Kopie dokladu odesílaná účetní firmě

Nastavení / záložka E-maily /  Kopie dokladu odesílaná účetnímu

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

Kartu otevřete v záložce E-maily poklepáním na odkaz Kopie dokladu odesílaná účetní firmě.

Ze seznamu faktur můžete pomocí tlačítka Odeslat IK_odeslat posílat jednotlivé doklady své účetní firmě ke zpracování. Tyto doklady jsou pak označené ikonkou IK_faktura_odeslana_ucetnimu. Pokud tento způsob přenosu informací používáte, zadejte si parametry pro odesílané zprávy.

IK_upozorneni Zpracovává-li vaše účetní kancelář doklady v některém z rozšířených účetních systémů, může si doklady stahovat sama, viz Komunikace s účetními systémy.

IK_odrazka E-mail účetní firmy – adresa, na kterou chcete faktury odesílat. Faktura doručená na tuto adresu bude v seznamu označená ikonou IK_faktura_odeslana_ucetnimu.

IK_odrazka Předmět – hlavička e-mailové zprávy. Pro lepší orientaci je do ní možné vložit proměnné definované složenými závorkami, např. číslo dokladu, datum, název firmy, částku atd. Přehled použitelných proměnných najdete přímo na kartě.

IK_odrazka Tělo e-mailu – text vlastní e-mailové zprávy si opět definujete pomocí proměnných. V poli je námi připravený vzorový text, který si můžete libovolně doplnit nebo upravit.