Odeslání prodejky e-mailem

Prodej / Prodejky / tlačítko Odeslat

Prodej / karta Prodejky / tlačítko Odeslat

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam prodejek

IK_skok_jinam Karta prodejky

Ze seznamu prodejek se dají označené doklady posílat na libovolnou e-mailovou adresu a iDoklad současně umožňuje agendu nastavit tak, aby jejich odesílání proběhlo pokud možno automaticky – v Nastavení e-mailů si můžete zadat vzorové texty pro odesílání faktur zákazníkům i účetní firmě.

Hromadné odeslání prodejek

Při odesílání ze seznamu můžete u libovolného počtu dokladů zatrhnout pole pro výběr IK_fajfka a poté stisknout tlačítko Odeslat IK_odeslat. Program pak zobrazí přehled všech adresátů a jejich e-mailových adres, které máte zadané na kartách Kontaktů, a po potvrzení automaticky rozešle na uvedené adresy zprávy vytvořené podle zadané E-mailové šablony.

IK_upozorneni Prodejky se odesílají na e-mailovou adresu odběratele a také na všechny e-mailové adresy zadané v poli Další příjemci.

Odeslání jedné prodejky

Pokud odesíláte jedinou prodejku, ať už z karty, nebo ze seznamu, aplikace před odesláním nabídne mnohem více možností. Po stisku tlačítka Odeslat otevře okno nabídkou, kde zatržením vyberete jakoukoliv kombinaci adresátů. iDoklad pak prodejku pošle na všechny zvolené adresy současně, a to podle šablon vytvořených pro jednotlivé typy e-mailů.

IK_odrazka Od – v poli vidíte adresu, která se zobrazí příjemcům vašeho e-mailu. Server, z něhož se e-maily odesílají, si zvolíte v Nastavení e-mailů.

IK_odrazka Zákazníkovi – e-mailová adresa se doplní z karty Kontaktu uvedeného na prodejce.

IK_odrazka Kopie – touto volbou odešlete doklad na firemní e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou v záložce Nastavení firma.

IK_odrazka Účetnímu – hlavičku, texty i e-mailovou adresu zprávy určené pro účetní firmu zadáte v Nastavení.

IK_odrazka Další příjemci – po zatržení se zobrazí pole, ve které jsou předvyplnění Další příjemci z karty kontaktu. Toto pole lze editovat, e-mailové adresy smazat nebo doplnit další libovolnou e-mailovou adresu, na níž prodejku chcete poslat.

IK_odrazka Předmět / Text e-mailu – doplní se vzorová šablona pro text e-mailu, kterou máte pro typ odesílaného dokladu zadanou Nastavení e-mailů. Tato šablona obsahuje proměnné (texty uvedené v závorkách), podle kterých se z odesílaných dokladů do zprávy doplní konkrétní identifikační údaje – číslo dokladu, jméno, částka, datum, bankovní účet apod. V případě potřeby můžete předmět i text e-mailové zprávy libovolně přepsat a proměnné vynechat nebo zaměnit za jiné. Zadaný Předmět a Text e-mailu se použije pro všechny odesílané e-maily (s výjimkou zprávy účetnímu, která má vlastní nastavení).