Finance

Záložka Finance

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Pokladna

IK_skok_jinam Banka

IK_skok_jinam Interní doklady

IK_skok_jinam Daň z příjmů %

IK_skok_jinam DPH

iDoklad se rozšířil o nové funkčnosti spojené s evidencí pokladních dokladů a pohybů na bankovním účtu. S tím souvisí přidání nových záložek Pokladna a Banka, pro které byla vytvořená nová záložka v hlavním menu s názvem Finance. Do záložky Finance byla přesunuta funkčnost pro generování podkladů pro daňové přiznání k Dani z příjmů a přibyla také záložka DPH, která slouží pro generování podkladů pro kontrolní hlášení, přiznání k DPH a souhrnné hlášení. Na záložce Interní doklady najdete souhrnné doklady vygenerované při zaúčtování prodejek hrazených kartou nebo stravenkou.

Funkce Pokladna slouží k evidenci přijatých i vydaných pokladních dokladů. Evidují se zde například hotovostní úhrady vámi vystavených faktur a dobropisů, ale také účtenky a paragony k hotovostním platbám v obchodech nebo u jiných podnikatelů. 

V záložce Banka můžete evidovat bankovní pohyby na vašich bankovních účtech. Přidávání bankovních pohybů do seznamu může za vás dělat iDoklad automaticky, a to za předpokladu, že vlastníte bankovní účet u některé z podporovaných bank pro automatické párování (ČSOB, Komerční banka, Fio banka, Raiffeisenbank, Air Bank, Sberbank, Tatra banka, či VÚB banka), nebo si bankovní pohyby můžete přidávat ručně.

Podklady pro daňové přiznání k dani z příjmů můžete vygenerovat v případě, že uplatňujete výdaje paušálem.

 

Ovládací tlačítka

Popis základních ovládacích tlačítek, společných pro všechny seznamy, najdete zde. Seznamy v záložkách Pokladna a Banka navíc v záhlaví obsahují i další speciální tlačítka:

IK_novy_prijem_uhrada Nový příjem Úhrada faktury – po stisku tlačítka se zobrazí okno se seznamem nespárovaných dokladů. Ze seznamu vyberte fakturu, ke které chcete nový příjme vytvořit. Po výběru faktury se otevře detail dokladu, kde budete mít předvyplněné hodnoty (partner, částka, variabilní symbol atd.) z vybrané faktury.

IK_novy_prijem Nový příjem – toto tlačítko použijte v případě, kdy chcete do seznamu přidat nový příjem bez vazby na vystavenou fakturu v iDokladu. Po stisku tlačítka se otevře prázdný detail nového dokladu.

IK_novy_vydaj_uhrada Nový výdaj Úhrada faktury – jedná se o ekvivalentní tlačítko k tlačítku Nový příjem Úhrada faktury. Pomocí tlačítka vytvoříte nový výdaj k vybrané faktuře.

ik_novy_vydaj Nový výdaj – pomocí tohoto tlačítka vytvoříte nový výdaj bez vazby na fakturu vystavenou v iDokladu.

IK_stav Stav pokladny / Stav na účtu – tlačítkem otevřete Stav pokladny / Stav bankovního účtu, ve kterém vidíte počet dokladů a součet částek rozepsaných podle typu dokladu pro vybranou pokladnu / vybraný bankovní účet za zvolené období. V patičce okna naleznete doplňující informace k vybrané pokladně / vybranému bankovnímu účtu.

IK_kniha Pokladní kniha / Kniha dokladů – prostřednictvím tlačítka vytisknete chronologicky setříděný seznam dokladů pro vybranou pokladnu / vybraný bankovní účet za zvolené období. Kniha na rozdíl od seznamu dokladů zobrazuje průběžnou změnu konečného zůstatku pokladny / bankovního účtu.

IK_parovat Párovat – tlačítko slouží pro snadné spárování dokladu s fakturou. Tlačítko naleznete v řádkovém menu dokladu, který dosud není spárovaný s žádnou fakturou. Při spárování ze seznamu zůstanou zachovány informace na dokladu, pouze se upraví Partner a provede se propojení s vybranou fakturou.

 

Filtrování seznamu

Při větším množství dokladů si můžete práci s doklady usnadnit nastavením kritérií pro výběr těch, které potřebujete sledovat nebo tisknout. Pod ovládacími tlačítky jsou umístěné přepínače, kterými můžete doklady filtrovat z pohledu typu dokladu – pouhým výběrem jedné z možností omezíte seznam na Příjmy či Výdaje. Tlačítkem Vše zobrazíte všechny doklady.

Dalšími tlačítky pak nastavíte v rámci výše popsaného výběru další, podrobnější filtrování:

IK_odrazka Pokladna / Účet – seznam se dá omezit na doklady vztahující se ke konkrétní pokladně či bankovnímu účtu.

IK_odrazka Datumseznam se navíc dá omezit podle data provedení transakce (odpovídá datu úhrady). Z roletové nabídky si můžete vybrat období vztažené k aktuálnímu datu (tento měsíc, minulý rok apod.), nebo si v polích od-do můžete zadat libovolný časový interval. Zvolené období se počítá včetně zadaného data, a pokud nastavíte jen jednu hranici, druhá část intervalu se bere jako neomezená. Tlačítkem IK_sipka_doprava volbu data potvrdíte.

IK_odrazka Hledaný text – zapíšete-li do pole text nebo číselnou hodnotu, seznam se omezí na položky, které zadanou skupinu znaků obsahují na kterékoliv pozici kteréhokoliv sloupce.

IK_odrazka Více možností filtru – tímto odkazem otevřete na obrazovce řadu dalších polí určených pro ještě podrobnější upřesnění filtrace:

IK_odrazka_odsazena Druh – filtrovat doklady můžete i podle toho, zda se jedná o úhradu faktury (doklad je spárovaný s fakturou) či jde o ostatní doklady (doklady, které nejsou spárované s žádnou fakturou).

IK_odrazka_odsazena Doklady s DPH – po zaškrtnutí této možnosti se v seznamu zobrazí pouze doklady, které mají na sobě vyčíslenou hodnotu DPH.

IK_odrazka_odsazena Cena od–do – uvedené cenové rozpětí upravíte snadno tak, že myší posunete hranice v grafu. K filtrování dojde po stisku tlačítka Hledat.

IK_odrazka Vymazat filtr – tímto tlačítkem zrušíte veškeré filtrování seznamu.