Kapitoly:

Prodej

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 22. 12. 2022 1 minuta čtení

V této obsahově i funkčně nejrozsáhlejší agendě najdete přehled všech faktur. Zobrazíte je kliknutím v levém menu v agendě Prodej, která se dále dělí na:

Číslování dokladů v sekci Faktury vydané a Zálohové faktury je odlišné, jde o dva samostatné seznamy. Nově vystavená faktura se uloží v sekci, ve které jste ji vytvořili, podle číselného seznamu dané sekce. Číslování upravíte v sekci Nastavení → Prodej → Číslování.

K úhradě zálohové faktury připravíte Daňový doklad k přijaté platbě (tento typ dokladu má také samostatný seznam). Z uhrazené zálohové faktury pak jednoduše vytvoříte vyúčtovací běžnou fakturu. Oba doklady tak na sebe získají trvalou vazbu.

V sekci Pravidelné faktury si vytvoříte vzory faktur, které posíláte opakovaně. Aplikace iDoklad ze vzorů v zadaných intervalech automaticky generuje běžné či zálohové faktury a rovnou je odesílá odběrateli.

Všechny uložené faktury můžete podle podrobného návodu zde:

  • vytisknout,
  • odeslat e-mailem,
  • uhradit,
  • upomínat,
  • sčítat
  • či filtrovat.

Před vystavením první faktury si projděte všechny záložky v Nastavení a definujte v nich účetní a kontaktní údaje své firmy, logo a podpis, číselné řady dokladů, podobu variabilních symbolů, texty a režim pro odesílání e-mailů a upomínek nebo bankovní účty.

V aplikaci iDoklad může zároveň pracovat více uživatelů současně. Pokud mají v jednu chvíli rozpracovanou fakturu, mohou mít tyto doklady dočasně přidělené stejné číslo. Trvale ale dané číslo získá faktura, kterou uloží uživatel jako první. Po uložení další faktury se zobrazí oznámení o změně čísla a variabilního symbolu u tohoto dokladu.

Byly tyto informace užitečné?
0 0

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma