoklad načte aktuální kurz Evropské centrální banky, který si libovolně upravíte.
Výběr měny ovlivní nabídku položek, které přidáváte z Ceníku. Do prodejky vložíte jen položky vytvořené ve stejné měně, jako je měna prodejky.

Poznámka pro mě – k prodejce si můžete připsat interní poznámku, kterou vidíte jen vy. V tištěném nebo pdf dokladu se nezobrazuje.

Položky prodejky v iDokladu

Zkopírovat link Zkopírováno

S položkami prodejky pracujete stejně jako s položkami faktury. Můžete je přidávat ručně, přes našeptávač nebo z ceníku.

Pole pro první položku už máte v prodejce předchystané, stačí ho jen vyplnit.

Popis tlačítek u položek prodejky:

icon Nový řádek – tlačítkem přidáte řádky pro další položky.

icon Přidat položku z ceníku – tímto tlačítkem otevřete Ceník. V něm označíte všechny položky, které chcete na prodejku přidat, a potvrdíte tlačítkem Vybrat. Položky se vloží na prodejku, kde je můžete dále upravit, např. změnit cenu, počet, sazbu DPH a název. Pokud nechcete vkládat položku z Ceníku, klikněte na Zrušit a okno s Ceníkem se zavře.

icon Přesunout – podržte toto tlačítko a přetáhněte položky výše nebo níže. Tím změníte jejich pořadí na prodejce.

icon Přidat položku do ceníku – ručně jste vypsali položku, kterou nemáte v ceníku? Pokud ji plánujete nabízet opakovaně, klikněte na Přidat položku do ceníku a uložte si ji pro příště.

icon Smazat – tímto tlačítkem položku z prodejky odstraníte.

Pokud si v iDokladu evidujete stav skladu a chcete, aby se vám položky z prodejky automaticky vyskladnily, přidávejte položky na prodejku vždy jen z ceníku nebo přes našeptávač. Skladový pohyb se vytvoří jen z položek, u kterých v prodejce vidíte v části Sklad ikonu zelené fajfky nebo žlutého vykřičníku. Najeďte na ikonu kurzorem a uvidíte aktuální stav zásob. Pokud už položku na skladě nemáte, ikona je červená.

Výsledná cena prodejky

Zkopírovat link Zkopírováno

Cena bez DPH / DPH / Celkem – dole na prodejce vidíte celkový součet cen položek rozepsaný pro účely DPH. Ceny jsou uvedené v domácí měně. Při každé změně položek se sumy automaticky přepočítají. Pokud na prodejce používáte cizí měnu, cenu vidíte v této měně.

Ovládací tlačítka

Zkopírovat link Zkopírováno

UložitUložit
Pokud tvoříte novou prodejku nebo upravujete stávající, tímto tlačítkem vše uložíte. Zároveň doklad zavřete. Poté ho najdete v seznamu vystavených prodejek.

Další akce  iconDalší akce
Pod tlačítkem najdete tyto tři možnosti:
icon Odeslat a uložit – prodejka se uloží a odešle na zadané e-maily,
icon Vytisknout a uložit – prodejka se uloží a zobrazí se vám náhled pro tisk,
icon Exportovat do PDF a uložit – prodejka se uloží a vygeneruje se vám její pdf.

Zrušit Zrušit
Prodejku zavřete bez uložení nebo uložení změn.

Byly tyto informace užitečné?
0 1

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma