Odeslání faktury e-mailem

Nákup / tlačítko Odeslat

Nákup / karta Faktury / tlačítko Odeslat

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam faktur

IK_skok_jinam Karta faktury

Ze seznamu faktur se dají označené doklady posílat na libovolnou e-mailovou adresu a iDoklad současně umožňuje agendu nastavit tak, aby jejich odesílání proběhlo pokud možno automaticky – v Nastavení e-mailů si můžete zadat vzorový text e-mailu pro odesílání faktur.

Odeslání jedné faktury a hromadné odeslání faktur

Při odesílání ze seznamu můžete u libovolného počtu dokladů zatrhnout pole pro výběr IK_fajfka a poté stisknout tlačítko Odeslat IK_odeslat. Jednu fakturu můžete odeslat z karty, nebo ze seznamu. Po stisku tlačítka Odeslat se otevře okno s nabídkou, kde zatržením vyberete jakoukoliv kombinaci adresátů. iDoklad pak fakturu pošle na všechny zvolené adresy současně, a to podle šablony pro odeslání faktury přijaté.

IK_odrazka Od – v poli vidíte adresu, která se zobrazí příjemcům vašeho e-mailu. Server, z něhož se e-maily odesílají, si zvolíte v Nastavení e-mailů.

IK_odrazka Kopie – touto volbou odešlete doklad na firemní e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou v záložce Nastavení firma.

IK_odrazka Účetnímu – fakturu je možné odeslat účetnímu. E-mailovou adresu zprávy určené pro účetní firmu zadáte v Nastavení. Takto odeslané faktury budou v seznamu označené ikonou IK_faktura_odeslana_ucetnimu.

IK_odrazka Jinam – po zatržení se zobrazí pole, do kterého můžete zadat jakoukoliv libovolnou e-mailovou adresu, na niž fakturu chcete poslat.

IK_odrazka Předmět / Text e-mailu – doplní se vzorová šablona pro text e-mailu, kterou máte pro typ odesílaného dokladu zadanou Nastavení e-mailů. Tato šablona obsahuje proměnné (texty uvedené v závorkách), podle kterých se z odesílaných dokladů do zprávy doplní konkrétní identifikační údaje – číslo dokladu, jméno, částka, datum, variabilní symbol apod., popis vidíte přímo na kartě. Uvedené texty iDoklad použije pro všechny odesílané e-maily. V případě potřeby můžete předmět i text e-mailové zprávy samozřejmě libovolně přepsat a proměnné vynechat nebo zaměnit za jiné.

IK_odrazka Příloha - Přiložit soubor – pole se zobrazuje v případě, že je k faktuře připojena příloha. Necháte-li ho zatržené, odešle se příloha e-mailem spolu s fakturou. Zrušíte-li zatržení pole, odešle se e-mailem pouze faktura bez přílohy.

IK_upozorneni Potřebujete-li si před odesláním e-mailu prohlédnout podobu posílaného dokladu, stačí nejdříve použít tlačítko Tisk v seznamu faktur – iDoklad otevře náhled sestavy, kde si můžete doklad zkontrolovat. Záložku pak můžete pak opustit, aniž byste doklad vytiskli.