Skladové pohyby

Ceník/Sklad / Skladové pohyby

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Ceník/Sklad

IK_skok_jinam Seznam

Záložka Skladové pohyby nabízí přehled všech skladových pohybů na položkách.

 

Přidání skladového pohybu

Skladové pohyby se vytvoří automaticky z přijatých a vydaných faktur a dobropisů nebo ručně přímo na skladové položce.

Aby se skladový pohyb z faktur vytvořil automaticky, je nutné vložit položku do faktury tlačítkem Přidat položku z ceníku nebo ji vložit z nabídky, kterou zobrazuje našeptávač. Podle ikony skladu, která se zobrazí vlevo na řádku s položkou, poznáte, že z této položky bude automaticky vytvořen skladový pohyb.

Ručně lze skladový pohyb přidat v Seznamu položek pomocí tlačítka Skladový pohyb, které se zobrazí po najetí kurzorem myši na řádek s vybranou položkou, nebo v detailu skladové položky pomocí tlačítka Přidat skladový pohyb.

Přidání skladového pohybu ze seznamu položek

Přidání skladového pohybu ze seznamu položek

Filtrování seznamu

Pro lepší orientaci v přehledu skladových pohybů lze použít filtr. Vyfiltrovat lze Příjmy, nebo Výdaje. Pomocí filtru Datum pak lze zobrazit jen pohyby s konkrétním datem vytvoření.

IK_odrazka Hledaný textzapíšete-li do pole text nebo číslo, seznam se omezí na položky, které zadanou skupinu znaků obsahují na kterékoliv pozici ve sloupcích Položka, Poznámka, nebo Faktura.

IK_odrazka Vymazat filtr – tímto tlačítkem zrušíte veškeré filtrování seznamu.

 

U každého pohybu se lze prokliknout do detailu položky, pro kterou byl pohyb vytvořen, a to kliknutím na odkaz ve sloupci Položka. Lze se také prokliknout na detail faktury, ze které pohyb vznikl kliknutím na číslo dokladu ve sloupci Faktura.

Skladové pohyby

Skladové pohyby